HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Školení ke cvičení VODA 2020

Ve středu 4. března 2020 se v prostorách HZS Libereckého kraje konalo školení pracovníků povodňových orgánů, pracovníků krizového řízení obce s rozšířenou působností Frýdlant a dalších účastníků letošního plánovaného štábního cvičení VODA 2020. Cvičení, které má za úkol prověřit funkčnost povodňových opatření a zdokonalit připravenost povodňových orgánů na povodně, se uskuteční v dubnu 2020 a bude se týkat Libereckého kraje, Prahy, Středočeského a Plzeňského kraje. 

Z Libereckého kraje  se cvičení zúčastní 6 obcí z ORP Frýdlant ležících na řece Smědá. Do cvičení budou zapojeny povodňové komise vybraných obcí, ORP Frýdlant, dále Krajský úřad Libereckého kraje a krajské operační a informační středisko HZS Libereckého kraje. V rámci samotného cvičení bude kladen důraz převážně na činnost povodňových orgánů, vzájemnou komunikaci při nebezpečí vzniku povodňové situace, výměnu aktuálních informací, prověřování aktuálního stavu na vodních tocích a v záplavovém území a varování obyvatelstva.

V rámci školení účastníků cvičení v Libereckém kraji vystoupili se svými přednáškami zástupci Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR, Ministerstva životního prostředí, Českého hydrometeorologického ústavu a krajského úřadu Libereckého kraje. Školení sloužilo především k ujasnění si rolí jednotlivých orgánů řešící povodně, představení možností pomoci, kterou si starostové mohou vyžádat prostřednictvím ORP, kraje nebo hasičského záchranného sboru nebo seznámení s novinkami hlásné a předpovědní povodňové služby a systémem integrované výstražné služby Českého hydrometeorologického ústavu. Během školení bylo vzneseno několik konkrétních dotazů od zástupců obcí a ORP, na které přednášející průběžně odpovídali. Školení se zúčastnilo 47 osob.

Autor a foto: por. Mgr. Iva Michalíčková


 

vytisknout  e-mailem