Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekty ukončené, řešené, národní a mezinárodní

Název projektu

CRISPRO - Zabezpečení a ochrana prostřednictvím synergií znalostí

Anotace:

Cílem projektu bylo zavést inovativní přístupy pro multiodvětvové sdílení znalostí a zajistit  náležitou připravenost a odezvu  na nouzové situace spojené s různými riziky. CRISPRO umožnilo mezinárodní spolupráci a posílilo účinnost odezvy na krizové situace.

Projekt porovnal údaje, kompetence a osvědčené postupy týkající se připravenosti a zmírňování kombinovaných mimořádných událostí a souvisejících výzev. Zavedl evropskou univerzální matici pro srovnávání praktických zkušeností a poskytl jednoduché a účinné příručky pro hodnocení rizik, připravenosti a minimalizaci škod způsobených kombinovanými mimořádnými událostmi. Položil základy funkčního rámce pro praktické strategické plánování reakcí na kombinovaná rizika společenská, na zdravotní pandemie a humanitární a ekologické mimořádné události. S využitím technologií a modelů chování v komunitě projekt fungoval jako otevřená síť pro rychlou výměnu praktických zkušeností, hodnocení rizik a dopadů vyvolaných katastrofami. Projekt shromáždil partnery, sítě a minulé/probíhající projektové iniciativy.

CRISPRO byl utvořen z diverzifikovaného konsorcia veřejných a soukromých aktérů, vědců, bezpečnostních, zdravotnických a občanských organizací a vzdělávacích sdružení ze Slovenska (ISEMI - International Security and Emergency Management Institute), Francie (SDIS 73 - Service Departemental Incendie et Secours de la Savoie), České republiky (IOO – Institut Ochrany Obyvatelstva), Portugalska (FC - Freguesia de Cordinhã) a Finska (HI - Hellenberg International). Byly zapojeny i přidružené zúčastněné strany z Bulharska, Finska, Itálie, Španělska a sdružení obcí a regionů ve východní a střední Evropě.

Identifikační kód

101017877

Rok zahájení

2021

Rok ukončení

2022

Financování

UCPM

Název projektu

R-PLAN - Vytváření sítí pro plán přeshraničního řízení rizik

Anotace:

Primárním cílem projektu bylo vytváření sítí aktérů civilní ochrany za účelem prosazení zdokonaleného přístupu k hodnocení rizik v šesti slovenských a českých přeshraničních regionech. Projekt řešili dva partneři, kteří se aktivně podíleli na analytickém, metodickém a operačním mechanismu civilní ochrany v partnerských zemích: slovenský Mezinárodní institut pro řízení bezpečnosti a mimořádných událostí (ISEMI) a český Institut ochrany obyvatelstva  (IOO). Zatímco v oblasti odezvy na mimořádné situace byla již v minulosti spolupráce navázána, projekt si kladl za cíl posílit přeshraniční spolupráci ve fázích prevence zavedením metod hodnocení rizik.

Výstupem projektu bylo vybudování sítě příslušných orgánů na národní a nižší než národní úrovni pro konkrétní rizika za účelem zlepšení  připravenosti a preventivních přístupů v oblasti civilní ochrany v přeshraničních regionech a vypracování přeshraničních plánů řízení rizik prostřednictvím harmonizace metody identifikace hodnocení rizik, školení pro aktéry civilní ochrany působící v přeshraniční spádové oblasti a vývoj společných nástrojů v oblasti sdílení dat/informací mezi přeshraničními regiony České republiky a Slovenska.

Identifikační kód

101004823

Rok zahájení

2020

Rok ukončení

2022

Financování

UCPM

Název projektu

DG ECHO - Studie využitelnosti VR/AR technologií v oblasti civilní ochrany v podmínkách ČR

Anotace:

Roční projekt „Studie použitelnosti technologií VR / AR v oblasti civilní ochrany v České republice“, financovaný z nástroje The Union Civil Protection Mechanism (UCPM), Single Country Grants for Disaster Risk Management (“Track 1”) byl úspěšně ukončen k 1. 9. 2021. Poskytovatelem grantu bylo Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (DG ECHO).

V rámci projektu byly vytvořeny 3D aplikace v oblasti požární dokumentace včetně nástrojů zejména z oblasti VR, pro jejich využití při výcviku Hasičského záchranného sboru České republiky. Výstupem projektu je také závěrečná zpráva, která podrobněji popisuje a následně hodnotí řešení VR / AR / MR z hlediska jejich použitelnosti v podmínkách Hasičského záchranného sboru České republiky. Ambicí této zprávy je poskytnout vhled do řešených problémů a posloužit jako základní podkladový dokument pro určení azimutu dalšího vývoje.

Identifikační kód

808786

Rok zahájení

2020

Rok ukončení

2021

Financování

UCPM

Závěrečná studie

STUDIE_VYUZITELNOSTI_VR_AR__v011_ENG.pdf

Název projektu

DG ECHO - Návrh nových směrů rozvoje ochrany obyvatelstva v ČR

Anotace:

Projekt je zaměřen na hodnocení potřeb pro preventivní opatření a na podporu kultury prevence a zlepšení spolupráce v rámci systému civilní ochrany v České republice. Výsledkem projektu je komplexní analytická studie zaměřená na současný český systém a přezkoumání příkladů dobré praxe z jiných evropských zemí.

Identifikační kód

808786

Rok zahájení

2019

Rok ukončení

2020

Financování

UCPM

Závěrečná studie Final_Study.pdf


Vloženo: 1. 9. 2020 | Aktualizace: 17. 2. 2023 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem