HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba HZS JčK

Jednou z běžných činností hasičského psychologa je vedení různých kurzů, přednášek a konferenčních vystoupení. Jedná se buď o jednorázové vzdělávací akce, které jsou připravovány na míru požadavkům zadavatele, nebo o pravidelně se opakující školení. Nejčastějšími uchazeči bývají nejen hasiči z výjezdu nebo z kanceláře, ale hasičští psychologové proškolují také dobrovolníky z neziskového sektoru nebo širokou veřejnost.

Systém kurzů první psychické pomoci „I“ a „II“
Mezi lektorské evergreeny se řadí kurzy první psychické pomoci „I“ a „II“. Školení v poskytování první psychické pomoci začíná dvoudenním modulem s podtitulem „základní principy“. V tomto úvodním setkání se seznámíte se souborem jednoduchých postupů, které si rovnou i vyzkoušíte na modelových situacích. Kurz první psychické pomoci „I“ se kromě modulu „základní principy“ skládá i z jednodenního „workshopu“. Jeho cílem je nácvik těch dovedností, které účastníkům při poskytování první psychické pomoci dělají největší potíže. Tento kurz nemá dopředu stanovený obsah, ten se tvoří až na místě podle aktuálních potřeb účastníků. Proto tato část kurzu první psychické pomoci „I“ nese v Česku stále trochu neznámý podtitul „workshop“. Po absolvování modulu „základní principy“ a „workshopu“ dostanou účastníci certifikát o úspěšném absolvování kurzu první psychická pomoc „I“.
Kurz první psychické pomoci „II“ je připravený pro ty z vás, kteří byste si chtěli tyto dovednosti dál prohlubovat. Je zaměřený na situace, kdy byste si během intervencí u zásahu nemuseli vystačit se základními principy. Zaměřujeme se zde na poskytování první psychické pomoci dětem, seniorům, zdravotně postiženým, uživatelům návykových látek, duševně nemocným, osobám s úmyslem spáchat sebevraždu a „jinak věřícím“ lidem. Základní směr pomoci zůstává pořád stejný, – 1) přiblížit se k zasaženému člověku, 2) intervenčně s ním pracovat a 3) předat ho –, ale jsou zde různé akcenty a specifika, které mohou dost podstatně ovlivnit naše uvažování i kroky při práci se zasaženým člověkem. Jako příklad bych uvedl mnohem silnější důraz na vlastní bezpečnost u rozhovoru s osobou, která má úmysl spáchat sebevraždu, než je tomu při intervenční práci se sklíčeným člověkem, který před několika hodinami byl silně zasažen nějakou mimořádnou událostí. I po tomto kurzu si účastníci odnesou certifikát o absolvování.

Kurzy jsou vedeny v tandemu psycholog a člen posttraumatického týmu, aby při nich byl vždy zohledněn jak pohled odborníka na duševní zdraví, tak i proškoleného laika s letitou praxí v hasičině.

Absolvování některého z uvedených kurzů nezavazuje účastníky poskytovat první psychickou pomoc u zásahu.

Kurzy první psychické pomoci nejsou jenom pro výjezdové hasiče.

Protože se poskytování první psychické pomoci stejně jako první pomoc řadí do souboru tzv. „prvních občanských pomocí“, které bychom měli do určité míry chtít i umět poskytnout všichni, není toto školení uzavřeno pouze pro výjezdové hasiče. Je zřejmé, že oni budou mít vždy více příležitostí stát oporou nešťastným lidem. Dovednosti z těchto kurzů se ale dají dobře uplatnit i v osobním životě.

Aktuální termíny kurzů na rok 2018 najde zde.

Přihlášku do kurzů najdete zde.

vytisknout  e-mailem