Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rady pro provozovatele únikových her

 

Check list
pro provozovatele únikových her

  1. Před začátkem provozování činnosti se věnujte stavebně technickému řešení prostor. Ve spolupráci s autorizovaným inženýrem (oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb.) najděte řešení vyhovující požadavkům únikové hry a současně právním či normovým požadavkům. V případě stávající stavby proveďte změnu v užívání stavby. Může se stát, že daná stavba bude vyhovující.
  2. Oslovte odborně způsobilou osobu na úseku požární ochrany (osvědčení dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb.) za účelem posouzení provozované činnosti z hlediska požárního nebezpečí. Odborně způsobilá osoba provede začlenění provozované činnosti do příslušné kategorie požárního nebezpečí, dle které se dále odvíjí povinnosti, které jste povinni plnit. Nechte si od odborně způsobilé osoby vysvětlit důvody pro konkrétní začlenění, potřebnost vedení dokumentace o požární ochraně, význam požadovaných povinností. Odpovědnost za plnění povinností na úseku požární ochrany je na provozovateli činnosti.
  3. Projděte si prostory únikové hry a představte si, jak se budete dostávat ven v případě vzniku požáru. Únikové cesty neslouží pouze pro únik osob, ale také jako zásahové cesty pro hasiče. Odstraňte případné překážky.
  4. Seznamte účastníky hry se způsoby evakuace v případě požáru a bezpečnostními riziky před samotným zahájením hry.
  5. Provádějte pravidelné školení zaměstnanců s důrazem na řešení mimořádné události, včetně praktického nácviku zejména ohlášení požáru, provedení evakuace v průběhu hry a zacházení s přítomnými hasebními prostředky.
  6. Dbejte na dodržování návodů a pokynů výrobců instalovaných spotřebičů.
  7. Provádějte pravidelně revize, kontroly a údržbu elektrických, plynových a obdobných zařízení.

Buďte vždy na straně bezpečnosti! Právní i morální odpovědnost za provozování her je na vás!

Na žádost provozovatelů únikových her, byl před zahájením kontrol uspořádán workshop pro provozovatele únikových her, kterého se účastnili příslušníci kontrolní činnosti, stavební prevence i zjišťování příčin požárů z Hasičského záchranného sboru ČR. Prezentace z tohoto workshopu jsou umístěny zde:

vytisknout  e-mailem