HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Setkání expertní skupiny pro analýzu rizik a společné plánování

Projekt Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník – Nysa CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0001055, spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 

Ve dnech 26. – 27. března 2018 se v Lipové-lázních uskutečnil první společný workshop expertní skupiny k analýze rizika a společnému plánování. Workshop byl organizován partnerem projektu, městem Jeseníkem.

Úvodem společného setkání byl představen projekt, jeho jednotlivé fáze a základní informace k činnosti expertní skupiny. Další náplň workshopu již byla zaměřena na samotnou identifikaci mimořádných událostí s přeshraničním dopadem. V rámci úvodní prezentace v této části byla představena metoda využitá pro identifikaci rizik a vysvětlen způsob provedení identifikace rizik. Pro potřeby hodnocení konkrétních rizik byl proveden ze 40 různých rizik výběr konkrétních šesti nejzávažnějších rizik, vztahujících se k regionu Jeseník – Nysa – G. Tato rizika byla v další části workshopu podrobně analyzována. Výsledkem tak byly výsledné míry rizik, vzhledem k frekvenci možného vzniku, dopadům na životy a zdraví osob, životní prostředí, ekonomiku a společné dopady. Závěrem workshopu byl nastíněn obsah a zaměření dalšího setkání.

Ve dnech 17. – 18. dubna 2018 se v Podlesie uskutečnil druhý společný workshop expertní skupiny pro analýzu rizika a společnému plánování. Workshop byl organizován partnerem projektu, gminou Nysa.

Na úvodu workshopu byly shrnuty výstupy prvního setkání a byl představen program stávajícího. Záměrem druhého setkání byla prezentace kompetencí jednotlivých organizací zastoupených v expertní skupině, sestavení kompetenčních map k rizikům, která byla analyzována v rámci prvního setkání a také hrubý návrh kontrolních listů.Závěrem byl nastíněn obsah a zaměření třetího setkání.

Třetí workshop expertní skupiny pro analýzu rizika a společného plánování organizoval vedoucí partner Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje a proběhl ve dnech 5. – 6. června 2018 v Lipové-lázních.

Jako tradičně byl shrnut a připomenut obsah předchozích setkání. Zaměřením třetího setkání bylo analyzovat konkrétní činnosti a odpovědnosti při řešení mimořádných událostí jednotlivými organizacemi zastoupenými v expertní skupině, sestavit kontrolní list pro konkrétní mimořádnou událost (přívalová povodeň) a navrhnout strukturu kontaktů na subjekty zapojené do řešení dané mimořádné události.

Čtvrté setkání expertní skupiny proběhlo ve dnech 17. – 18. září 2018 v Pokrzywne.

Štafetu v organizaci workshopu přebrala gmina Głuchołazy. Obsahem setkání bylo zhodnocení již proběhlých workshopů. Hlavní náplní bylo poté sestavení kontrolních listů zbývající mimořádné události, které vyplynuly z analýzy rizik z předchozích setkání. Současně s tím byla navrhnuta a doplněna struktura kontaktů na dotčené subjekty. Dále byla diskutována forma a obsah společného informačního portálu v návaznosti na výsledky workshopů. V závěru setkání byla zmíněna konference, na které budou tyto výsledky prezentovány.

Odkazy do noveho okna

1 workshop a

1 workshop a 

Detailní náhled

1 workshop b

1 workshop b 

Detailní náhled

1 woskhop c

1 woskhop c 

Detailní náhled

2 workshop a

2 workshop a 

Detailní náhled

2 workshop b

2 workshop b 

Detailní náhled

2 workshop c

2 workshop c 

Detailní náhled

2 workshop d

2 workshop d 

Detailní náhled

3 workshop a

3 workshop a 

Detailní náhled

3 workshop b

3 workshop b 

Detailní náhled

3 workshop c

3 workshop c 

Detailní náhled

4. Workshop a

4. Workshop a 

Detailní náhled

4. Workshop b

4. Workshop b 

Detailní náhled

4. Workshop c

4. Workshop c 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem