Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přečtete si v lednovem čísle časopisu 112

V lednu vyjde první číslo měsíčníku 112 – odborného časopisu požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. 

Přečtete si v lednovém čísle časopisu 112

V lednu vyjde první číslo měsíčníku 112 – odborného časopisu požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva.

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme zásah u požáru tavicí pece ve slévárně v Libereckém kraji. Dále se dozvíte výstupy z realizovaného výzkumného projektu Technického ústavu požární ochrany zabývajícího se barevnou úpravou zásahového požárního automobilu. Současně také rozebíráme v poslední době diskutovanou problematiku zvláštních příplatků u HZS ČR.
 
V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představíme novou typovou činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu u mimořádné události s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo ostatních prostorech. Poznatky a zkušenosti z průběhu vývoje a možného použití bezpilotních prostředků u hasičů získáte z následujícího článku. Neopomínáme ani poznatky z pravidelně se konající konference integrovaného záchranného systému v Karlových Varech.

V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ vás seznámíme s nově pořízeným přístrojem pro dokumentaci a digitalizaci míst požáru během zjišťování příčin vzniku požáru shrnuje článek o 3D laserovém skenovacím systému. Oblast preventivně výchovné činnosti zahrnuje článek o školení pedagogů v Libereckém kraji v problematice výuky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Získané poznatky pak učitelé předávají žákům při výuce ve školách.

V INFORMACÍCH máme pro vVás rozhovor o obecně prospěšné společnosti Popálky. Povídali jsme si o jejím vzniku, přínosu a zejména o tom, jak samotná organizace pomáhá popáleným pacientům a jejich rodinám. Poděkování za záchranu obdrželi hasiči ve Varnsdorfu, a to od zachráněné dívky při její návštěvě na stanici.

V přílohách časopisu najdete výběr veletrhů a výstav pořádaných u nás i v zahraničí a také kalendář hlavních sportovních soutěží pro rok 2019.

Vydavatelem časopisu 112 je MV-generální ředitelství HZS ČR. Časopis není ve volném prodeji. Cena jednoho výtisku je 25,- Kč, roční předplatné je 300,- Kč.
Tisk, předplatné a distribuce: Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o., Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, www.predplatne.cz.

REDAKCE, MV-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem