HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba HZS Kraje Vysočina

Profese záchranáře je jednou z psychicky nejnáročnějších profesí vůbec. Záchranáři se setkávají tváří v tvář s lidským neštěstím, jsou blízko lidskému utrpení, setkávají se smrtí, jsou na ně klady vysoké odborné, fyzické i psychické nároky. Procházejí výcviky, sbírají zkušenosti, jsou profesionály, a přesto se dostávají do situací, kdy sami cítí bezmoc, smutek, zlost.

I proto byla u HZS ČR zavedena psychologická služba a pozásahová péče o příslušníky. Posttraumatickou intervenční péči upravuje SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV č. 38/2003, kterým se zřizuje systém poskytování posttraumatické intervenční péče příslušníkům HZS ČR, kteří prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním úkolů a SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV č. 39/2003, kterým se zřizuje tým Anonymní telefonní linky pomoci v krizi (tel: 974 834 688).

Profese záchranáře je jednou z psychicky nejnáročnějších profesí vůbec. Záchranáři se setkávají tváří v tvář s lidským neštěstím, jsou blízko lidskému utrpení, setkávají se smrtí, jsou na ně klady vysoké odborné, fyzické i psychické nároky. Procházejí výcviky, sbírají zkušenosti, jsou profesionály, a přesto se dostávají do situací, kdy sami cítí bezmoc, smutek, zlost.

I proto byla u HZS ČR zavedena psychologická služba a pozásahová péče o příslušníky. Posttraumatickou intervenční péči upravuje SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV č. 38/2003, kterým se zřizuje systém poskytování posttraumatické intervenční péče příslušníkům HZS ČR, kteří prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním úkolů a SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV č. 39/2003, kterým se zřizuje tým Anonymní telefonní linky pomoci v krizi (tel: 974 834 688).

Základní informace

Při záchranných akcích se hasiči setkávají s událostmi, které se vryjí do mysli a které mohou mít vliv na další profesní i soukromý život.

Co např. může být takovou událostí?

 • Zážitek ohrožení vlastního života nebo zdraví,
 • zážitek  obzvlášť tragické události nebo katastrofy,
 • pohled na extrémně vypadající oběti, mnohočetná zranění, případy kruté smrti,
 • smrt kolegy, smrt dítěte,
 • smrt oběti neštěstí v průběhu záchranné práce,
 • nezdařený záchranný pokus spojený s pocity bezmoci,
 • hromadné neštěstí, kde je v popředí nepřehlednost, zmatek, nedostatek informací a podpory,
 • atd.

Jaké důsledky mají traumatizující události?

 • Traumatizující události mohou ovlivnit momentální i budoucí profesní výkon hasiče, mohou také zasahovat do soukromého života,
 • hasič může, ale i nemusí být schopen kritickou situaci zvládnout sám,
 • přibližně 86% účastníků traumatizující události má ještě dalších 24 hodin tělesné, poznávací a emocionální reakce (např. podrážděnost, smutek, vtíravé, neodbytné myšlenky a představy, pocity viny, nechutenství, poruchy spánku, atd.),
 • přibližně u 22% účastníků kritické události mohou tyto příznaky přetrvávat dalších 6 měsíců,
 • u 4% zasažených kritickou událostí je nebezpečí vzniku posttraumatické stresové poruchy, která je definována jako nemoc.

Co je posttraumatická stresová porucha?

Jde o poškození duševního zdraví projevující se mimo jiné ztrátou profesních předpokladů pro úspěšný výkon práce hasiče – záchranáře. K dalším typickým projevům této poruchy patří:

 • stálé vybavování a znovuprožívání kritické události,
 • problémy s koncentrací,
 • problémy s kontrolou vlastních emocí a reakcí,
 • deprese, smutek, úzkost, výkyvy nálad,
 • „flashbacky“ – událost se neočekávaně vrací jak v myšlenkách, tak v pocitech – je „živá“, noční děsy,
 • Nespokojenost atd.

Co je posttraumatická intervenční péče (PIP)?

Péče poskytnutá příslušníkovi HZS ČR, který v souvislosti s plněním služebních úkolů prožil traumatizující událost.

Co je cílem PIP?

Redukovat tzv. „náraz“ kritické události + poskytovat službu hasičům, kteří prožili kritickou událost, aby se z normální stresové reakce nevyvinula posttraumatická stresová porucha.

Kdy a komu se poskytuje PIP?

O poskytnutí PIP je oprávněn kdykoliv požádat každý příslušník HZS ČR nebo jeho nadřízený služební funkcionář.

PIP se poskytuje, jestliže:

 • účastník kritické události má zjevné projevy stresové reakce,
 • sám žádá o pomoc,
 • událost má mimořádný charakter.

Jakou formu má PIP?

 1. PRVNÍ POMOC – poskytnutí bezprostřední pomoci na místě události (může mít charakter lidské účasti či zdravotní péče).
 2. DEFUSING (tzv. „zneškodnění“) – obvykle pro 1-3 postižené, vede odborník na duševní zdraví a vyškolený hasič (1+1), do 8 hodin po kritické události, doba trvání 20 – 90 minut.
 3. DEBRIEFING – má formalizovaný postup: vede ho odborník na duševní zdraví a dva vyškolení kolegové – hasiči pracující se skupinovou dynamikou u 2-10 účastníků, do 72 hodin po události, trvá nejméně 3 hodiny.

Kdo tvoří tým poskytující PIP?

Odborník na dušení zdraví – psycholog + vyškolení hasiči s osobními předpoklady a motivací pomáhat druhým, kteří nejsou členové užšího vedení HZS ČR.

vytisknout  e-mailem