HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prostředky individuální ochrany (PIO)

Hlavním způsobem ochrany obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádných událostech se používají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla, které chrání před radioaktivním prachem a částečně bakteriologickými (biologickými) prostředky. Jedná se o jednoduché pomůcky, které si občané připravují svépomocí z dostupných prostředků a které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany. Improvizované prostředky si připravuje každý občan pro svou osobní potřebu, rodinné příslušníky a pro potřebu svých blízkých.  

Prostředky individuální ochrany

Při stavu ohrožení státu a válečném stavu (krizové stavy v souvislosti s vojenským ohrožením) se provádí výdej prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob a to:

 • dětské ochranné vaky pro děti do 1,5 roku, 
 • dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 6 let, 
 • dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let, 
 • ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních, 
 • ochranné masky pro doprovod výše uvedených osob.

Typizované prostředky individuální ochrany 

 • dětský ochranný vak pro děti (DV-65, DV-75), 
 • dětská kazajka (DK-62, DK-88), 
 • dětská ochranná maska (lícnice DM-1), 
 • dětská ochranná maska (lícnice DM-1, CM-3 pro děti a CM-3/3h), 
 • lícnice pro děti od 6 do 18 let (CM-3 a CM-4) a lícnice pro dospělé (CM-3, CM-4).

Dětské vaky jsou určeny k ochraně dětí ve věku asi do 18 měsíců. Chrání organismus dítěte proti účinkům radioaktivního prachu, aerosolů otravných látek a bakteriologických (biologických) prostředků. Vak se vyrábí z pogumovaného textilu, který se pomocí tkanic napíná na hliníkovou kostru. Je vybaven průzorem, manipulačními rukavicemi a popruhem na usnadnění transportu. K umožnění dýchání je vybaven 2 difúzními filtry.

FOTO : Dětský vak DV-75
image015.gif image017.gif

Podrobný návod na sestavení DV-65 a DV-75 a jejich používání je přiložen u každé soupravy.

Dětské kazajky jsou určeny pro ochranu dětí ve věku od 15 měsíců do 3 až 4 let (dle vzrůstu). Chrání dýchací orgány a horní část těla dítěte proti účinkům radioaktivních i otravných látek a bakteriologických (biologických) prostředků. Jsou vhodné zvláště pro děti nesnášející ochrannou masku a pro děti s onemocněním dýchacích cest. Kazajka je vyrobena z pogumovaného textilu a je opatřena hlavovou kuklou s průzorem z plexiskla, částí kryjící tělo až do pasu, rukávy pevně spojené s bezprstými rukavicemi a v pase dvěma opasky těsnícího zařízení. Dodávka vzduchu do kazajky přes filtr je zabezpečována nucenou ventilací.

FOTO: DK-88
image020.gif

Je určena pro děti ve věku od 18 měsíců do 3-4 let (dle vzrůstu). Návod na používání DK-88 je přiložen u každé soupravy.

FOTO: oblékání DK-88
image021.gif image023.gif image026.gif
image027.gif

Dětské masky jsou určeny pro děti od 1,5 roku do 10 let, v případě dětí s malým obličejem až do 12 let. Ve spojení s ochranným filtrem, chrání obličej a dýchací cesty, proti radioaktivním i otravným látkám a bakteriologickým (biologickým) prostředkům. Maska se skládá z pryžové lícnice a oddělitelného filtru. Vlastní lícnice je vyrobena z pryže a skládá se z těla, zorníků, ventilové komory a páskového upínacího systému. Vzduch k dýchání do masky vstupuje vlastní činností dýchacích orgánů. Velikost 0 je určena pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let, velikosti 1 a 2 jsou určeny pro děti ve věku 3 až 10 - 12 let.

FOTO: dítě v DM-1
image029.gif

Ochranná maska CM-3/3h

Je totožná s ochrannou maskou typu CM-3 (FOTO viz CM-3), velikost č.3, ale komplet masky je přizpůsoben pro použití dětí s větším obličejem ve stáří do 12 let s tím, že je doplněn vrapovanou hadicí z důvodů uvedených v případě OM DM-1.

Při nasazování dětských ochranných masek je třeba dbát následujících pokynů : 

 • dospělá osoba přistoupí k dítěti zezadu, masku vyjme z brašny a obě ruce obrácené dlaněmi k sobě a palci nahoru vloží pod boční a spodní pásky upínacího ústrojí; 
 • upínací ústrojí lícnice rukama roztáhne a přes hlavu dítěte nasadí spodní část lícnice (bradovou prohlubní) na bradu dítěte; 
 • přetáhne upínací ústrojí dítěti přes hlavu tak, aby se dokonale vypnuly čelní upínací pásky a týlní destičku stáhne do týlu dítěte; 
 • upraví lícnici dítěti na obličeji, podle potřeby zahrne pod lícnici vlasy a přiměřeně přitáhne nejprve spodní a potom boční upínací pásky; 
 • zajistí upevnění masky zavázáním uvazovacích tkanic za hlavou dítěte na pevnou smyčku; 
 • upraví správnou polohu hadice a filtru s brašnou a zavěšení brašny; 
 • neklidné nebo bránící se dítě je možno přidržet koleny, nebo je zpředu přidržuje druhá osoba; 
 • po celou dobu, kdy je nezbytné, aby mělo dítě masku nasazenou v ochranné poloze je třeba je mít pod dohledem a případně zabránit samovolnému sejmutí OM dítětem.

FOTO: průběh nasazení OM
image031.gif image033.gif
image035.gif image037.gif

Ochranné masky pro dospělé obyvatelstvo slouží ve spojení s příslušným filtrem k ochraně obličeje a dýchacích cest proti radioaktivním i otravným látkám a bakteriologickým (biologickým) prostředkům. Maska se skládá z pryžové lícnice a oddělitelného filtru. Vlastní lícnice je vyrobena z pryže a skládá se z těla, zorníků, ventilové komory a páskového upínacího systému.

S příslušným průmyslovým filtrem proti nebezpečné chemické látce.

Ochranná maska CM-3

Je obličejová maska s páskovým upínacím systémem, kulatými zorníky, do nichž je možné vložit speciální brýlové vložky. Bakelitová ventilová komora obsahuje zdvojený vydechovací ventilek a ventilek vdechovací. Ve spodní části ventilové komory je hrdlo pro našroubování filtru MOF. Vyráběna byla ve čtyřech velikostech - 3 (nejmenší), 4, 5 a 6.

FOTO: CM-3
image039.gif image041.gif image043.gif

Ochranná maska CM-4

Je obličejová maska s pětipáskovým upínacím systémem, panoramatickými zorníky, do nichž lze vkládat speciální brýlové vložky. Lícnice dále obsahuje průzvučnou membránu, která zvyšuje srozumitelnost mluveného slova a to i při použití technických spojovacích prostředků a ventilovou komoru vyrobenou z mechanicky odolného sklolaminátu. Na šroubení ventilové komory se připojuje filtr MOF. Lícnice OM má na okraji těsnící manžetovou linii a je doplněna pevně zabudovanou polomaskou. Vyrábí se ve třech velikostech - 3 (nejmenší), 4 a 5.

FOTO: CM-4
image045.gif image047.gif image049.gif

Ochranná maska CM-5

Ochranná maska CM-5 byla do vybavení CO zavedena v roce 1997 a je tak poslední a nejmodernější OM určená k ochraně dospělého obyvatelstva ČR.

Na první pohled se maska vyznačuje velkoplošným panoramatickým zorníkem z plošného polymetylmetakrylátu, který se později předpokládá nahradit polykarbonátem. Maska má širokou anatomicky tvarovanou těsnicí manžetu, která zvyšuje těsnost a komfort při dlouhodobém nošení. Vysokou srozumitelnost hovoru s nasazenou maskou zajišťuje účinná průzvučná vložka s membránou. Vyrábí se ve dvou velikostech.

FOTO: CM-5
image051.gif image053.gif

Nasazení ochranné masky CM-4

Ochranná maska s ochranným filtrem chrání dýchací orgány a oči uživatele proti chemickým látkám, radioaktivnímu prachu a bojovým biologickým (bakteriologickým) látkám. Nechrání proti oxidu uhelnatému a používá se v prostředí s hladinou kyslíku nad 17 % obj. Tento postup nasazení OM je obecně platný pro všechny typy ochranných masek.

 1. Příprava ochranné masky:
  1. zkontrolovat celistvost lícnice ochranné masky, panoramatických zorníkových skel a upínacích pásků; 
  2. ověřit čistotu funkčních ploch vdechovacích a vydechovacích ventilků; 
  3. přišroubovat ochranný filtr; 
  4. masku nasadit a utěsnit na obličeji pomocí páskového upínadla (dotahujeme postupně od horních upínacích pásků) ;
  5. povolit spodní pásky a masku sejmout; 
  6. masku uložit do otevřené brašny.
 2.  Nasazování ochranné masky:
  1.  zatajit dech a zavřít oči; 
  2. vyjmout ochrannou masku z ochranné brašny; 
  3. lícnici uchopit oběma rukama za spodní a střední upínací pásky a lícnici co nejvíce rozevřít;  
   image057.gif
  4. přiložit spodní část lícnice pod bradu a přetáhnout páskové upínadlo přes hlavu; 
   image055.gif
  5. dotáhnout spodní pásky, masku upravit na obličeji,
   image059.gif
  6. otevřít oči a prudce vydechnout, 
  7. kontrola těsnosti ochranné masky - dlaní se ucpe vdechovací otvor filtru a několika vdechy a výdechy se zkontroluje, zda maskou neprochází vzduch (maska se musí přisát k obličeji).
   image061.gif
 3. Sejmutí ochranné masky
  1. uchopit lícnici za spodní část a směrem nahoru stáhnout ochrannou masku 
   image063.gif
  2. vyčistit a ošetřit ochrannou masku - vytřením hadříkem navlhčeným v desinfekčním roztoku (ethanol, formaldehyd, ajatin) do sucha
  3. uložit ochrannou masku do brašny

Filtry k ochranným maskám (MOF-2, MOF-4, MOF-5, MOF-6) jsou výměnnou součástí souprav k prostředkům DK-62, DK-88, DM-1, CM-3/3h, CM-3, CM-4 a CM-5. Zabraňují průniku vysoce toxických, radioaktivních a bakteriologických (biologických) prostředků. ! Nechrání však před oxidem uhelnatým ! Filtry lze použít v případě, že obsah škodliviny je menší než 1 objemové procento a obsah kyslíku ve vzduchu nepoklesne pod 17 objemových procent. V civilní ochraně se používají filtry typu MOF (kombinované filtry proti radioaktivním i otravným látkám a bakteriologickým prostředkům) a filtry průmyslové (vyráběné jako protiplynové, kombinované nebo částicové) proti průmyslovým škodlivinám.

Při haváriích spojených s únikem průmyslových škodlivin (PŠ) nebo při zamoření prostoru oxidem uhelnatým se zaměňují příslušnými filtry průmyslového typu.

Filtry proti průmyslovým škodlivinám se vyrábějí zvlášť, protože při jejich úniku se vyskytuje uniklá látka ve vysokých koncentracích.

FOTO: filtry MOF
image065.gif

FOTO: průmyslové filtry
image067.gif

vytisknout  e-mailem