HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rizika v kraji

Přírodní rizika

Přírodními riziky označujeme živelní pohromy (přírodní MU) a MU způsobené biosférou. Mezi přírodní rizika patří povodně, zvláštní povodně, epidemie, vysoce nebezpečné nákazy (např. antrax plicní forma , mor plicní forma, variola, hemoragické horečky, tularémie plicní forma, brucelóza, břišní tyfus, cholera, otrava botulotoxinem), zemětřesení, epizootie, klimaticky podmíněné stavy jako jsou sněhové kalamity, větrné bouře, dlouhotrvající vedro a sucho a další.

Antropogenní rizika

Jedná se zejména o technické a technologické havárie a nehody. Nejzávažnějšími v této kategorii jsou hromadné železniční nehody, hromadné silniční nehody, úniky nebezpečných látek ze stacionárních zařízení, úniky radioaktivních látek, úniky nebezpečných látek při přepravě a letecké havárie.

Další rizika

V kategorii dalších rizik jsou popsána rizika, která nepatří mezi přírodní ani antropogenní. Jedná se především o terorismus a diverzní činnost, organizovaný zločin, emigrační vlny, rizika spojená s výškovými budovami a podzemními stavbami, skládky nebezpečných odpadů, ohrožení vodních zdrojů, rizika z rozvojových nebo útlumových ekonomických programů a rizika vyplývající z kulturních a historických podmínek.

Přehled konkrétních rizik pro Liberecký kraj s pravděpodobným místem výskytu naleznete v příloze.

vytisknout  e-mailem