Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Roční zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2012

22. 10. 2013 (Kateřina Hlaváčková) - Roční zpráva o činnosti Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2012 se souborem PDF ke stažení 

Obsah:

1. Sekce Prevence a civilní nouzové připravenosti

1.1 Odbor prevence
      Oblast výkonu státního požárního dozoru
1.2 Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení
      Oblast krizového řízení
      Oblast ochrany obyvatelstva 
      Oblast preventivně výchovné činnosti a vzdělávání
1.3 Odbor civilní nouzové připravenosti a strategií 
      Oddělení civilní nouzové připravenosti 
      Oddělení strategií
1.4 Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč


2. Sekce IZS a operačního řízení


2.1 Odbor IZS a výkonu služby
      Oddělení jednotek požární ochrany
      Oddělní integrovaného záchranného systému
      Pracoviště strojní služby
      Pracoviště chemické služby
      Pracoviště technické služby
      Psychologické pracoviště
2.2 Odbor operačního řízení
      Zásahy jednotek požární ochrany
      Požáry
      Operační a informační střediska HZS krajů
      Operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR
      Mezinárodní spolupráce
2.3 Odbor komunikačních a informačních systémů
2.4 Technický ústav požární ochrany


3. Sekce ekonomiky

3.1 Odbor finanční
      Základní údaje o rozpočtu HZS ČR
      Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU
3.2 Odbor provozní a správy majetku
      Činnost v operačním řízení
      Činnost v  organizačním řízení


4. Sekce řízení lidských zdrojů

4.1 Odbor personální
      Personální údaje HZS ČR
4.2 Odbor vnějších vztahů a legislativy
      Oddělení právní
      Oddělení zahraniční spolupráce a strukturálních fondů
      Oddělení redakce
4.3 Oddělení organizační
      Web HZS ČR
4.4 Školní a výcvikové zařízení HZS ČR

5. Pracoviště kontroly a stížností
      Kontrola
      Interní audit
      Stížnosti a petice


6. Seznam zkratek

vytisknout  e-mailem