Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rozhovor s ppor. Mgr. Petrem Vodičkou

Ve čtvrtek 15.1. večer se do Prahy vrátil příslušník Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ppor. Mgr. Petr Vodička, který od 11.1. působil v Moldavsku jako člen expertního vyhodnocovacího týmu Evropské komise. Tento čtyřčlenný tým na místě vyhodnocoval situaci a zprostředkovával informace do Bruselu. Moldávie požádala o mezinárodní pomoc v souvislosti s výpadkem dodávek plynu z Ruska. 

Využili jsme příležitosti a ppor. Vodičkovi jsme po návratu položili několik otázek:
 
Kdy jste se vlastně dozvěděl, že pojedete jako český expert do Moldávie?
V sobotu 10.1. večer jsem byl upozorněn na možnost vyslání do Moldavska v rámci týmu monitorovacího a informačního centra Evropské komise, ve večerních hodinách jsme provedli několik telefonických a e-mailových konzultací s Bruselem, který se ČR obrátil jako na předsednickou zemi EU, a v neděli ráno jsem již odlétal přes Budapešť do Kišiněva. Jsem totiž určen jako jeden ze styčných důstojníků Hasičského záchranného sboru ČR pro případy pomoci zahraničí, to znamená, že musím být připraven vyrazit prakticky kamkoliv během několika hodin.
 
Co bylo cílem této mise?  
Měli jsme na místě zhodnotit situaci, naším úkolem bylo koordinovat pomoc, která přicházela do Moldávie v rámci tzv. Mechanismu civilní ochrany EU.
 
Kdo kromě vás tvořil expertní tým Evropské komise?
Byli jsme čtyři, týmu velel kolega ze Švédska, dále tam byl Francouz a jako styčný důstojník monitorovacího a informačního centra EU byla kolegyně z Německa.
 
V čem spočívala vaše činnost v samotné Moldávii? Jak to tam vlastně vypadalo v souvislosti s výpadkem dodávek plynu?
Situace v Moldávii se liší podle oblastí, centrální a severní část ještě byla zásobována plynem díky dalšímu plynovodu, i když ten stav byl jen zhruba na 15 – 20 % denní spotřeby, jižní část je ale úplně bez plynu. A na tuto oblast jsme se právě zaměřili. Spolupracovali jsme se s pracovníky moldavského Úřadu civilní ochrany a mimořádných situací a společně jsme navrhli a provedli transport a rozdělení humanitární pomoci, která byla dopravena v pondělí 12.1. z Rakouska. Šlo o 5 elektrocentrál, 22 teplo vzdušných agregátů a 300 dek. Samozřejmě v souvislosti s evropským předsednictvím ČR zde velkou roli sehrál velvyslanec České republiky v Moldávii Ing. Petr Kypr, který nám velmi pomohl, poskytl cenné informace, osobně se s námi vydal do postižených oblastí a i jinak s námi úzce spolupracoval.
 
Jak se Moldávie vyrovnává s výpadkem dodávek plynu?
V Moldávii jsou velká a větší města z větší části závislá na dodávkách plynů, protože stejně jako u nás jsou tam sídliště s centrálními výtopnami na plyn. Řeší to zatím tak, že používají naftu, pokud to nejde, tak nechávají cirkulovat vodu v trubkách, aby jim nezamrzla. Jinak lidé se obvykle zařídili tak, že si topí elektrickými kamínky, ovšem to zase zatěžuje přenosovou soustavu a hrozí problémy v distribuci.
Elektrárny také začaly místo plynu používat mazut, ale i ten již dochází a zásoby jsou jen na zhruba dalších šest dní. 
 
Jak byste vaší pětidenní misi v Moldávii zhodnotil?
Myslím, že určitě splnila svůj účel. Moldavané jsou rádi za evropskou pomoc. Podařilo se nám provést rozdělení materiální pomoci do dvou veřejných zařízení pro handicapované, aby v případě výpadku elektřiny bylo zajištěno vytápění těchto objektů.
 
Vy jste jeli do Moldavska v rámci tzv. Mechanismu civilní ochrany EU. Co to vlastně je?
Tento Mechanismus Evropské komisi umožňuje koordinovaně poskytovat pomoc státům postiženým nějakou rozsáhlou mimořádnou událostí, např. povodněmi, havárií apod., a to jak v rámci EU, tak i mimo její území, což byl i tento případ. Ta pomoc může mít formu finanční, materiální, záchranářskou nebo expertní jako v případě Moldávie.
V rámci Mechanismu je styčným místem pro  ČR operační a informační středisko MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, se kterým jsem byl také v průběhu mise v pravidelném kontaktu.  
 
Nejde o vaši první misi v zahraničí, máte zkušenosti i z dalších pomocí České republiky v zahraničí. Koneckonců ani v Moldávii nejste poprvé.
Ano, shodou okolností jsem loni v srpnu do Moldávie pomáhal doručit materiální humanitární pomoc České republiky – např. čerpadla, elektrocentrály, které byly tehdy určeny pro oblasti zasažené povodněmi. Účastnil jsem se také dalších humanitárních aktivit České republiky. Například v roce 2003 jsem byl s českým záchranným týmem v zemětřesením postiženém Iránu, kde jsme pomáhali vyhledávat a vyprošťovat lidi zavalené troskami. Tato mise v Moldávii ale byla dosti specifická a pro mě znamenala novou zkušenost.
 
 
Otázky kladl:
 
kpt. PhDr. Petr Kopáček
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz
Odkazy do noveho okna

elektrocentrála

elektrocentrála 

Detailní náhled

Petr Vodicka s velvyslancem CR

Petr Vodicka s velvyslancem CR 

Detailní náhled

svedsky velitel typu a cesky velvyslanec2

svedsky velitel typu a cesky velvyslanec... 

Detailní náhled

vykládka rakouske pomoci

vykládka rakouske pomoci 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem