HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář pro odborně způsobilé osoby v požární ochraně

Dne 27. listopadu 2018 od 8:30 hodin v budově Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Teplice. 

Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje - oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požárů pořádá

Seminář pro odborně způsobilé osoby v požární ochraně

dne 27. listopadu 2018  od 8:30 hodin v budově Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Teplice, Riegrova 1898, Teplice - 3. patro, zasedací místnost C 3.21.

Prezence: v zasedací místnosti C 3.21 od 8:00 do 8:30 hodin

Program:
Zahájení - 8:30 hodin:
úvodní slovo - plk. Ing. Petr Chytrý, náměstek ředitele HZS Ústeckého kraje pro úsek prevence a CNP
 

Přednáškový blok 8:45 - 13:00 hodin:
Přestávky budou řešeny dle potřeby.

Poslední změny právních předpisů na úseku požární ochrany.
Nedostatky zjišťované u právnických a podnikajících fyzických osob v rámci kontrolní činnosti HZS Ústeckého kraje.                            

kpt. Mgr. Jana Štěpánková, koordinátor - metodik kontrolní činnosti
 
Požární bezpečnost staveb - stavební prevence: stavební konstrukce, únikové cesty, požárně bezpečnostní zařízení, požárně nebezpečný prostor.

kpt. Ing. Kateřina Kosíková, koordinátor - metodik stavební prevence

Problematika kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.                           
plk. Mgr. Ladislava Moravcová, vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP KŘ HZS Ústeckého kraje 

Schvalování dokumentace zdolávání požárů v podmínkách HZS Ústeckého kraje.
Přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany.
Vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu právnických a podnikajících fyzických osob.                    

kpt. Mgr. Veronika Zemanová, právní činnosti

Požár výrobních hal na výrobu komponentů pro automobilový průmysl a jeho dopady.                           
por. Radek Hampl, DiS. - krajský vyšetřovatel požárů

Prostor pro dotazy a diskuze: 13:00 -14:00 hodin

Možnost přihlášení: webové stránky HZS Ústeckého kraje - odkaz: https://goo.gl/forms/mGvaiKTURvPbC0hV2

Dotazy k přednášené problematice je možno zasílat na e-mail jana.stepankova@ulk.izscr.cz a veronika.zemanova@ulk.izscr.cz nejpozději do 20. listopadu 2018. Zaslané dotazy budou v rámci diskuze zodpovězeny přednostně. Změna programu vyhrazena. Seminář je zdarma, počet míst je omezen.

vytisknout  e-mailem