Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Radiační a biologická ochrana

Hlavní úkoly:

 • Vědecko-výzkumná činnost zaměřená na rozvoj metod radiačních měření, mobilního radiačního průzkumu, radiologické laboratorní kontroly a radioaktivní dekontaminace v HZS ČR a na opatření radiační a biologické ochrany příslušníků HZS a obyvatelstva.
 • Pedagogická činnost zaměřená na výuku opatření radiační a biologické ochrany, měření s přenosnými dozimetrickými přístroji, dezaktivaci a dezinfekci a normalizovaného předávání zpráv o jaderném, chemickém a biologickém napadení a jeho následcích podle norem NATO.
 • Expertizní a obdobná podpůrná činnost ve prospěch potřeb HZS ČR v oblasti protiradiačních a protibiologických opatření.

Vědecko-výzkumná činnost

 • Rozvoj metod a prostředků radiačního průzkumu, laboratorního zjišťování radioaktivních látek a biologické (bakteriologické) detekce v případě nekontrolovaných úniků do životního prostředí, napadení zbraněmi hromadného ničení či teroristického zneužití pro potřeby HZS ČR a ochrany obyvatelstva.
 • Rozvoj metod a prostředků radioaktivní dekontaminace pro potřeby HZS ČR.
 • Vyhodnocování radiační a chemické situace v souladu s postupy členských států NATO

Pedagogická činnost

 • Příprava, pedagogické zabezpečení a odborné řízení kurzů zaměřených na radiační a biologickou ochranu
 • Rekvalifikační kurz „Havárie s únikem nebezpečných látek“, akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kurz je zajišťován ve spolupráci s pracovištěm protichemické ochrany.Obsah radiační části kurzu: Základy fyziky ionizujícího záření. Veličiny a jednotky v oboru dozimetrie a ochrany před zářením. Významnost různých způsobů ozáření a ochrana před ozářením. Biologické účinky ionizujícího záření. Obecné principy radiační ochrany a jejich aplikace. Legislativa v oblasti jaderného dozoru a ochrany před zářením. Prostředky dozimetrické techniky a jejich použití. Vedení zásahu při lokálních radiačních událostech. Ochrana obyvatelstva a opatření při radiačních haváriích jaderných zařízení. Praktická měření s dozimetrickými přístroji.
 • Profilační kurz pro příslušníky HZS ČR „Radiační ochrana při zásazích jednotek hasičských záchranných sborů“. Absolvent kurzu je vyškolen pro zabezpečování radiační ochrany příslušníků HZS ČR (zaměstnanců hasičských záchranných sborů) při provádění zásahu v místech s nebezpečím ozáření zdroji ionizujícího záření, s hlavním zaměřením na zásady radiační ochrany osob, na provádění radiačního průzkumu v místě zásahu, na vymezování nebezpečných zón, na regulaci pohybu osob v nebezpečných zónách, na hlavní zásady provádění radioaktivní dekontaminace osob, výstroje a výzbroje.
 • Čtyři typy základních a nadstavbových odborných kurzů zaměřených na předávání normalizovaných zpráv a vyhodnocování radiační a chemické situace při napadení zbraněmi hromadného ničení a obdobnými prostředky v souladu se standardizační dohodou NATO STANAG 2103.
 • Základní informace o radioaktivních a biologických (bakteriologických) látkách a způsobech a prostředcích radiační a biologické ochrany v rámci ostatních kurzů pořádaných v IOO ČR, zejména těch, které jsou zaměřeny na krizové řízení, havarijní plánování a zdokonalování základních znalostí příslušníků HZS ČR.


Vloženo: 4. 7. 2013 | Aktualizace: 4. 7. 2013 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem