Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Reakce na článek v Mladé frontě Dnes ze dne 30.7. 2008

Ve středu 30.7. 2008 byl v Mladé frontě Dnes uveřejněn článek, v němž jsou kritizovány nové cisternové automobilové stříkačky, které Hasičský záchranný sbor ČR převzal v prosinci loňského roku. Vzhledem k tomu, že některé údaje a tvrzení uvedená v tomto článku jsou jednostranné a neodpovídají reálnému stavu věcí, MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR považuje za nutné reagovat a uvést věci na pravou míru.  

Titulní stránka MF DNES 30. 7. 2008Titulní stránka MF DNES 30. 7. 2008
1) V článku bylo uvedeno tvrzení, že nové cisternové automobilové stříkačky (dále CAS) jsou údajně příliš vratké a při jízdě hrozí jejich převrácení.
CAS byly na základě požadavku jednotlivých HZS krajů dodány na třech typech podvozků, které mají mírně odlišné jízdní vlastnosti. Všechny nové CAS ale odpovídají normám a jsou bezpečné. Byly řádně vyzkoušeny v Technickém ústavu požární ochrany, absolvovaly i zkušební jízdy a v současnosti již slouží na stanicích HZS ČR. Bezpečnost zasahujících hasičů je pro HZS ČR absolutní prioritou a vedení sboru by si nikdy nedovolilo koupit techniku, která by hasiče ohrožovala.
 
2) Další kritika v článku byla směřována na dýchací přístroje umístěné v nástavbě. Tyto CAS mají čtyři dýchací přístroje v kabině a dva další dýchací přístroje jsou umístěny v nástavbě. Ovšem zde je nutno vzít v úvahu, že strojník (řidič auta) dýchací přístroj zpravidla nepoužije a velitel jednotky ji řídí. Z toho vyplývá, že čtyři dýchací přístroje odpovídají potřebám zásahů a dva další dýchací přístroje v nástavbě slouží jako rezerva. 
 
3) Rovněž tak zmínka v článku, že lafetová proudnice je u nových CAS zbytečná, není případná. Lafetová proudnice může být díky svému dalekému dostřiku a dodávkám velkého množství hasiva velmi efektivní při určitých typech požárů – např. požárů skládek. A kapacita nádrže cisterny nemusí hrát roli, protože hasební látku (např. vodu), je možné průběžně doplňovat.
 
4) Výkon motoru těchto CAS je dostatečný, plně odpovídá evropským normám a příslušné vyhlášce 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky. Samozřejmě by bylo možné zakoupit CAS se silnějšími motory, ale zde je třeba vzít v úvahu omezený rozpočet HZS ČR. Nejde jen o vyšší pořizovací náklady, ale také o vyšší spotřebu pohonných hmot. Výkon motoru u těchto nových CAS je standardní a postačuje k úkolům, pro které je tato technika určena. Navíc rychlost je sice důležitá, ale ne rozhodující. Hasiči nejčastěji zasahují do vzdálenost 5 km od místa výjezdu. Rychlostí jízdy se tedy zkrátí doba dojezdu pouze nepatrně, ale za cenu mnohem vyššího rizika dopravní nehody. Představa, že se hasiči v CAS mohou řítit českými silnicemi rychlostí hodně nad 100 km/h je úsměvná a naprosto neodpovídá realitě.                                                                                                                                            
 
5) Jistý problém se skutečně objevil u doplňování paliva do elektrocentrál, jimiž jsou nové CAS vybaveny. HZS ČR to řeší v rámci reklamačního řízení s dodavatelem a u letošní série nových CAS by se již tento nedostatek neměl opakovat.
 
Je třeba zdůraznit, že výše uvedená kritika se převážně týká, prvků, které nejsou pro provoz CAS zásadní.
 
V této souvislosti určitě neškodí se zeptat na názor hasičů – strojníků, tedy lidí, kteří tuto novou techniku skutečně sami užívají. 
Na novou cisternovou automobilovou stříkačku si nemohu stěžovat, je to určitě posun k lepšímu. Jedná se o spolehlivé auto, které se nám tady při zásazích osvědčilo, má dobré jízdní vlastnosti. Od té doby, co jsme cisternu převzali, jsme s ní ani jednou nemuseli do opravny,“ říká spokojeně Josef Prostřední, který působí jako strojník na stanici v Havlíčkově Brodě.
Klíčové je znovu se vrátit k důvodům, proč HZS ČR vůbec kupoval nové CAS. Cílem celého programu Ministerstva vnitra „Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí“ je modernizovat požární techniku HZS ČR a také omladit techniku jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, kde je problém se stárnutím techniky ještě palčivější než u Hasičského záchranného sboru ČR. 
HZS ČR v roce 2007 zakoupil historicky rekordních 40 nových CAS a díky centrálnímu nákupu se také podařilo ušetřit desítky milionů korun, které může sbor věnovat na jiné potřebné věci. Za danou cenu HZS ČR samozřejmě nedostal luxusní automobily, ale nejlepší techniku v poměru cena - výkon. A to je klíčové, protože rozpočet HZS ČR je velmi omezený.
 
Je třeba si uvědomit, že nově pořizované CAS jsou určeny pro časově omezené použití u HZS ČR, proto jejich technické provedení musí vyhovovat také požadavkům na provoz u jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. V tomto smyslu je také nutné posuzovat i zvolenou kategorii vozidla a jeho technické provedení .
Kvalitu dodaných CAS Hasičský záchranný sbor ČR bedlivě sleduje a pokud se objeví nějaké závady, tak se standardně řeší s dodavatelem. U zakázky takovéhoto rozsahu – navíc první svého druhu v ČR – je pochopitelné, že se vyskytnou problémy. Zatím se však jedná o drobné závady, které nijak neohrožují provoz CAS a nebrání v jejich nasazení.
 
CAS byly vybrány na základě důkladné veřejné soutěže, jejíž legitimní průběh potvrdil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Členy výběrové komise byli špičkoví odborníci HZS ČR s dlouholetou praxí a vybrána byla nabídka, která nejlépe splňovala zadání soutěže a nejvíce odpovídala aktuálním potřebám sboru a plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany.

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz
 

vytisknout  e-mailem