HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická diagnostika pro potřeby HZS Středočeského kraje

Dle § 15 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění vyhlášky 487/2004 Sb., v platném znění, je každý uchazeč o přijetí do služebního poměru v rámci HSZ povinen se podrobit vstupnímu psychologickému vyšetření k posouzení osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

Vstupní psychologické vyšetření pro výkon služby v bezpečnostním sboru

a) Vstupní psychologické vyšetření provádí psycholog HZS. Psychologické vyšetření probíhá v laboratořích psychologických pracovišť, které akredituje  MV – GŘ HZS ČR.

b) V rámci vstupního psychologického vyšetření se posuzují osobnostní charakteristiky stanovené vyhláškou 487/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

Osobnostně způsobilým je občan nebo příslušník, pokud je:

  • intelektově v pásmu průměru nebo vyšším
  • emočně stabilní
  • psychosociálně vyzrálý
  • odolný vůči psychické zátěži
  • s žádoucí motivací, postoji a hodnotami
  • bez nedostačivosti v oblasti volných procesů
  • bez nedostačivosti v oblasti poznávacích procesů
  • bez nedostačivosti v oblasti autoregulace
  • bez znaků nežádoucí agresivity
  • bez psychopatologické symptomatiky

c) Psychologické vyšetření pro vstup k HZS ČR probíhá přibližně 6 hodin a zahrnuje tři části: výkonovou, osobnostní a rozhovor s psychologem

Výkonové úkoly, které jsou u HZS ČR administrovány především počítačově, jsou zaměřené hlavně na pozornost, rychlost a přesnost reakcí uchazeče. V rámci výkonových úkolů se u uchazečů zjišťuje úroveň rozumového nadání a paměť.

Po absolvování výkonových úkolů vyplňuje uchazeč několik osobnostních dotazníků, které se týkají jeho povahy a chování, které je typické pro jeho osobu (zejména chování v zátěžových situacích).

Třetí, neméně důležitou součástí psychologického vyšetření, je rozhovor s psychologem. Jako podklad pro tento rozhovor slouží anamnestický dotazník, který uchazeč před rozhovorem vyplní.

K psychologickému vyšetření se dostavte v dobré psychické, fyzické a zdravotní kondici (ne v době pracovní neschopnosti či rekonvalescence).

Psychologické vyšetření pro účely výběrového řízení

a) Psychologické vyšetření pro účely výběrového řízení provádí psycholog HZS Středočeského kraje. Psychologické vyšetření probíhá na psychologickém pracovišti HZS Středočeského kraje.

b) V rámci psychologického vyšetření pro účely výběrového řízení se zjišťují osobnostní předpoklady účastníka pro dané služební místo. Ze zjištěných skutečností se vypracuje písemný psychologický posudek jako podklad pro jednání výběrové komise.

c) Psychologické vyšetření pro účely výběrového řízení probíhá přibližně 3 hodiny a zahrnuje tři části: výkonovou, osobnostní a rozhovor s psychologem.

vytisknout  e-mailem