HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požární stanice Přerov

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Přerov
požární stanice Přerov
K Moštěnici 375/9a

Přerov VI-Újezdec
750 02 Přerov

telefon: 950 781 011
fax: 950 781 001
e-mail: radek.ocelka@hzsol.cz

mjr. Ing. Radek Ocelka
velitel PS Přerov
tel: 950 781 097

24AD5633-99C3-47AE-95E6-1CC8EC3CB045.jpeg

Kategorie požární stanice a předurčenost

Centrální požární stanice Přerov je na základě plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany zařazena do kategorie JPO I – typ stanice C2. Na stanici je zajištěn nepřetržitý výkon služby ve třech směnách, celkový počet čítá 45 příslušníků. Jedna směna je 15 příslušníků a minimální stav službu konající směny je 10 příslušníků. V rámci směny jsou organizovány 2 výjezdy. Stanice je zařazena pro řešení událostí při dopravních nehodách do kategorie B. Pro řešení zásahů na nebezpečné látky je stanice zařazena do kategorie S.

C2 – B – S - LS

C2 – typ stanice, 2 organizované výjezdy
      – základní početní stav 15 hasičů
B    – předurčenost pro zásahy při dopravních nehodách
S    – předurčenost pro zásahy na nebezpečné látky
       – k dispozici chemický automobil
LS – předurčenost pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou
      – k dispozici lezecká skupina

 

Historie stanice

Centrální požární stanice Přerov je situována v kulturně obchodním centru města Přerova, které čítá zhruba 47 tis. obyvatel. Stavebně ji tvoří tři na sebe navazující objekty. První z těchto objektů, situován čelně k ulici Šířava, slouží jako zázemí pro výkon služby jednotky PO. Na tento objekt stavebně navazují hlavní garáže výjezdové techniky, nad nimiž jsou ve III. nadzemním podlaží umístěny kanceláře správních útvarů územního odboru Přerov. Průjezd v čelním objektu slouží jako vjezd do dvorního traktu, kde jsou situovány garáže pro další speciální zásahovou techniku a referentská vozidla. Hlavní budova pochází ze třicátých let. Na ni se pak s nárůstem požadavků na výkon služby přistavovaly další objekty, v roce 1977 již zmíněné hlavní garáže a přístavba garáží ve dvorním traktu, v roce 1995 pak byla dokončena nástavba nad hlavními garážemi čímž vzniklo patro kanceláří pro státní správu na úseku PO s územní působností pro okres Přerov. V rámci této nástavby byla vybudována také prosklená věžička sloužící pro přístup veřejnosti k úředním jednáním. V roce 2008 bylo na části budovy CPS Přerov provedeno zateplení pláště, které bylo realizováno na základě provedeného tepelného auditu. Tato akce byla poslední větší stavební úpravou na Centrální požární stanici Přerov. V současné době se vedení HZS Olomouckého kraje intenzivně zabývá možností výstavby nové Centrální požární stanice Přerov a sídla územního odboru Přerov neboť současné objekty a areál jsou již delší čas prostorově, stavebně a dispozičně nevyhovující pro potřeby zajištění výkonu služby jednotky PO, garážování potřebné techniky a umístění věcných prostředků požární ochrany.


Mobilní požární technika na CPS Přerov:

Hasební obvod

Hasební obvod centrální požární stanice Přerov pokrývá 48 obcí a 17 jejich místních částí ležících na území obce s rozšířenou působností Přerov. Jednotka z požární stanice Přerov zajišťuje výjezdy do “příhraničních” oblastí okresu Olomouc a Kroměříž. V hasebním obvodu požární stanice Přerov je dále dislokováno 6 JPO III, 2 JPO IV, 49 JPO V a 2 JPO VI.

vytisknout  e-mailem