HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požární stanice Lipník nad Bečvou

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Přerov
požární stanice Lipník nad Bečvou

Mánesova 1347
751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU

telefon: 950 784 011
e-mail: lipnik@hzsol.cz

npor. Ing. Zdeněk Suchánek
velitel PS Lipník nad Bečvou
tel: 950 784 097

Kategorie požární stanice a předurčenost

Požární stanice Lipník nad Bečvou je na základě plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany zařazena do kategorie JPO I – typ stanice P1. Na stanici je zajištěn nepřetržitý výkon služby ve třech směnách, celkový počet čítá 15 příslušníků. Jedna směna je 5 příslušníků a minimální stav službu konající směny jsou 4 příslušníci. V rámci směny je organizován 1 výjezd (tj družstvo ve zmenšeném početním stavu 1+3). Stanice je zařazena pro řešení událostí při dopravních nehodách do kategorie B. Pro řešení zásahů na nebezpečné látky je stanice zařazena do kategorie Z. Na stanici Lipník n.B je dislokována také část speciální skupiny „potápěči“ HZS Olomouckého kraje, která je předurčena pro práce pod vodní hladinou jako opěrný bod pro Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj a Zlínský kraj.

P1 – B – Z

P1 - organizovaný minimálně jeden výjezd
     - základní početní stav 5 hasičů
B - předurčenost pro zásahy při dopravních nehodách
Z - předurčenost pro zásahy na nebezpečné látky

 

Historie stanice

Požární stanice v Lipníku nad Bečvou se nachází na severním okraji města Lipník nad Bečvou za autobusovým nádražím a celý areál je tvořen komplexem objektů, který v minulosti sloužil pro komunální služby města. Tento areál byl zakoupen v roce 1996 pro HZS okresním úřadem Přerov a slouží společně pro jednotky HZS OLK a SDH města Lipník n.B. a také je zde sídlo Okresního sdružení hasičů Přerov SH ČMS. Komplex objektů tvoří provozní dvoupodlažní budova, ve které je situováno zázemí pro výkon služby jednotky PO (kancelář, šatny, sociální zařízení, kuchyňka, posilovna, školící místnost a sál, ložnice) a kancelář OSH Přerov. Na hlavní budovu navazují garáže zásahové techniky HZS. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla celá hlavní budova v letech 2006 a 2008. V roce 2006 byla na základě energetického auditu provedena rekonstrukce kotelen a zateplení fasády hlavní budovy. V roce 2008 se podařilo vybudovat zcela nové výjezdové garáže a související zpevněnou výjezdovou plochu pro techniku HZS. V areálu stanice Lipník n.B. jsou dále čtyři velké objekty skladů HZS (hala a ocelokolny), jeden objekt využívaný jednotkou SDH města Lipník n.B. (garáže techniky SDH, dílna, šatna, sociální zařízení), další objekt využívaný Sborem dobrovolných hasičů města Lipník n.B. (kulturní místnost, sociální zařízení) a jedna část objektu je pronajímána soukromé společnosti (stolárna).


Mobilní požární technika na PS Lipník nad Bečvou:

Hasební obvod

Hasební obvod stanice Lipník nad Bečvou pokrývá nejen město Lipník nad Bečvou, ale i většinu území obcí spadajících do působnosti výkonu státní správy pověřené obce Lipník nad Bečvou a několika dalších obcí, které spadají do působnosti pověřených obcí Přerov a Olomouc. Jednotka z požární stanice Lipník nad Bečvou zajišťuje výjezdy do “příhraničních” oblastí okresu Olomouc a Vojenského Újezdu Libavá. V hasebním obvodu stanice Lipník nad Bečvou jsou dále dislokovány 4 JPO III a 17 JPO V.

vytisknout  e-mailem