HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ROZSÁHLÉ MEZINÁRODNÍ CVIČENÍ ORKÁN 2019

V průběhu minulého týdne tj. od 10. 6. 2019 do 12. 6. 2019 proběhlo na Jesenicku rozsáhlé mezinárodní cvičení pod názvem „Orkán 2019“. Cvičení jenž by zprvu po přečtení názvu avizovalo náročné prověření složek Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje po extrémní síle větru s dopady v podobě několika desítek či stovek popadaných stromů, poškozených střech, zranění osob a podobně v sobě navíc skrylo i možné navazující komplikace v podobě zvýšení hladin toků, povodní, destrukcí objektů, pátrání po osobách, ale i záchranu osob z hloubky místně namodelovanou do poštovní štoly. 

Modelovaná situace nepříznivých povětrnostních podmínek s vydatným deštěm.

V důsledku velkého tlakového rozdílu mezi tlakovou výší nad jihem Evropy a tlakovou níží nad Skandinávií proudil kolem této tlakové níže chladný vzduch od severozápadu. Rychlost větru v severní části Moravy přesáhla na několika místech hodnotu 130 km/h. Současně  byl tento vítr doprovázen přívalovými srážkami, které způsobovali lokální rozvodnění menších toků. V období 24 hodin několika hodin spadlo mezi 50-100 mm srážek. Na vodním toku Bělé je dosaženo III. SPA.

Působením větru v nejsevernější části Olomouckého kraje došlo k velkým škodám v zalesněných porostech a na budovách. KOPIS přijímal z území ORP Jeseník desítky tísňových volání týkajících popadaných stromů, výpadků dodávek elektrické energie, poničených střech domů, škody na infrastruktuře.

Nastavené cíle cvičení „Orkán 2019“.

Cvičení mělo za úkol prakticky procvičit koordinaci záchranných a likvidačních prací realizovaných orgány krizového řízení a složkami IZS při vzniku povodně v důsledku orkánu doprovázeného intenzivními přívalovými srážkami na území ORP Jeseník (Mikulovice, Zlaté Hory).  A také hlavně procvičit procesy spojené s vyhlášením krizového stavu na části území Olomouckého kraje.

Cvičení Orkán 2019 proběhlo v následujících etapách:

Pondělí 10.6.2019

Během pondělního dne proběhlo cvičení orgánů krizového řízení v úrovni stálých pracovních skupin krizového štábu (SPS KŠ) Olomouckého kraje, Štábu HZS Olomouckého kraje a SPS KŠ obce s rozšířenou působností Jeseník se zapojením Povodí Odry s.p. a Českého hydrometeorologického ústavu – pobočka Ostrava.  Na pracovištích v Olomouci a Jeseníku proběhla reálná simulace výjezdových událostí a s tím spojená činnost krizových štábů. Během procvičování několikrát byla vyzkoušena i telekonference mezi krizovými štáby v Jeseníků a na krajské úrovni v Olomouci. Rovněž formou videokonference byly předány informace od ČHMÚ a Povodí Odry. Do cvičení orgánů krizového řízení byla také několikrát zapojena široká veřejnost prostřednictvím sociálních sítí naší organizace a to na facebooku a twitteru, kdy formou komunikace jsme získávaly užitečná data v podobě komentářů, fotek a videí ze simulovaných míst s největším postižením. Pro zjištění využití možného klíčování a rozdělení dat jsme využívali i formy „hashtagů“ a to #cviceniorkan. V rámci moderních technologií byla rovněž vyzkoušena přeshraniční webová aplikace LOGRISK pro komunikaci s Polskem a zapojenými složkami v rámci IZS Olomouckého kraje.

Úterý 11.6.2019

Během úterního dne hasiči prověřili činnost štábu HZS a štábu velitele zásahu s nácvikem koordinace záchranných prací v úrovni obce Mikulovice při záchran+ osob z vodního toku, likvidace následků silného větru a zřízení evakuačního střediska včetně přípravy a využití nouzové zásobování vodou. Veškerá činnost byla spojena s využitím přeshraničí pomoci z Polska.

Středa 12.6.2019

Poslední den cvičení bylo směřováno na taktické cvičení složek IZS Olomouckého kraje. Přesněji proběhl nácvik činností při záchraně osob pátráním v terénu na úrovni státní hranice s Polskem nedaleko Mikulovic, zde prověřila Policie ČR své postupy se zapojením moderních informačních technologií. Hasičský záchranný sbor zde opětovně vyzkoušel možnosti své aplikace GINA HZS v návaznosti na webovou aplikaci s vykreslováním mapových podkladů, vrstev pátrání a vizualizace pohybu jednotlivých složek při pátrání po ztracených osobách. V druhé části praktického procvičení v Ondřejovicích hasiči prověřili svou činnosti při stabilizaci staticky narušených objektů. Na místě proběhlo vyproštění zavalené osoby s využitím sacího bagru a několik různých způsobu zabezpečení při záchraně osob z hloubky.  V dalších etapě pokračovala záchrana osob z podzemních prostor, opět s využitím přeshraniční pomoci z Polska a zapojením dalších složek IZS a spolupráci s Hlavní báňská záchranná stanicí, Horská služba Jeseníky a další. Hasiči si zde vyzkoušeli opravdu náročný zásah osob z hloubky, kterému předcházelo odčerpávání vody ze štol, výstavba transportní cesty zraněných osob a vzájemná koordinace a spolupráce několika zapojených složek do společné pomoci lidem v nouzi.

V souhrnu přehled nejdůležitějších části cvičení.

V rámci jednotlivých etap cvičení byly procvičovány dílčí úkoly složek IZS a orgánů krizového řízení, zejména v situacích a to převážně záchrana osob pátráním v terénu v příhraniční oblasti České a Polské republiky pohřešované osoby, které se v době orkánu vyskytovaly v lesním porostu, odstraňování následků silného větru na budovách, záchrana osob z vodního toku s využitím speciální výškové techniky, nouzové zásobování vodou s využitím mobilní úpravny vody, zřízení a provoz evakuačního střediska v obci, záchrana osob ze závalů a stabilizace narušených staveb, záchrana osob z podzemních prostor – bývalé důlní dílo „Poštovní štola“.

Do cvičení se mimo základní složky IZS (Hasiči, Policie ČR, ZZS) zapojili také v mezistátní součinností spolupráci hasiči z Polska (Panstvova straž požarna), jednotky sborů dobrovolných hasičů, Hlavní báňská záchranná stanice, Ostrava a další podpůrné a humanitární složky a organice.

Cvičení v číslech

40 organizací / jednotek / subjektů

  • Více jak 260 osob zapojených do cvičení
  • 80 ks zásahové a jiné techniky
  • 32 hodin výcviku
  • přeshraniční spolupráce  CZ x PL
  • mezikrajská spolupráce (MSK, ZÚ HZS ČR,  HBZS)
  • 2 projekty INTERRG V.A
  • Testování několika nových informačních a jiných technologii
  • FACEBOOK, TWITTER s čísly přesahující více jak 40 tis interakcí #cviceniorkan

Zdeněk Hošák - tiskový mluvčí 
HZS Olomouckého kraje
T: 721810541 T: 950770039
M: zdenek.hosak@hzsol.cz
M: mluvci@hzsol.cz

Odkazy do noveho okna

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled

cviceni orkan 2019

cviceni orkan 2019 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem