HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Protipovodňová opatření ve městě Ostrava

Název projektu:   Protipovodňová opatření ve městě Ostrava

Operační program:   Operační program Životní prostředí, projekt je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu:   CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008338

Doba trvání projektu:   1. 5. 2019 - 31. 12. 2020

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení připravenosti orgánů krizového řízení a povodňových orgánů, zabezpečení poskytování včasných a aktuálních informací, zvýšení kvality zpracovaných krizových a povodňových plánů, rozšíření a zkvalitnění varovacího systému a včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování obyvatelstva v oblastech ohroženými povodněmi.

Projekt je zaměřen vypracování digitálních povodňových plánů jednotlivých městských obvodů Ostravy a na modernizaci a dostavbu stávajícího varovacího systému, kdy bude realizována výstavba 40 ks elektronických sirén pro dokrytí území města varovným signálem a verbální informací, modernizace dosavadních 48 ks elektronických sirén a dodání 3 kusů mobilních sirén. V rámci projektu bude rovněž provedena modernizace systému pro přímé předávání verbálních informací a diagnostiku elektronických sirén.

Projekt řeší tyto dílčí části:

  • vypracování digitálních povodňových plánů jednotlivých městských obvodů Ostravy;
  • rozšíření a modernizace Jednotného systému varování a vyrozumění provozovaného na území města Ostrava. Za tímto účelem je třeba provést modernizaci nebo výstavbu 88 ks elektronických sirén. Z tohoto počtu je nutné provést modernizaci 48 ks elektronických sirén vybudovaných po ničivých povodních, které postihly město Ostravu v roce 1997, a provést obměnu rotačních sirén za 33 ks elektronických a instalovat 7 ks sirén v oblastech, kde dosud není žádný KPV. Všechny zařízení jsou v majetku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
  • dodání 3 kusů mobilních sirén pro dokrytí území, které není pokryto stacionárními koncovými prvky varování a jejich výstavba je, z důvodů počtu ohrožených osob a charakteru osídlení, neekonomická;
  • modernizace systému pro přímé předávání verbálních informací a diagnostiku elektronických sirén.

vytisknout  e-mailem