Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Realizační fáze projektu Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky je ukončena

30. 12. 2015 (Nicole Zaoralová) - K datu 31. 12. 2015 končí realizační fáze projektu Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní. Jedná se o projekt, který byl v letech 2013 – 2015 realizován se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013. Evropská unie přitom spolufinancuje 85 % způsobilých nákladů projektu, 15 % způsobilých nákladů je hrazeno ze státního rozpočtu. Příjemcem dotace z Integrovaného operačního programu a současně řešitelem projektu je Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.  

banner IOP.pngHlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu řešení mimořádných událostí (zejména povodní) působením Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí, jako segmentu systému ochrany obyvatelstva. Současně bude projektem zlepšena připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky jako základní složky integrovaného záchranného systému na řešení rozsáhlých a bleskových povodní a dalších druhů mimořádných událostí tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost záchranných a likvidačních prací prováděných Hasičským záchranným sborem České republiky byla garantována občanům ve všech regionech České republiky.

Cílů projektu bylo dosaženo pořízením moderní techniky a technologií pro záchranné a likvidační práce prováděné Hasičským záchranným sborem České republiky a vytvořením hmotných podmínek pro účelnější zvládnutí logistického zabezpečení poskytnutí humanitární pomoci obyvatelstvu v ohrožených a zatopených oblastech a pro rychlejší nasazení speciálních sil Hasičského záchranného sboru České republiky, jedné ze základních složek integrovaného záchranného systému, pověřené budováním tohoto systému a řízením povodňových záchranných prací.

Výstupy projektu jsou představovány pořízenou technikou, technologiemi, prostředky a vytvořenými kapacitami (hmotnými podmínkami) pro Hasičský záchranný sbor České republiky pro zlepšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro řešení povodní, které jsou určeny pro:

  1. Řízení zásahu.
  2. Záchranné práce.
  3. Nouzové přežití obyvatelstva, humanitární pomoc.
  4. Likvidační práce.

Výstupy projektu (technika a kapacity) umožní Hasičskému záchrannému sboru České republiky efektivnější zásah na místě mimořádné události a mohou vést ke zvýšení počtu zachráněných životů a nárůstu objemu uchráněných hodnot při mimořádné události.

Slavnostní uvedení výstupů projektu do užívání proběhlo v Jihlavě 2. 12. 2015. Sešli se na něm zástupci Hasičského záchranného sboru České republiky, Ministerstva vnitra, Ministerstva pro regionální rozvoj, Centra pro regionální rozvoj České republiky, dalších institucí a novinářů. Na místě byla k vidění technika, která byla z projektu pořízena, a bylo možné si prohlédnout také stavby, které v Jihlavě v rámci projektu vyrostly v posledních měsících.

Projekt byl realizován v režimu tzv. velkých projektů dle článku 39 – 43 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Velké projekty jsou schvalovány dvoustupňově, tj. na národní úrovni (řídící orgán Integrovaného operačního programu) a rovněž v Evropské komisi. Projekt Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní byl Evropskou komisí schválen v srpnu 2014 a jedná se o jediný velký projekt Integrovaného operačního programu.

Více o projektu:

http://www.hzscr.cz/clanek/projekt-pripravenost-hzs-cr-k-reseni-povodni.aspx

Tisková zpráva a fotografie ze slavnostního uvedení výstupů projektu do užívání:

http://www.hzscr.cz/clanek/slavnostni-otevreni-arealu-hzs-cr-v-jihlave.aspx

Více o Integrovaném operačním programu:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Uvodni-strana

 

Kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420  950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem