HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rady hasičů, jak prožít "pálení čarodějnic" bezpečně.

(30. 4. 2018) Poslední dubnový den se každoročně na mnoha místech kraje pořádá oblíbená tradice, zvaná „pálení čarodějnic“. 

V souvislosti s vydanou výstrahou ČHMÚ na silný vítr, která platí pro Zlínský kraj, přinášíme několik doporučení jak se chovat, aby se akce obešly bez zbytečných problémů.

Základní bezpečnostní pravidla:

  • Dobře zvolit umístění ohniště. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 metrů, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný.
  • Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru.
  • Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran.
  • Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití pevného podpalovače, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny. 
  • Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.
  • Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru.
  • Mějte připravený dostatek vody, kdyby se oheň vymykal kontrole. Vhodná je proto spolupráce s místní jednotkou dobrovolných hasičů.
  • Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
  • Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno.

Dále je nutné zdůraznit, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Ve Zlínském kraji tak mohou učinit skrze internetový formulář. I v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, doporučujeme celou akci dopředu přes formulář oznámit. Sníží se tím počet planých výjezdů, kterých může být v době pálení čarodějnic více.

Převzato z podkladů HZS Jihomoravského kraje.

Autor: kpt. Ing. Pavel Řezníček – HZS Zlínského kraje

vytisknout  e-mailem