HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář pro zástupce zařízení sociální péče v zóně havarijního plánování Bochemie, a.s.

Publikováno: 13. 12. 2017 

Na hasičské stanici v Bohumíně proběhl dne 13. prosince 2017 seminář pro zástupce zařízení sociální péče v zóně havarijního plánování společnosti Bochemie, a.s. Společnost Bochemie, a.s., mimo jiné vyrábí čistící a dezinfekční prostředky pro domácnost, zdravotnictví, potravinářství a veterinární praxi. Hlavní surovinou pro výrobu těchto produktů je jedovatý chlor. V případě vzniku havárie a masivního úniku chloru může dojít k ohrožení obyvatelstva v zóně havarijního plánování.

Záměrem semináře bylo zvýšit povědomí účastníků o nebezpečí při úniku chloru, způsobech varování a informování obyvatelstva a doporučených postupech k ochraně zdraví v případě úniku chloru.

Po zaznění signálu všeobecná výstraha, tj. kolísavého tónu sirény, je nezbytné se co nejdříve ukrýt v budově, nejlépe ve vyšších patrech. Dále je nutno uzavřít a utěsnit okna a dveře, vypnout ventilaci, klimatizaci a dbát dalších pokynů poskytovaných příslušníky záchranných složek či publikovaných v regionálním televizním a rozhlasovém vysílání. Vzhledem k tomu, že jedovatý chlor silně dráždí dýchací cesty, je vhodné je chránit přiložením navlhčené roušky na nos a ústa.

Na závěr semináře byly všem účastníkům rozdány preventivní materiály, které byly pořízeny s finanční podporou společnosti Bochemie, a.s. Tyto materiály budou cestou zástupců jednotlivých zařízení sociální péče a Městského úřadu Bohumín distribuovány nejen klientům zařízení, ale rovněž seniorům ve městě.

Věříme, že i díky tomuto semináři se podaří zvýšit povědomí občanů o správném chování v případě chemické havárie. Každý občan je aktivním prvkem v systému havarijní připravenosti a je nezbytné, aby věděl, co ho ohrožuje v místě, ve kterém žije nebo které pravidelně navštěvuje, znal způsoby varování o hrozícím nebezpečí a základní postupy své vlastní ochrany.

Materiály ke stažení:

- informace o nebezpečí
- křížovka
- visačka na kliku
- samolepka.

Odkazy do noveho okna

20171213_090809

20171213_090809 

Detailní náhled

20171213_090823

20171213_090823 

Detailní náhled

20171213_091612

20171213_091612 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem