HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychosociální podpora lidem zasaženým mimořádnou událostí

Každý člověk se ve své rodině nebo nejbližším okolí může dostat do situace, ve které je konfrontován s nějakou mimořádnou událostí – zraněním, ztrátou blízkého, nemocí, ztrátou bezpečí a majetku či jiným lidským neštěstím.

Mimořádné události (povodně, požáry, dopravní nehody apod.) jsou události, které jsou nepředvídatelné, neovladatelné, vyvolávají poznatelné projevy tísně a přesahují běžnou lidskou zkušenost. Týkají se jednotlivce, skupiny nebo většího celku obyvatelstva.

Úkolem psychologické služby je koordinace a přímé poskytování psychosociální péče a podpory lidem zasaženým mimořádnou událostí.

Tato činnost probíhá ve spolupráci s:
a) základními složkami integrovaného záchranného systému
b) oddělením krizového řízení a ochrany obyvatelstva HZS Středočeského kraje
c) neziskovým sektorem

Oblast zajišťování psychologické péče a podpory lidem zasaženým mimořádnou událostí s sebou nese spolupráci s intervenčními týmy složek IZS, která je ošetřena Koordinační dohodou o vzájemné spolupráci při poskytování psychosociálních služeb. V rámci HZS Středočeského kraje je nastavena spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi formou tzv. Panelu Středočeského kraje, jehož členy za nevládní neziskové organizace jsou humanitární organizace ADRA, Český červený kříž, Diakonie Českobratrské církve evangelické a Arcidiecézní charita Praha.

vytisknout  e-mailem