Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sekce řízení lidských zdrojů generálního ředitele HZS ČR

Kancelář generálního ředitele HZS ČR, Odbor personální (oddělení personální a vzdělávání; oddělení PaM), Odbor vnějších vztahů a legislativy (oddělení legislativní a služebního řízení, oddělení právní a správního řízení, oddělení strukturálních fondů a oddělení redakce ) 

Náměstek generálního ředitele pro řízení lidských zdrojů pověřen zastupováním: plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.

Sekce pro řízení lidských zdrojů generálního ředitele HZS ČR  zabezpečuje organizaci a koordinaci činností MV-generálního ředitelství HZS ČR (dále jen generálního ředitelství), včetně agend v oblasti personální, vzdělávání, práva, styků s veřejností, informací a zahraniční spolupráce. Sekce se člení na kancelář generálního ředitele HZS ČR, odbor personální a odbor vnějších vztahů a legislativy. Náměstek generálního ředitele pro řízení lidských zdrojů je přímým nadřízeným vedoucím pracovníkům uvedených odborů, oddělení a vzdělávacího zařízení generálního ředitelství.


 

vytisknout  e-mailem