HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stanice Kojetín

ps_kojetin_foto01.jpg

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Přerov
Stanice Kojetín

Kroměřížská 202
752 01 KOJETÍN

telefon: 950 783 011
fax: 950 783 001
email: kojetin@hzsol.cz

npor. Ing. Miroslav Charvát
velitel stanice
tel: 950 783 097

Kategorie stanice a předurčenost

Stanice Kojetín je na základě plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany zařazena do kategorie JPO I – typ stanice P1. Na stanici je zajištěn nepřetržitý výkon služby ve třech směnách, celkový počet čítá 15 příslušníků. Jedna směna je 5 příslušníků a minimální stav službu konající směny jsou 4 příslušníci. V rámci směny je organizován 1 výjezd. Stanice je zařazena pro řešení událostí při dopravních nehodách do kategorie B. Pro řešení zásahů na nebezpečné látky je stanice zařazena do kategorie Z.

P1 – B – Z

P1 – organizován jeden výjezd
     – základní početní stav 5 hasičů
B – předurčenost pro zásahy při dopravních nehodách
Z – předurčenost pro zásahy na nebezpečné látky

 ps_kojetin_struktura.gif

Historie stanice

Stanice Kojetín je situována v centru města Kojetín. Objekt stanice převedl v roce 1995 Městský úřad Kojetín do majetkového vlastnictví Hasičského záchranného sboru. Z důvodu nevyhovujících prostorů z hlediska současných požadavků na výkon služby bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu. Rekonstrukce objektu byla rozdělena do dvou etap. V první etapě byly sdruženy finanční prostředky HZS okresu Přerov, Okresního úřadu v Přerově a prostředky ze státního rozpočtu k provedení nutných úprav pro vlastí provoz stanice. V objektu byly provedeny dispoziční stavební úpravy tak, že v nadzemním podlaží byly vytvořeny šatny, sociální zařízení, kuchyňka, kancelář a ložnice. Nově byly vybudovány skluzy z patra do garáží a moderní věž na sušení hadic, která prochází dvěma podlažími až do garáže s jejím víceúčelovým využitím pro výcvik hasičů ve slaňování a sebezáchraně. Přízemí objektu tvoří stávající garáže výjezdové techniky, do kterých bylo instalováno moderní odsávání výfukových plynů od každého vozidla a dálkově ovládaná sekční vrata. V suterénu objektu byla nahrazena nevyhovující kotelna na pevná paliva moderními plynovými kotli. V rámci této rekonstrukce byl vykoupen sousední objekt, provedena jeho asanace a na uvolněné ploše se v roce 2000 zahájila realizace další etapy. Přístavba druhé části objektu stanice Kojetín v jehož přízemí jsou umístěny garážová stání pro zásahovou techniku a v nadzemním podlaží jsou situovány provozní a sociální prostory pro jednotku SDH města Kojetín. Rekonstrukcí a stavbou objektu došlo k podstatnému zlepšení podmínek pro výkon služby příslušníků HZS OLK a činnosti členů SDH města Kojetín.

Mobilní požární technika na HS Kojetín:

Hasební obvod

Hasební obvod stanice Kojetín pokrývá nejen město Kojetín, ale i přilehlé obce spadající do působnosti výkonu státní správy pověřené obce Přerov. Jednotka ze stanice Kojetín zajišťuje výjezdy do “příhraničních” oblastí okresu Prostějov a Kroměříž. V hasebním obvodu stanice Kojetín je dále dislokována 1 JPO II, 1 JPO III a 8 JPO V.

vytisknout  e-mailem