Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Roční zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2008

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí občané,
 
 roční zpráva Hasičského záchranného sboru ČR za rok 2008 obsahuje to nejpodstatnější z činnosti sboru v  tomto období. Zpráva je dosti obsáhlá, neboť kompetence a působnost naší instituce jsou značně široké a zasahují do nejrůznějších oblastí.
Zpráva tak zahrnuje nejen informace o zásazích jednotek požární ochrany u požárů, dopravních nehod, živelních pohrom a jiných mimořádných událost a vzájemné spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému, ale shrnuje rovněž to nejdůležitější z oblasti požární prevence, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a civilní nouzové připravenosti.
Široké pole působnosti sboru pak odráží i tato výroční zpráva. Podrobnější údaje např. o zásahové činnosti jednotek požární ochrany mohou zájemci nalézt  také ve  statistické ročence Hasičského záchranného sboru ČR. Věřím, že Vám výroční zpráva Hasičského záchranného sboru ČR poskytne cenné informace.
 
 
generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing.Miroslav Štěpán 

vytisknout  e-mailem