HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rok 2015

 

KRONIKA

 

 

 

 

 

Hudby

při Hasičském záchranném sboru

Olomouckého kraje

 

 

11. díl – rok 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustavující schŮze

 

Datum konání: 28. 5. 2015, čtvrtek, 19:00 – 20:00

Místo konání: zasedací místnost HZS Ol. Kraje, Schweitzerova ulice

Domluva: plk. Ing. Miroslav Blažek se zástupci HZS Olomouckého kraje a výborem spolku

Seznam muzikantů:

            Dirigenti: Vladimír Vraňovský, Petr Tesař

Dřeva: Dita Maryšková, Hana Lichtenšteinová, Jiří Krumpolec, David Všetička, Václav Valachovics

Melodie: Ladislav Caňkař, Ondřej Sládek, Jaroslav Tihlář, Jiří Pavlíček, Ervín Sládek, Petr Pokorný, Antonín Dočkal, Ladislav Baloun, Iva Maryšková, Alan Maryška, Petr Tesař

Doprovody: Ludmila Mlynářová, Břetislav Škrabal, Zdenek Papoušek, Miroslav Blažek, Jaromír Talík, Jakub Trnavský, Jaroslava Jašková, Miroslav Badal

Fotodokumentace: Dita Maryšková

Dojmy: Na úvod jsme byli seznámeni s přechodem od Občanského sdružení kespolku. To začalo již oficiální pozvánkou na ustavující schůzi.

 

            První slovo dostal staronový předseda Jiří Pavlíček. Ten si své poděkování předem pečlivě připravil:

 

Výroční zpráva Hudby při HZS Ol. kraje o.s. za rok 2014.

 

Vážené dámy, pánové, milé děti a hosté.

 

Dovolte, abych Vás opět pozdravil při dalším roku naší působnosti.Je to 11.rok naší činnosti.Přestože našich vystoupení nebylo v roce 2014mnoho,byl to opět kus práce,který jsme v minulém roce absolvovali.Na činnost Hudby měla vliv řada úsporných opatření z řad pořadatelůkulturních akcí.Velká řada již předjednaných akcí a skoro dohodnutýchbyla zrušena.Největší ekonomickou zátěží našeho tělesa jsou náklady na dopravu,dále pak sociální zázemí pro takový počet členů.Nejlevnějšípro přepravu je přeprava vlastními osobními automobily.To však s sebou nese řadu problémů, které nechci nyní rozebírat.Tendence objednatelů je zajistit akce s malými skupinami,které na honoráříchinkasují stejně, ale mají nižší ostatní náklady.Není to však vždy otázka peněz, ale otázka prestižních akcí,viz akce na Floře pořádané Statutárním městem Olomoucnebo Florou.O tyto akce je obrovský zájem z řad kapel z Olomouce i okolí.Dále jsou to známosti s pořadateli.Na jednotlivé akce jsou vyhlašována výběrová řízení se všemi aspekty,které s tím souvisí.

Dá se však stále ještě co zlepšovat,tzn.větší propagace,zapojení členů kapelyk využití svého vlivu na okolí ve kterém působí. V roce 2014 vystupovala Hudba kromě pravidelných zkoušek 9x a naplnilijsme tak projektu na přidělené podpory Olomouckého kraje a Statutárníhoměsta Olomouce na náš Slavností koncert k příležitosti 10.výročí vzniku naší Hudbypod záštitou primátora,ve spolupráci se Střední odbornou školou obchodua služeb.

Všechny akce lze hodnotit kladně,zejména naše jubilejní vystoupení i celárežie tohoto koncertu byla hodnocena i odbornou veřejností jako velice zdařilá.Nebudu rozebírat detaily jednotlivých akcí,což necháme na diskusi.V diskusi mohu já nebo manažer vysvětlit postup a podmínky pro získánípodpor(grantů)a jejich vyhodnocení,což je podstatné pro naši činnost.

Odměny, které obdržíme za jednotlivá vystoupení, použijeme na pokrytí režijních nákladů za jednotlivá vystoupení a drobných honorářů pro účinkující. Ostatní náklady pokrýváme právě z vysoutěžených  podpor. Za celou touto činností se skrývá tvrdá práce (ne na ruce ale na hlavu).

Určité skupině našich členů, kterým chci tímto poděkovat za rok 2014za jejich odpovědný přístup.Jedná se o manažera M.Blažka,archiváře P.Pokorného(kromě archivu opravuje co rozbijeme),kronikářce D.Maryškové,její moderátorskou činnost s A.Dočkalem,foto V.Bauerovi i A.Maryškovi,dále pak řidičům,kteří se podílí za minim.nákladů na přepravě hudebníkůna jednotlivá vystoupení,také patří dík instrumentálním sólistům,kteří

ozdobí jednotlivé koncerty v hudebních dílech námi produkovaných. Poděkování patří také sólistům zpěvákům,kteří s námi během roku vystupovali.Děkuji také zástupcům vedení HZS Ol.kraje za poskytování zázemí orchestruběhem celého roku.Poděkování patří všem výpomocem za chybějící naše hudebníkyv průběhu roku a hlavně na jubilejním koncertě včetně hostů.

Závěrem chci poděkovat našemu dirigentovi p. V. Vraňovskému, za jeho obrovské úsilí dostat kapelu tam, kam si představuje a jak to cítí a k tomu dotlačí i jednotlivé hudebníky na úrovni i ty méně zdatné.

Nakonec děkuji vám všem za příkladné vystupování na veřejnosti při jednotlivých vystoupeních a chci vás vyprovokovat k větší pozornosti jak při zkouškách,tak i při vystoupeních a tím ulehčit p.dirigentovi.Ke zlepšení spolupráce vás žádám o větší zapojení se do činnosti nového spolku,kterýdnes vzniká.

Děkuji za pozornost!

 

v Olomouci 28.5. 2014                                                          Jiří Pavlíček předseda spolku

 

            Diskuse byla bouřlivá. Slovo si vzal dirigent Vladimír Vraňovský a přišel se dvěma návrhy. Měl zájem kapelu zmenšit a mimo jiné ukončit své působení. Nás však bylo víc a jeho návrh jsme odmítli. Začala skutečná diskuse. Závěr je jednoznačný: kapela zůstane působit ve své velikosti středně velké kapely. Už z toho důvodu, že fungujeme pod rukama dirigenta a to je úplně jiná zkušenost než hraní v malé kapele bez dirigenta. Navíc si můžeme dovolit hrát i koncertní a poslechové skladby, které v menším obsazení nelze zařadit. Kromě toho uznáváme zdravotní důvody pana Vraňovského. Jen jeho odchod budeme řešit postupně. Nyní tedy nastává situace, že jednu zkoušku bude mít v rukách šéfdirigent Vladimír Vraňovský a druhou naopak mladý, perspektivní, nastupující dirigent Petr Tesař. Ten měl premiéru na vánočním koncertě v roce 2014.

            Na závěr jsme se rozloučili se našimi dlouholetými členy Zdeňkem Papouškem, Bedřichem Blahunkem a Aloisem Kondziolkou. Ti ukončili působení na vlastní žádost ze zdravotních důvodů.

jeseník

 

Datum konání: 27. 6. 2015, sobota, 10:00 – 18:00

Místo konání: Jeseník náměstí a Priessnitzovy lázně

Domluva: Miroslav Blažek a Vladimír Vraňovský s předsedou festivalu Tomášem Uhlířem

Seznam muzikantů:

            Dirigent: Vladimír Vraňovský, Petr Tesař

Dřeva: Dita Maryšková, Jiřina Mulidranová (Pšenková), Eliška Piatková, David Všetička, Hana Lichtenšteinová, Václav Walachovicz

Melodie: Ladislav Caňkař, Ondřej Sládek, Jaroslav Krpec, Jaroslav Tihlář, Iva Maryšková, Petr Tesař, Martin Spáčil, Antonín Dočkal, Alan Maryška, Ervín Sládek, Michal Kráčmar

Doprovody: Ludmila Mlynářová, Pavla Krejčiříková, Jaroslava Jašková, Ondřej David, Robin Soušek, Miroslav Blažek, Miroslav Badal, Jakub Trnavský, Jaromír Talík

Fotodokumentace: Dita Maryšková, Alan Maryška

Seznam skladeb: Rudolf Nováček: CASTALDO, Jaroslav Fridrichovský: POCHOD SPORTOVCŮ, arr. Paul Lavender:       LATIN GOLD, W. Lange:DIXI, arr. Johan Zelinger: TENOR SUVENÍR,       sólo Ervín Sládek, Emil Šolc: ŠLY PANENKY, Vladimír Fuka: SLAVONICKÁ, František Kmoch:         NAŠE ZLATÁ PRAHA, Bl. Smíškovský:         HLUCKÁ, František Kmoch: ČESKÁ MUZIKA, Jan Pavel:OLOMOUCKÁ POLKA, J.Straus:RADECKÝ POCHOD     

Dojmy: Sraz u zkušebny byl 6:30, odjezd v 7:00. Měli jsme být v 9:00 na místě a přejezd přes Červenohorské sedlo je uzavřen. Tak jsme měli rezervu. Sešli jsme se u kostela, rozdali noty, nachystali nástroje a pochodem spolu s dalšími 4 kapelami došli na náměstí. Tam proběhlo slavnostní zahájení festivalu. Každá kapela se představila jedním pochodem a společně jsme potom zahráli 5 skladeb.

            Následovalo volno. Jen v 13:00 jsme měli sraz před vchodem do lázní a společný oběd. Hovězí polévka s knedlíčky a řízek chutnal všem. Příprava na koncert probíhala podle plánů. Jen počasí je v letošním roce hodně proměnlivé. Chvíli svítí sluníčko a během několik minut se vše změní na déšť. Tak jsme začali hrát s černými mraky nad hlavami v 17:00. Na začátku sóla Ervína začalo kapat a postupně se to zhoršovalo. Tomáš Uhlíř nás ještě během hraní poslal pod střechu. Tak jsme odehráli jen 4,5 skladby, rychle uklidili všechny pulty a noty a jeli domů.

 

ČECHY POD KOSÍŘEM

 

Datum konání: 5. 7. 2015, neděle, 13:00 – 17:00

Místo konání: obec Čechy pod Kosířem

Seznam muzikantů:

            Dirigent: Vladimír Vraňovský, Petr Tesař

Dřeva: Dita Maryšková, Eliška Piatková, David Všetička, Hana Lichtenšteinová

Melodie: Ladislav Caňkař, Ondřej Sládek, Jaroslav Krpec,Jaroslav Tihlář, Iva Maryšková, Petr Tesař, Antonín Dočkal, Alan Maryška, Ervín Sládek, Petr Pokorný

Doprovody: Ludmila Mlynářová, Jaroslava Jašková, Robin Soušek, Miroslav Blažek, Miroslav Badal,Jakub Trnavský, Jaromír Talík

Zpěv: Marcela Lejsková, Leoš Šustek

Fotodokumentace: Dita Maryšková, Alan Maryška

Seznam skladeb: J. Fučík: FLORENTINSKÝ POCHOD, arr. Milan Baginský: CO JSTE HASIČI, Ludo Beleš: ROZMARNÁ POLKA, Pavel Svoboda: Z VĚDÉRKA VÍNKO, Johan arr. Zelinger:    TENOR SUVENÍR, F. Kotásek: VÁM PŘÁTELÉ, arr. D. Strouhal: OKOLO SEČE, arr. D. Strouhal: NEDALEKO OD TRENČÍNA, Georg Lohmann: BAYRISCHE POLKA, L. Kubeš: HRADIŠŤANKA, L. Kubeš: VČERA JSEM BYL U MUZIKY, L. Kubeš: BORKOVICKÁ, Ferdinand Petr: JÁSAVÁ (Mělnická), Jar. Vejvoda: UŽ JE TO DÁVNO, Vlad. Fuka: SLAVONICKÁ, Jar. Vejvoda: ZELENÉ HÁJE, Herold L. Walters: INSTANT CONCERT, L. Kubeš: MOJE ČESKÁ VLAST, Bl. Smíškovský: HLUCKÁ, Paul Lavender: LATIN GOLD, Jar. Vejvoda: KDYBY TY MUZIKY NEBYLY, Jar. Fridrichovský: POCHOD SPORTOVCŮ, arr. J. Tihlář: TENKRÁT NA ZÁPADĚ, R. Procházka:      V TEM MILOTICKÉM  KOSTELÍČKU, L. Kubeš: KDYŽ SE PŠENKA ZELENALA, L. Slavětínský: SVĚT POCHODUJE

Dojmy: Vystoupení začalo pochodem, slavnostními proslovy a přesunem do prostoru u hasičského muzea. Někteří kolegové se z pochodu uvolnili. Vlastní hraní bylo náročné. Většina z nás byla ve stínu. Na rozpáleném náměstí však teplota dosahovala k 40 °C. Návštěvníci slavností seděli vzadu na trávě, kde byla k dispozici kropící technika. My jsme tak měli pocit, že hrajeme budovám, dlažbě a sami sobě.

            V průběhu odpoledne jsme dostali trampské cigáro s hořčicí a chlebem a dostatečné množství tekutin. Skončili jsme podle plánu asi v 17:00.

 

PARK OLOMOUC

 

Datum konání: 19. 7. 2015, neděle, 16:00 – 18:00

Místo konání: altán u fontány ve Smetanových sadech v Olomouci

Seznam muzikantů:

            Dirigent: Vladimír Vraňovský, Petr Tesař

Dřeva: Dita Maryšková, Jiřina Mulidranová, Eliška Piatková, David Všetička, Hana Lichtenšteinová, Václav Walachovicz, Vlasta Voglová

Melodie: Ladislav Caňkař, Stanislav Jílek, Jaroslav Krpec, Jaroslav Tihlář, Jiří Pavlíček, Iva Maryšková, Petr Tesař, Antonín Dočkal, Ladislav Baloun, Alan Maryška, Ervín Sládek, Petr Pokorný

Doprovody: Ludmila Mlynářová, Jaroslava Jašková, Robin Soušek, Břetislav Škrabal, Miroslav Blažek, Miroslav Badal, Jakub Trnavský, Jaromír Talík

Fotodokumentace: Dita Maryšková, Alan Maryška

Seznam skladeb:Julius Fučík: FLORENTINSKÝ POCHOD, Harold Walter: INSTANT CONCERT, Vl. Fuka, M. R. Procházka: V TOM MILOCKÉM, Johann arr. Zelinger: TENOR  SOUVENÍR, sólo Ervín Sládek, Jaromír Vejvoda: ZELENÉ HÁJE, Ladislav Kubeš: MOJE ČESKÁ VLAST, Georg Lohmann: BAYRISCHE POLKA, Bl. Smíšovský: HLUCKÁ, E. Morricone: TENKRÁT NA ZÁPADĚ, diriguje Jaroslav Tihlář, Jan Pavel: OLOMOUCKÁ POLKA, arr. Paul Lavender: LATIN GOLD, Jaroslav Fridrichovský: POCHOD SPORTOVCŮ, Jaromír Vejvoda: KDYBY TY MUZIKY, Karel Vacek: LÁSKA NEHNĚVANÁ, Adolf Langet: LEHKÉ PRSTY, P. Svoboda: Z VĚDÉRKA VÍNKO, L. Kubeš: KDYŽ SE PŠENKA, Jiří Šlitr: BABETA, Miloš Machek: CHA–CHA, Jaques Revaux, Claudie Francois: MY WAY, sólo Stanislav Jílek, arr. K. Bělohoubek: TANCUJ, TANCUJ, František Kotásek: VÁM PŘÁTELÉ, Ladislav Slavětínský:SVĚT POCHODUJE

Dojmy: Promenádní koncert v parku je pro mnohé muzikanty důležitým vystoupením. Tomu odpovídá i výběr skladeb. V pauze za námi přicházeli posluchači s pochvalou. Přesto jsme si uvědomili, že máme ještě stále dostatek prostoru na vylepšování.                   

 

 

TÝN NAD BEČVOU

 

Datum konání: 2. 8. 2015, neděle, 10:30 – 17:00

Místo konání: Týn nad Bečvou

Seznam muzikantů:

            Dirigent: Vladimír Vraňovský, Petr Tesař

Dřeva: Dita Maryšková, Jiřina Mulidranová, Eliška Piatková, David Všetička, Hana Lichtenšteinová

Melodie: Ondřej Sládek, Radek Svačina, Jaroslav Nakládal, Jiří Pavlíček, Iva Maryšková, Petr Tesař, Antonín Dočkal, Alan Maryška, Ervín Sládek, Petr Pokorný, Michal Kráčmar

Doprovody: Ludmila Mlynářová, Jaroslava Jašková, Robin Soušek, Miroslav Blažek, Miroslav Badal, Jakub Trnavský

Fotodokumentace: Dita Maryšková, Alan Maryška

Seznam skladeb:J. Fučík: FLORENTINSKÝ POCHOD, arr. Milan Baginský: CO JSTE HASIČI, Ludo Beleš: ROZMARNÁ POLKA, Pavel Svoboda: Z VĚDÉRKA VÍNKO, Johan arr. Zelinger:    TENOR SUVENÍR, F. Kotásek: VÁM PŘÁTELÉ, arr. D. Strouhal: OKOLO SEČE, arr. D. Strouhal: NEDALEKO OD TRENČÍNA, Georg Lohmann: BAYRISCHE POLKA, L. Kubeš: HRADIŠŤANKA, L. Kubeš: VČERA JSEM BYL U MUZIKY, L. Kubeš: BORKOVICKÁ, Ferdinand Petr: JÁSAVÁ (Mělnická), Jar. Vejvoda: UŽ JE TO DÁVNO, Vlad. Fuka: SLAVONICKÁ, Jar. Vejvoda: ZELENÉ HÁJE, Herold L. Walters: INSTANT CONCERT, L. Kubeš: MOJE ČESKÁ VLAST, Bl. Smíšovský: HLUCKÁ, Paul Lavender: LATIN GOLD, Jar. Vejvoda: KDYBY TY MUZIKY NEBYLY, Jar. Fridrichovský: POCHOD SPORTOVCŮ, arr. J. Tihlář: TENKRÁT NA ZÁPADĚ, R. Procházka:      V TEM MILOTICKÉM  KOSTELÍČKU, L. Kubeš: KDYŽ SE PŠENKA ZELENALA, L. Slavětínský: SVĚT POCHODUJE

Dojmy: Auty jsme dojeli na místo hraní. Naše vystoupení začínalo před kostelem hraním pochodů. Během Mše Svaté jsme měli přestávku na pití a drobné občerstvení. Následoval průvod k památníku, kladení věnců a přesun na hřiště.

            Hraní na místě začalo až po „obědě“. Na výběr bylo uzené maso, klobásy, makrely. Každý si vybral podle své chuti. Potom už probíhala volná zábava. Někteří místní vyzkoušeli i provizorní taneční parket. Musím uznat, že velmi plynule měnili i tempo a rytmy podle kapely. Vystoupení jsme ukončili podle plánu v 17:00. Vedle pódia se už připravovala další skupina. Sbalili jsme vše potřebné a samostatně zamířili k domovům.

 

NENAKONICE

 

Datum konání: 23. 8. 2015, neděle, 13:00 – 18:00

Místo konání: Nenakonice, část obce Věrovany

Seznam muzikantů:

            Dirigent: Vladimír Vraňovský, Petr Tesař

Dřeva: Dita Maryšková, Eliška Piatková, David Všetička, Jiří Krumpolec, Vlasta Voglová

Melodie: Radek Svačina, Ladislav Caňkař, Ondřej Sládek, Jiří Pavlíček, Iva Maryšková, Petr Tesař, Jaroslav Nakládal, Antonín Dočkal, Ladislav Baloun, Alan Maryška, Ervín Sládek, Petr Pokorný, Michal Kráčmar, Robin Soušek

Doprovody: Ludmila Mlynářová, Karel Valenta, Miroslav Badal, Jaromír Talík

Zpěv: Marcela Lejsková, Leoš Šustek

Fotodokumentace: Dita Maryšková, Alan Maryška

Seznam skladeb: J. Fučík: FLORENTINSKÝ POCHOD, arr. Milan Baginský: CO JSTE HASIČI, Ludo Beleš: ROZMARNÁ POLKA, Pavel Svoboda: Z VĚDÉRKA VÍNKO, Johan arr. Zelinger:    TENOR SUVENÍR, Karol Pádivý: STARODÁVNÁ MAZURKA, arr. D. Strouhal: OKOLO SEČE, arr. D. Strouhal: NEDALEKO OD TRENČÍNA, Georg Lohmann: BAYRISCHE POLKA, L. Kubeš: HRADIŠŤANKA, Lubomír Březina: EJ, OD BUCHLOVA, L. Kubeš: BORKOVICKÁ, Ferdinand Petr: JÁSAVÁ (Mělnická), Jar. Vejvoda: UŽ JE TO DÁVNO, Vlad. Fuka: SLAVONICKÁ, Jar. Vejvoda: ZELENÉ HÁJE, Jar. Vejvoda: KDYBY TY MUZIKY NEBYLY, L. Kubeš: MOJE ČESKÁ VLAST, Bl. Smíšovský: HLUCKÁ, Ladislav Kubeš: PŘEROVANKA, Jar. Vejvoda: KDYBY TY MUZIKY NEBYLY, Jar. Fridrichovský: POCHOD SPORTOVCŮ, arr. J. Tihlář: TENKRÁT NA ZÁPADĚ, R. Procházka: V TEM MILOTICKÉM  KOSTELÍČKU, Karel Bělohoubek: TANCUJ, TANCUJ.

Dojmy: Při příjezdu na náves jsme si vzpomněli, že tuto vesnici jsme již v minulosti navštívili. Prošli jsme rovinatou hanou s celým hasičským průvodem. Celé odpoledne jsme potom hráli v sedě, pod připraveným přístřeškem. Dostali jsme pití i opečený kabanos.

Olomouc

 

Datum konání: 18. 9. 2015, pátek, 14:00 – 17:00

Místo konání: Horní náměstí, Olomouc, oslavy 70 let profesionálního HZS

Seznam muzikantů:

            Dirigent: Vladimír Vraňovský, Petr Tesař

Dřeva: Dita Maryšková, Jiřina Mulidranová, David Všetička, Jiří Krumpolec, Václav Walachovics, Hana Lichtenšteinová

Melodie: Ladislav Caňkař, Jaroslav Nakládal, Stanislav Jílek, Jiří Pavlíček, Iva Maryšková, Petr Tesař, Antonín Dočkal, Petr Pokorný, Michal Kráčmar

Doprovody: Ludmila Mlynářová, Karel Valenta, Pavla Krejčiříková, Ondřej David, Robin Soušek, Miroslav Badal, Miroslav Blažek, Jaromír Talík, Jakub Trnavský

Fotodokumentace: Dita Maryšková, Jaroslav Krpec

 

Seznam skladeb: J. Fučík: FLORENTINSKÝ POCHOD, arr. Milan Baginský: CO JSTE HASIČI, Ludo Beleš: ROZMARNÁ POLKA, Pavel Svoboda: Z VĚDÉRKA VÍNKO, L. Kubeš: HRADIŠŤANKA, Jar. Vejvoda: KDYBY TY MUZIKY NEBYLY, L. Kubeš: MOJE ČESKÁ VLAST, Bl. Smíšovský: HLUCKÁ, Jar. Vejvoda: KDYBY TY MUZIKY NEBYLY, hymna

Dojmy: Horní náměstí v Olomouci bylo plné hasičské techniky a hasičů. Přijeli i kolegové ze Slovenska, Polska a Holandska. Při příležitosti oslav 70 let trvání HZS v Olomouci jsme hráli lidem k poslechu. Doprovodili jsme i oficiální program – předávání stuh na prapor, předávání vyznamenání, slavnostní přísaha nových hasičů.

 

 

Červenka

 

Datum konání: 19. 9. 2015, sobota, 13:00 – 15:00

Místo konání: Červenka u hasičské zbrojnice, hřiště

Seznam muzikantů:

            Dirigent: Vladimír Vraňovský, Petr Tesař

Dřeva: Dita Maryšková, Eliška Piatková, David Všetička, Václav Walachovics, Hana Lichtenšteinová

Melodie: Ladislav Caňkař, Ondřej Sládek, Jaroslav Nakládal, Jiří Pavlíček, Iva Maryšková, Petr Tesař, Antonín Dočkal, Jaroslava Jašková, Petr Pokorný, Michal Kráčmar

Doprovody: Ludmila Mlynářová, Pavla Krejčiříková, Karel Valenta, Břetislav Škrabal, Robin Soušek, Miroslav Blažek, Jaromír Talík, Jakub Trnavský

Fotodokumentace: Dita Maryšková, Alan Maryška

Seznam skladeb: Pochody, hymna, Moravo, Moravo. 

Dojmy: Sraz v Července byl 12:30. Na místě jsme byli úplně sami. Postupně se začali scházet místní hasiči. Po krátké domluvě jsme se společně vydali na pochod po vesnici. Cesta byla po rovině. Společně jsme došli na hřiště, vyslechli oficiální část, dostali pití a měli chvilku rozchod. Poté jsme se postavili do kruhu a odehráli ještě několik skladeb v jiném rozestavění. Slyšeli jsme se mnohem lépe.

 

Hlubočky

 

Datum konání: 17. 10. 2015, sobota, 13:00 – 19:00

Místo konání: kulturní dům Mariánské údolí

Seznam muzikantů:

            Dirigent: Vladimír Vraňovský, Petr Tesař

Dřeva: Dita Maryšková, David Všetička, Jiří Krumpolec, Václav Walachovics, Hana Lichtenšteinová

Melodie: Ladislav Caňkař, Ondřej Sládek, Jaroslav Nakládal, Jiří Pavlíček, Petr Tesař, Antonín Dočkal, Ladislav Baloun, Alan Maryška, Jaroslava Jašková, Petr Pokorný, Ervín Sládek

Doprovody: Ludmila Mlynářová, Pavla Krejčiříková, Břetislav Škrabal, Ondřej David, Robin Soušek, Miroslav Badal, Miroslav Blažek, Jaromír Talík, Jakub Trnavský

Zpěv: Marcela Lejsková, Leoš Šustek

Fotodokumentace: Dita Maryšková, Alan Maryška

Seznam skladeb:J. Fučík: FLORENTINSKÝ POCHOD, arr. Milan Baginský: CO JSTE HASIČI, Ludo Beleš: ROZMARNÁ POLKA, Pavel Svoboda: Z VĚDÉRKA VÍNKO, L. Kubeš: HRADIŠŤANKA, Jar. Vejvoda: KDYBY TY MUZIKY NEBYLY, L. Kubeš: MOJE ČESKÁ VLAST, Bl. Smíšovský: HLUCKÁ, Jar. Vejvoda: KDYBY TY MUZIKY NEBYLY, hymna

Dojmy: Tentokrát jsme jeli autobusem. Své vystoupení jsme zahájili dvěma pochody před budovou kulturního domu. Dále jsme se přesunuli na podium a pokračovali koncertními skladbami.

            Asi v 15:00 proběhlo slavnostní zahájení s hymnou ČR a proslovy. My se přesunuli do prostoru před sálem. Nahlášený řízek měl ve skutečnosti tvar klobásy s pečivem a hořčicí. Pití podle volby.

            Po skončení schůze jsme pokračovali v našem koncertním vystoupení i se zpěváky. Když se přes podium prošli členové kapely L.I.V., věděli jsme, že naše vystoupení se blíží závěru. Skončili jsme v 18:00, sbalili materiál a odjeli domů.

podzim

 

Jedna říjnová zkouška se nesla v duchu pozvánek na koncerty. Původně to vypadalo tak, že se budeme muset půlit. První informace byla, že oba koncerty jsou v sobotu 21. 11. Během týdne přišly oficiální pozvánky ve formě plakátů. Termíny jsou různé. Tak se můžeme rozhodnout a jediným omezujícím faktorem je čas a chuť se koncertů zúčastnit.

První koncert je poslední akcí k oslavě 70 let trvání sboru profesionálních hasičů v Olomouci. Do Olomouce přijede Hudba hradní stráže a policie ČR. Jejich koncert v Redutě nese název Skvosty české a světové populární hudby.

 

            Druhou akcí je koncert DOM Jeseník k významnému životnímu jubileu Vladimíra Vraňovského.

 

KONCERT HUDBY HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČR

Skvosty české a světové populární hudby

 

Datum konání: 11. 11. 2015, středa od 18:00

Místo konání: Olomouc, sál MF Olomouc - Reduta

Fotodokumentace: Dita Maryšková

Seznam skladeb: Vladimír Cosma: Zvíře – znělka, Raymond Lefebvre: Četník a mimozemšťané, Rugierro Laoncavallo: Směj se, paňáco – sólo pro trubku, nprap. Vartislav Bartoš, Paul Anka: My Way, B. Andersson: A ty se ptáš, co já, Ennio Moriccone: Tenkrát na Západě – sólo pro lesní roh, nprap. Pavel Jirásek, Zdeněk Marat: To se nikdo nedoví, Artie Shaw: Koncert pro klarinet – sólo pro klarinet, nprap. Štěpán Med, Franck Loesser: Luck Be a Lady, Espen Lind, Amund Björgiund: Slyš písně mý, Václav Trojan: Žabák – sólo pro pozoun, por. Vít Kořínek, Arthur Newley: Feeling Good, Lara Fabian: L’Taime, Jiří Šlitr: Dotýkat se hvězd, Raymond Lefebvre: Četník v New Yorku, Karel Svoboda: Jede král  - směs písní z muzikálu Noc na Karlštejně.

Zpěv: Gabriela Urbánková a Tomáš Savka, sólisté HHS a PČR

Šéfdirigent: plk. Václav Blahunek

Dojmy: Neuvěřitelný zážitek pro všechny muzikanty i nemuzikanty.

 

 

… život kapely přináší i smutné zprávy:

Během září 2005 přišel k nám do kapely Jiří Horák. V té době hrál na malý bubínek a začínal hrát na trubku. V průběhu let se dostal i ke zpívání. Znal neuvěřitelné množství písniček zpaměti. Po nějakých neshodách přestal chodit pravidelně. Ale stále byl připravený přijít pomoct, když měl volno a nám někdo z muzikantů chyběl. Poslední vystoupení s námi měl v Olomouci 13. 9. 2014. Jeho život skončil na silnici v neděli 8. 11. 2015 ve věku 26 let.

Vánoce OLOMOUC

 

Datum konání: 9. 12. 2015, 16:00 – 17:30

Místo konání: Horní náměstí, Olomouc

Seznam muzikantů:

            Dirigent: Vladimír Vraňovský, Petr Tesař

Dřeva: Dita Maryšková, Jiřina Mulidranová, Eliška Piatková, David Všetička, Daniel Krhánek, Hana Lichtenšteinová, Václav Walachovicz, Vlasta Voglová, Jiří Krumpolec

Melodie: Ladislav Caňkař, Stanislav Jílek, Ondřej Sládek, Jiří Pavlíček, Iva Maryšková, Petr Tesař, Antonín Dočkal, Ladislav Baloun, Alan Maryška, Ervín Sládek, Petr Pokorný

Doprovody: Ludmila Mlynářová, Pavla Krejčiříková, Robin Soušek, Ondřej David, Břetislav Škrabal, Miroslav Blažek, Miroslav Badal, Jakub Trnavský, Jaromír Talík

Zpěv: Marcela Lejsková, Marie Ženožičková, Leoš Šustek

Fotodokumentace: Dita Maryšková, Alan Maryška

Seznam skladeb: J. Fridrichovský: POCHOD SPORTOVCŮ, Miloš Machek: NARODIL SE KRISTUS PÁN, Miloš Machek: NESEM VÁM NOVINY, arr. Z. Gurský: ZVONKY ŠTĚSTÍ, arr. J. Bílý: MELODIE PRO SANTU, Miloš Machek: CHTÍC, ABY SPAL, Miloš Machek: JAK JSI KRÁSNÉ, Z. Gurský: GLORIA, Miloš Machek: JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU, Miloš Machek: VESELÉ VÁNOČNÍ HODY, arr. Paul Lavender:   LATIN GOLD, arr. J. Tihlář: ZVONKY BÍLÉ, Miloš Machek: PÁSLI OVCE VALAŠI; EJHLE, CHASA NAŠE, arr. D. Furlano: THE LION SLEEPS TONIGHT, Miloš Machek: SLYŠTE PASTUŠKOVÉ; PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA, M. Ondrák, J. Dolák, L. Vaněk: BEATLES MEDLEY, Miloš Machek: K JEŽÍŠKOVI DO BETLÉMA, Miloš Machek: TICHÁ NOC, J. Kandar, F. Ebb: NEW YORK, NEW YORK, Jaromír Vomáčka: VÁNOCE, VÁNOCE          

Dojmy: Za pódiem na Horním náměstí jsme se setkali podle plánu. Bohužel před námi bylo ještě vystoupení, tak jsme se trošku zdrželi s přípravou. Koncert jsme začínali s 10minutovým zpožděním. Naštěstí nás z pódia nikdo nevyháněl a my odehráli všechny naplánované skladby. Po skončení jsme popřáli krásné svátky ostatním rodinným příslušníkům a odcházeli s tím, že ještě proběhne zkouška 17. 12. 2015. Bohužel se už mnoho muzikantů muselo omluvit. Prosinec je ve znamení vánočních besídek v zaměstnáních i v zájmových kroužcích dětí. Nakonec přišlo rozhodnutí, že tato zkouška se odkládá až na 14. 1. 2016. Tak Šťastné a veselé!

vytisknout  e-mailem