HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seriál: Hasiči, jak je možná neznáte

Hasiči chemici si umí s nebezpečnou látkou vždy poradit, potvrdili to opět na cvičení v Seči u Chrudimi 

 
 
Velké požáry výrobních objektů, havárie, živelní pohromy, exploze, havárie v dopravě a extrémní meteorologické situace jsou často doprovázeny únikem nebo vývinem nebezpečných látek. Nebezpečnými látkami rozumíme nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické přípravky, bojové chemické látky, vysoce nebezpečná a riziková biologická agens a toxiny a radioaktivní látky nebo zdroje ionizujícího záření. Nekontrolovaný únik uvedených látek může vážně ohrozit zdraví a životy obyvatelstva, zasahujících hasičů i životní prostředí. K analogické situaci může dojít při teroristických útocích. Významné riziko představují rovněž nálezy nebezpečných látek v různých formách a skupenstvích.
Dosavadní zkušenosti ze zásahů jednotek požární ochrany ukazují, že ze zhruba 5 500 zásahů v celé republice na nebezpečné látky je asi 4 500 zásahů na látky ropné povahy; ostatní jsou průmyslové chemické látky. Zásahy na zdroje ionizujícího záření jsou vedeny výjimečně.
Přibývá však zásahů s podezřením na bojovou chemickou nebo biologickou látku a proto je nutné mít mezi hasiči odborníky chemiky, kteří okamžitě a rychle umí zasáhnout a poradit si s nebezpečnými látkami.
U HZS Pardubického kraje je chemická služba, která je součástí úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení a musí zajišťovat a udržovat provozuschopnost prostředků chemické služby, usměrňuje po odborné stránce činnost chemické služby v jednotkách požární ochrany (PO), podílí se na zpracování plánů odborné přípravy, na jejím provádění a ověřování, poskytuje odbornou podporu při odborné přípravě jednotek PO a pro ochranu obyvatelstva, provádí odbornou přípravu jednotek PO pro řešení mimořádných událostí s výskytem nebezpečných látek.
Dále se podílí na průzkumu nebezpečné látky, označování a vytyčování oblastí s výskytem nebezpečné látky na místě zásahu. Dále provádí varování a evakuaci obyvatelstva, poskytování odborné podpory při zásahu jednotek PO v prostředí s výskytem nebezpečné látky a pro ochranu osob v místě zásahu, dekontaminaci hasičů a prostředků požární ochrany, zasažených osob v místě zásahu, zasahujících složek IZS, zvířat, majetku nebo životního prostředí, provádění záchranných a likvidačních pracích při mimořádných událostech s výskytem nebezpečných látek.
 
Jak už bylo řečeno výše, hasiči-chemici se musí pravidelně připravovat a školit. Právě zásahy na nebezpečné látky procvičovala v tento týden více než stovka profesionálních hasičů z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Na Seči se specialisté na chemii sešli již podesáté
Instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) bylo uskutečněno ve dvou turnusech a účastnili se ho všichni technici chemické služby (CHS) ze všech územních odborů HZS Pardubického kraje, techniků CHS Hasičského záchranného sboru podniku Paramo, a.s., Synthesia, a.s., Pardubice a technici CHS ze všech územních odborů HZS Královéhradeckého kraje. Instrukčně metodické zaměstnání se uskutečnilo za spolupráce generálního ředitelství HZS ČR, Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a  firmy Dekonta, a.s., a Happy End, a.s.
V letošním roce se chemici zaměřili hned na několik úkolů. „Věnovali se detekci a identifikaci neznámých látek. Dále se učili prakticky odebírat látky, rozdělovat a používat sorpční a těsnící prostředky a využívat je při zásazích na nebezpečné látky. Chemici dále nacvičovali práci s detekčními přístroji, kterými jsou vybaveny jejich jednotky. Ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč bylo prováděno také vyhledávání radioaktivních látek a plnění úkolů spojených s dekontaminací zasahujících osob,řekl kpt. Ing. Vít Preussler, vedoucí chemické služby HZS Pardubického kraje.
Úkoly byly rozděleny na osm pracovišť, mezi nimiž se střídaly týmy složené z hasičů chemiků. „Připravena byla čtyři krátká prověřovací cvičení. Úkoly byly bodovány a poté bylo provedeno vyhodnocení činnosti a připravenost zasahujících. Před ukončením programu byla diskuse zaměřená na spolupráci mezi oběma kraji při řešení mimořádných událostí spojených s nálezem nebezpečných látek,“ uvedl na závěr mjr. Bc. Libor Bohdanecký, vedoucí oddělení služeb HZS Královéhradeckého kraje.
 
Vendula Horáková, tisková mluvčí
 

vytisknout  e-mailem