HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba HZS Kraje Vysočina

(zabezpečení podkladů pro personální práci a výkon služby)

  • Ověřování dušení způsobilosti nových uchazečů o službu u HZS ČR podle §3 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR.
  • Posuzování duševní způsobilosti na funkci hasič-strojník – stanoveno v §37 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
  • Posuzování duševní způsobilosti příslušníků pro zařazení do řídících a speciálních funkcí – na základě písemné žádosti se zdůvodněním služebního funkcionáře.

Co je potřeba vědět?

  • Posuzování duševní způsobilosti uchazeče nebo příslušníka HZS ČR provádějí výlučně psychologové HZS ČR.
  • Psychologické pracoviště HZS Kraje Vysočina spolupracuje při posuzování duševní způsobilosti uchazečů a příslušníků s laboratoří HZS Jihočeského kraje – České Budějovice, HZS Olomouckého kraje – Olomouc a po dobudování psychologické laboratoře také s HZS Královehradeckého kraje – Hradec Králové.
  • Cílem psychologického vyšetření je zjištění, zda komplexní osobnostní profil uchazeče nebo příslušníka HZS ČR je v souladu s kritérii stanovenými pro určené funkce u HZS ČR.
  • Psychologické vyšetření a jeho závěry mají v rámci HZS ČR obecnou platnost po dobu dvou let, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Dobu platnosti psychologického vyšetření v jednotlivých případech posuzuje psycholog, který provedl původní psychologické vyšetření.
  • Stanovisko psychologa vychází ze závěrů psychologického vyšetření a zakládá se do personálního spisu uchazeče nebo příslušníka HZS ČR.
  • Sdělovat uchazečům nebo příslušníkům HZS ČR jakékoliv informace o výsledcích psychologického vyšetření je oprávněn pouze psycholog, který toto vyšetření prováděl.

vytisknout  e-mailem