HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Schvalování dokumentace zdolávání požárů v podmínkách HZS KV

Od 1.8.2017 nabývá účinnosti novela §6b zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, týkající se procesu schvalování dokumentace zdolávání požárů (dále jen „DZP“).

K zajištění jednotného postupu schvalování DZP na území Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina (dále jen „HZS KV“), kterou předloží právnická nebo podnikající fyzická osoba orgánu státního požárního dozoru, Vám poskytujeme seznam konzultantů, kteří zajišťují odbornou pomoc zpracovateli.

Před zasláním DZP ke schválení orgánu státního požárního dozoru, doporučujeme nejprve využít konzultanty k odsouhlasení zpracované dokumentace (viz. dokument č. 5 Potvrzení o schválení DZP konzultantem), čímž se následně zjednoduší a urychlí proces řízení o schválení!

Pro zpracování dokumentace lze využít Elektronickou šablonu DZP.

DZP předkládejte společně s vyplněnou „Žádostí o schválení DZP“ na adresu: HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava.

vytisknout  e-mailem