HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rok 2017 byl pro hasiče ve znamení extrémního nárůstu technických pomocí

Jde o předběžné statistické údaje o zásazích jednotek požární ochrany v roce 2017. Konečné údaje budou publikovány na webu HZS Olomouckého kraje v průběhu února. 

Statistické údaje hasičů z loňského roku zaznamenaly extrémní nárůst událostí technického charakteru, a to o 1.627 oproti roku 2016. Tento nárůst byl způsoben několika plošnými událostmi zejména v souvislosti s přírodními vlivy (vichřice, přívalové srážky, orkány). Nejnáročnějším dnem v roce 2017 byla neděle 29. října 2017, kdy v časovém rozmezí 12 hodin řešili hasiči celkem 520 událostí. Toto číslo je větší než měsíční průměry událostí v předchozích letech.

V celkovém počtu událostí v historii Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (od 1.1.2001) rok 2017 obsadil s 7.296 událostmi stříbrnou příčku. Prvenství si drží rok 2006 s 7.401 událostí. Hasiči v průběhu roku při všech událostech bezprostředně zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor 564 osob.

Počet událostí se zásahem jednotek požární ochrany (PO)

Počet událostí / rok

2013

2014

2015

2016

2017

Celkem

5.274

5.989

5.774

5.183

7.296

Druhy událostí se zásahem jednotek PO

Druh události / rok

2013

2014

2015

2016

2017

Požáry

914

963

918

824

903

Dopravní nehody

1.220

1.175

1.277

1.244

1.401

Úniky nebezpečných

chemických látek celkem

238

311

287

254

305

Technické havárie celkem

2.638

3.203

2.967

2.603

4.230

Plané poplachy

264

336

317

255

372

Ostatní události celkem

0

1

8

4

85

Požáry

V roce 2017 zasahovali hasiči Olomouckého kraje celkem u 903 požárů, při kterých zemřely dvě osoby a šedesát čtyři jich bylo zraněno. Škody, které požáry způsobily, dosáhly částky 96.171.900 Kč. Hasiči svými zásahy uchránili hodnoty ve výši 589.108.700 Kč.

Požáry (se zásahem i bez zásahu jednotek PO)

Základní informace

2013

2014

2015

2016

2017

Počet požárů

914

963

918

825

903

Přímé škody mil. Kč

178,716

97,499

95,405

163,57

96,172

Počet usmrcených osob

7

6

3

4

2

Počet zraněných osob

47

50

45

60

64

Uchráněné hodnoty mil. Kč

535,995

451,054

507,379

376,61

589,109

V souvislosti s požáry lze velice pozitivně hodnotit klesající trend v počtu usmrcených osob při požárech, snižující se škody v přímé souvislosti s požárem a vzrůstající hodnoty majetku, který hasiči před požáry uchránili. V této souvislosti jistě hrají velice důležitou roli hlásiče požáru. Podle informací, které máme k dispozici, lze vysledovat, že lidé začali v posledních letech vybavovat své domácnosti autonomními detektory kouře nebo plynu. Velmi často se také na tato zařízení dotazují e-mailem nebo telefonicky. Již několikátým rokem spolupracují hasiči a statutární město Olomouc v rámci projektu BOSPi (Bezpečnost osob se specifickými potřebami), kdy lidem se specifickými potřebami instalují zdarma tato zařízení (hlásiče kouře a detektory nebezpečných plynů).

Největší požáry (se škodou 3 mil. Kč a vyšší)

Do statistik loňského roku se zapsalo také šest požárů, jejichž škoda přesáhla tři miliony korun. Tím největším požárem byl lednový požár průtokového sterilizátoru v Olomouci, při němž vznikla škoda 9 milionů korun. Jednalo se o požár malého rozsahu v laboratoři Univerzity Palackého. Požár se sám uhasil před příjezdem hasičů a signalizován byl čidlem elektronické požární signalizace. Příčinou požáru byla technická závada na topném transformátoru.

Další požáry se škodou 3.000.000 Kč a vyšší:

22. ledna 2017 – Požár osobního vozidla v Olomouci

Jednalo se o požár osobního vozidla zn. Porsche při sjezdu z dálnice D35 na centrum Olomouce. Příčinou požáru byla technická závada na elektroinstalaci přístrojové desky vozidla, škoda byla vyčíslena na 3 miliony korun.

27. ledna 2017 – Požár centra služeb lyžařského areálu ve Starém Městě - Stříbrnicích

Požárem bylo zničeno centrum služeb krátce před jeho zprovozněním, které mělo zahrnovat hygienické zázemí, informační službu a servis pro návštěvníky lyžařského areálu. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení neznámým pachatelem, škoda byla vyčíslena na 4,480 milionů korun.

20. června 2017 – Požár návěsu kamionu

Požár návěsu kamionu na D46 na 27. km, při kterém došlo k poškození vozovky, svodidel a mostní konstrukce. Příčinou byla technická závada na prostřední nápravě návěsu. Výše škody byla vyčíslena na 6,98 milionů korun.

1. srpna 2017 - Požár technologie palivového hospodářství cukrovaru Litovel

Požár dopravníkových pásů technologie palivového hospodářství. Příčina nebyla zcela objasněna. Škoda byla vyčíslena na 3,327 korun.

19. prosince 2017 – Požár skladovací a lakovací haly v Hranicích – Slavíče

Požár poškodil přízemní halu včetně vybavení, větší část stavební a střešní konstrukce. Škoda byla vyčíslena na 3 miliony korun, příčinou byl úlet žhavých jisker z řezání kovové konstrukce.

Požáry, při kterých byla usmrcena osoba

V loňském roce hasiči také zasahovali u dvou požárů, při kterých nebo následkem nichž zemřely dvě osoby. Jednalo se o tyto požáry:

24. března 2017 – Požár rodinného domu v Lipové-lázních

Požár většího rozsahu, kdy plameny byla zasažena obytná část domu a střecha rodinného domu. Při průzkumu bylo nalezeno torzo lidského těla. Příčinou požáru bylo úmyslné zapálení, škoda byla vyčíslena na 300.000 Kč.

2. prosince 2017 – Požár rodinného domu v Přemyslovicích

Požár rodinného domu, který zasáhl celou obytnou část v přízemí a stropem prohořel na půdu, kde zasáhl střešní konstrukci nad obytnou částí domu. V době příjezdu hasičů byla uvnitř jedna osoba, kterou při průzkumu nalezli bez známek života. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm (svíčkou).

Dopravní nehody

V roce 2017 zasahovali hasiči v Olomouckém kraji také u 1.401 dopravních nehod. Hasiči kromě silničních nehod (1324 událostí) zasahovali také u 73 nehod železničních a 2 nehod leteckých a ostatních.

Řešení několika z těchto nehod bylo pro hasiče velmi náročné a mnohdy zabralo hodiny.

Významné nehody v Olomouckém kraji v roce 2017

3. června 2017 – Dopravní nehoda cisterny s cyklohexylaminem u Držovic

Dopravní nehoda cisterny s cyklohexylaminem uzavřela na téměř 24 hodin dálnici D46 u Držovic. Při nehodě uniklo 10 litrů převážené látky a 100 litrů nafty, hasiči řešili likvidaci následků úniků nebezpečných látek a nehody. Při události byl zraněn jeden zasahující profesionální hasič.

5. června 2017 – Dopravní nehoda železniční v Přerově

Osobní vlak najel do zarážedla koleje, při nehodě bylo celkem zraněno 17 osob (cestující i posádka vlaku). Hasiči spolupracovali při ošetřování zraněných a jejich transportu do vozidel zdravotnické záchranné služby, asistovali při šetření nehody.

19. června 2017 – Dopravní nehoda autobusu na D35

Dopravní nehoda autobusu s 24 zraněnými. Jednotky ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou vyprostili zraněné a asistovali záchranné službě při ošetřování zraněných. Nezranění cestující byli transportováni na požární stanici v Olomouci, kde počkali na náhradní autobus. Hasiči také odstranili vrak z komunikace.

13. října 2017 – Převrácený jeřáb na Dlouhých Stráních

Na sdruženém objektu přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně se převrátil na střechu jeřáb. Řidič při nehodě zahynul, hasiči spolupracovali při likvidaci nehody.

23. října 2017 – Nehoda cisterny s LPG na D35

Nehoda cisterny převážející 22 tun LPG, do které narazilo nákladní auto převážející nábytek. Nehoda komplikovala provoz na dálnici téměř deset hodin, hasiči se specialisty řešili, jak nejlépe nehodu zlikvidovat (zda cisternu vyzvednout nebo LPG přečerpat).

Ostatní mimořádné události

Chřipka ptáků

20. ledna 2017 se tři jednotky profesionálních hasičů HZS Olomouckého kraje podílely na asistenci při likvidaci chovu slepic a kachen v Lověšicích na Přerovsku na základě potvrzení nákazy ptačí chřipkou. Státní veterinární správa po předchozí dohodě určila časový termín likvidace a vyžádala si součinnost profesionálních hasičů.

Plošné události v souvislosti s větrem

V roce 2017 řešili hasiči hned několik plošných událostí, které měly souvislost se silným větrem. Při těchto událostech byly v terénu desítky jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, likvidace následků řádění silného větru zabrala mnohdy desítky hodin, někdy dokonce i několik dnů. Díky těmto typům událostí extrémně narostl počet technických pomocí zaevidovaných ve statistice hasičů v roce 2017.

Největší události v souvislosti s větrem:

  • 21. – 24. února 2017 – Hasiči vyjížděli k popadaným stromům a větvím, k uvolněným střešním krytinám, k poškozeným sloupům elektrického vedení a popadaných drátů. Vlivem tání sněhu a vydatnému dešti hasiči také čerpali sklepy a další suterénní prostory. Celkový počet zásahů v uvedeném období byl 82.
  • 2. – 5. března 2017 – Hasiči vyjížděli k popadaným stromům a větvím, k uvolněným střešním krytinám, k poškozeným sloupům elektrického vedení a popadaným drátům. Celkový počet zásahů byl 31.
  • 18. – 20. dubna 2017 – Sněhová a větrná kalamita si vyžádala 54 zásahů jednotek k popadaným stromům a větvím na komunikacích, hasiči uvolňovali silnice od uvízlých dopravních prostředků a odstraňovali následky dopravních nehod.
  • 28. – 29. dubna 2017 – Hasiči vyjížděli zejména na Jesenicku k popadaným stromům a větvím na komunikacích, v níže položených oblastech řešili zvýšené hladiny vodních toků, čistili propustky a vodní toky. Události si vyžádaly celkem 39 zásahů jednotek hasičů.
  • 10. – 14. července 2017 – Popadané stromy a větve na komunikacích, uvolněné střešní krytiny, poškozené sloupy elektrického vedení a popadané dráty – to byly následky řádění silného větru, který si vyžádal celkem 174 zásahů jednotek hasičů. Vlivem vydatného deště hasiči také čerpali sklepy a další suterénní prostory.
  • 10. – 13. srpna 2017 – Stržené dráty elektrického vedení, popadané stromy a větve na komunikacích, utržené nebo uvolněné střešní krytiny, okapy a spadlé tašky si vyžádaly 509 zásahů jednotek hasičů.
  • 29. – 31. října 2017 – orkán Herwart si vyžádal 699 zásahů jednotek hasičů. Opět se jednalo o popadané stromy a větve na komunikacích, drátech elektrického vedení, uvolněné střešní krytiny, utržené okapy, poškozené dráty elektrického vedení. I přes obrovský počet událostí zraněny byly pouze dvě osoby při nehodách, kdy strom spadl na osobní vozidlo.
  • 11. – 12. prosince 2017 – 111 událostí si vyžádal silný vítr, který lámal stromy a shazoval větve na komunikace a dráty elektrického vedení. Při těchto událostech byl zraněn jeden dobrovolný hasič na Jesenicku.

Mezinárodní spolupráce a projekty s polskými hasiči

V roce 2017 pokračovala i nadále výborná spolupráce s polskými hasiči z Opolského vojvodství. Vzájemně se hasiči potkali při několika událostech a úspěšně spolupracovali v rámci projektu „Bezpečné pohraničí“ spolufinancovaný z programu Interreg V.A Česká republika – Polsko, v rámci kterého zorganizovali společné výcviky (záchrana osob z divoké vody, potápěči, lezci, řidiči), cvičení (Forest Fire), výměnné stáže operačních středisek, workshopy, konference a jazykovou přípravu. Projekt Bezpečné pohraničí bude pokračovat i v roce 2018. Ke konci roku 2017 byl schválen nový projekt „Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník – Nysa“, který je rovněž spolufinancovaný z programu Interreg V.A Česká republika – Polsko a budou při něm spolupracovat čeští a polští hasiči.

Otevření nové stanice hasičů v Konici

V roce 2017 se profesionální hasiči ze stanice v Konici dočkali nové stanice, která vyrostla na "zelené louce" za 13 měsíců. Profesionální hasiči získali budovu s odpovídajícím zázemím pro jednotku požární ochrany, garáže pro požární techniku, dílny speciálních služeb a zázemí pro fyzickou přípravu. Celkové náklady na výstavbu požární stanice v Konici činily 47 916 572,85 Kč a stavba byla financována z prostředků státního rozpočtu. Součástí stanice je i místo pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby, na které přispěl finanční částkou 250.000 Kč Olomoucký kraj. Stanice byla slavnostně uvedena do provozu 13. listopadu 2017.

Autor:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039 (linka tiskový mluvčí)
tel: 950 770 207
mobil: 725 490 377
e-mail: vladimira.hacsikova@hzsol.cz

vytisknout  e-mailem