HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář pro společensky významné objekty v zóně havarijního plánování společností BorsodChem MCHZ, s.r.o. a DUKOL Ostrava, s.r.o.

Publikováno: 13. 12. 2018 

V budově Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje v Ostravě proběhl dne 13. prosince 2018 seminář pro zástupce společensky významných objektů v Zóně havarijního plánování společností BorsodChem MCHZ, s.r.o. a DUKOL Ostrava, s.r.o. Semináře se tak zúčastnili zástupci obou společností, dále školských zařízení, zařízení sociální péče, úřadů městských obvodů, krajského úřadu, Statutárního města Ostravy.

Společnost BorsodChem MCHZ se zabývá výrobou velkoobjemových chemikálií organické a anorganické chemie, technických plynů a specialit především v oblasti aminu. Pro tuto svojí činnost používá nebezpečnou látku amoniak. Společnost DUKOL se zabývá výrobou močovinoformaldehydových lepidel a výrobou vodného roztoku formaldehydu. K výrobě používá nebezpečnou látku metanol. V případě vzniku havárie a masivního úniku amoniaku nebo v případě vzniku požáru metanolu může dojít k ohrožení obyvatelstva v zóně havarijního plánování.

Záměrem semináře bylo zvýšit povědomí zástupců společensky významných objektů o nebezpečí při vzniku závažné havárie spojené s únikem amoniaku, o způsobech varování a informování jak obyvatelstva trvale žijícího v zóně havarijního plánování, tak i o způsobu informování zástupců společensky významných objektů v zóně havarijního plánování a o doporučených postupech k ochraně zdraví.

Zástupci společensky významných objektů budou o vzniku závažné havárii informováni prostřednictvím systému automatického doručování hlasových zpráv (AMDS), obyvatelstvo pak prostřednictvím varovného signálu „všeobecná výstraha“, tj. kolísavého tónu sirény. Po přijetí varovné informace je nezbytné se co nejdříve ukrýt v budově, nejlépe ve vyšších patrech. Dále je nutno uzavřít a utěsnit okna a dveře, vypnout ventilaci, klimatizaci a dbát dalších pokynů poskytovaných příslušníky záchranných složek či publikovaných v regionálním televizním a rozhlasovém vysílání. Vzhledem k tomu, že amoniak silně dráždí dýchací cesty, je vhodné je chránit přiložením navlhčené roušky na nos a ústa.

Na závěr semináře byly všem účastníkům rozdány preventivní materiály. Dále bylo zástupcům společensky významných objektů doporučeno zpracování Karty opatření pro únik nebezpečné látky, která poslouží k řádné informovanosti a následnému žádoucímu chování zaměstnanců a pracovníků jednotlivých společensky významných objektů.

Věříme, že i díky tomuto semináři se podaří zvýšit povědomí občanů o správném chování v případě chemické havárie. Každý občan je aktivním prvkem v systému havarijní připravenosti a je nezbytné, aby věděl, co ho ohrožuje v místě, ve kterém žije nebo které pravidelně navštěvuje, aby znal způsoby varování o hrozícím nebezpečí a základní postupy své vlastní ochrany.

Odkazy do noveho okna

DSCN4883

DSCN4883 

Detailní náhled

DSCN4889

DSCN4889 

Detailní náhled

DSCN4892

DSCN4892 

Detailní náhled

DSCN4894

DSCN4894 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem