HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba HZS Kraje Vysočina

Mezi základní úkoly psychologa HZS patří:

  • Zajišťování posttraumatické péče o příslušníky sboru.
  • Zabezpečování podkladů pro personální práci a výkon služby.
  • Koordinování pomoci obětem mimořádných událostí v rámci tzv. psychosociálních týmů.

Další činnosti psychologa:

  • Poskytování psychologické služby zaměstnancům, případně i jejich rodinným příslušníkům (krizová intervence, diagnostika, event. Poradenství, odkázání na další odborníky, služby).
  • Poskytování sociálně psychologické podpory jednotlivým pracovištím HZS krajů (zkoumání sociálního klimatu pracovišť, vedení odborných školení a kurzů, působením jako mediátor – zprostředkovatel, apod.).
  • Spolupráce při řešení mimořádných událostí, které vyžadují psychologickou intervenci.
  • Spolupráce při vytváření, koordinaci a školení členů intervenčních týmů ve své územní působnosti, pro případy mimořádných událostí velkého rozsahu.
  • Účast na výzkumné činnosti, případně participace na úkolech psychologického pracoviště MV-GŘ HZS ČR – na vyžádání.
  • Účast na výcvikových a vzdělávacích aktivitách v zájmu zvyšování profesní odbornosti atd.

Konkrétní obsahová náplň práce jednotlivých psychologických pracovišť HZS ČR je profilována potřebami HZS krajů a jednotek PO v působnosti tohoto pracoviště.

vytisknout  e-mailem