Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Roční zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2006

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí občané,
 
do rukou se Vám dostává roční zpráva Hasičského záchranného sboru ČR za rok 2006. Shrnuje to nejdůležitější, co se ve sboru v daném období odehrálo a čím se sbor zabýval. Není toho málo, protože kompetence a působnost naší instituce jsou velmi široké
a zasahují do mnoha oblastí.
Stále komplexnější podoby např. nabývá zásahová činnost jednotek požární ochrany. Hasiči již dnes jen nehasí požáry, ty ostatně tvoří jen zhruba 1/5 z celkového počtu událostí se zásahy jednotek požární ochrany. Z profesionálních ale i dobrovolných hasičů se stávají spíše universální záchranáři připravení pomoci u nejrůznějších druhů mimořádných událostí – od průmyslových havárií, dopravních nehod, až po záchranu osob z hloubek, či výšek nebo likvidaci následků úniku nebezpečných látek. Nejde však jen  o zásahovou činnost a spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému. Tradiční význam si udržuje oblast požární prevence. Stále větší důležitosti pak nabývá oblast krizové připravenosti – ochrana obyvatelstva, kterou sbor převzal v roce 2001, krizové řízení  a civilní nouzové plánování.
Široké pole působnosti sboru pak odráží i tato výroční zpráva. Některé další údaje doplňující informace v ní obsažené lze nalézt rovněž v ročence Ministerstva vnitra a statistické ročence Hasičského záchranného sboru ČR. Věřím, že Vám výroční zpráva Hasičského záchranného sboru ČR poskytne užitečné informace.
 
 
 
 generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing.Miroslav Štěpán


vytisknout  e-mailem