HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář pro společensky významné objekty v zóně havarijního plánování na území statutárního města Třince

V budově Integrovaného výjezdového centra Třinec proběhl dne 12. března 2019 seminář pro zástupce společensky významných objektů v zóně havarijního plánování na území statutárního města Třince. 

Semináře se tak zúčastnili zástupci společností ENERGETIKA TŘINEC a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Linde Gas a.s., dále školských zařízení, úřadu práce, zdravotnických zařízení, dopravců, obchodních center, krajského úřadu a statutárního města Třince.

Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. je hutním kombinátem s uzavřeným hutním cyklem výroby, s výrobou koksu, aglomerátu, surového železa, oceli a válcovaných ocelových výrobků. Vedlejšími produkty výroby jsou hutní plyny (koksárenský plyn, konvertorový plyn, vysokopecní plyn a směsný plyn). Společnost ENERGETIKA TŘINEC, a.s. zabezpečuje komplexní služby v oblasti energetiky. K energetickým účelům využívá hutní plyny, které produkuje mateřská společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Zásobuje energiemi a teplem všechny firmy v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN. Společnost Linde Gas a.s. vyrábí v Třinci kyslík, dusík a argon stlačováním a ochlazováním ze vzduchu. Dále provozuje acetylénovou redukční stanici. Kyslík i acetylén jsou potrubními rozvody rozváděny jako surovina pro provozy společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Záměrem semináře bylo zvýšit povědomí zástupců společensky významných objektů o nebezpečí při vzniku závažné havárie spojené s únikem hutních plynů, o způsobech varování a informování jak obyvatelstva trvale žijícího v zóně havarijního plánování, tak i o způsobu informování zástupců společensky významných objektů v zóně havarijního plánování, a o doporučených postupech k ochraně zdraví.

Zástupci společensky významných objektů budou o vzniku závažné havárie informováni prostřednictvím systému automatického doručování hlasových zpráv, obyvatelstvo pak prostřednictvím varovného signálu „všeobecná výstraha“, tj. kolísavého tónu sirény. Po přijetí varovné informace je nezbytné se co nejdříve ukrýt v budově, nejlépe ve vyšších patrech. Dále je nutno uzavřít a utěsnit okna a dveře, vypnout ventilaci, klimatizaci a dbát dalších pokynů poskytovaných příslušníky záchranných složek či publikovaných v regionálním televizním a rozhlasovém vysílání. Vzhledem k tomu, že amoniak silně dráždí dýchací cesty, je vhodné je chránit přiložením navlhčené roušky na nos a ústa.

Na závěr semináře byly všem účastníkům rozdány preventivní materiály. Dále bylo zástupcům společensky významných objektů doporučeno zpracování karty opatření pro únik nebezpečné látky, která poslouží k řádné informovanosti a následnému žádoucímu chování zaměstnanců a pracovníků jednotlivých společensky významných objektů.

Věříme, že i díky tomuto semináři se podaří zvýšit povědomí občanů o správném chování v případě chemické havárie. Každý občan je aktivním prvkem v systému havarijní připravenosti a je nezbytné, aby věděl, co ho ohrožuje v místě, ve kterém žije nebo které pravidelně navštěvuje, aby znal způsoby varování o hrozícím nebezpečí a základní postupy své vlastní ochrany.

Odkazy do noveho okna

ZHP_Trinec_letak

ZHP_Trinec_letak 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem