HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba HZS JčK

Psycholog HZS ČR poskytuje první psychickou pomoc a krizovou intervenci na místě neštěstí.  V této oblasti spolupracuje s dalšími odborníky  v regionu, kteří mohou být povoláni na pomoc při mimořádné události většího rozsahu nebo přebírají následnou péči o zasažené. Psycholog dále spolupracuje  s dobrovolníky humanitárních organizací, kteří jsou odborně proškoleni a jsou schopni poskytnout nejen materiální pomoc, ale i podporu v oblasti sociální, duševní a duchovní. V Jihočeském kraji jsou v Komunitním intervenčním psychosociálním týmu (KIP týmy - viz: www.adra.cz) sdruženi zástupci ADRY, Českého červeného kříže a Charity. V červnu 2012 byla podepsána dohoda o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci mezi HZS JčK a KIP týmem, platná pro území Jihočeského kraje.

 Posttraumatické reakce
U účastníků tragických událostí se mohou objevit různé příznaky, ať už hned, nebo s delším (i několikatýdenním) odstupem např. poruchy spánku, úzkost, strach, pocit únavy, podrážděnost, nechuť k jídlu, neustálé znovu vybavování si neštěstí atd. Tyto projevy jsou normální reakcí na nenormální situaci.
Umíme Vám pomoci: informace pro občany, do jejichž života zasáhla mimořádná událost, mimořádná událost a děti

Kontakty, které můžete využít pro další informace:
Psycholog HZS Jihočeského kraje: Mgr. Tomáš Adámek, tel. 950 230 315, 723 697 694
Anonymní telefonní linka pomoci v krizi (zřízená Ministerstvem vnitra): 974 834 688
Linka důvěry České Budějovice: 387 313 030
Linka důvěry Prachatice: 388 310 147
Linka důvěry Písek: 382 222 300
RIAPS Praha (Regionální institut ambulantních a psychosociálních služeb): 222 580 697
 

vytisknout  e-mailem