Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekty ukončené, řešené, národní a mezinárodní

Název projektu

DG ECHO - Studie využitelnosti VR/AR technologií v oblasti civilní ochrany v podmínkách ČR

Anotace:

Roční projekt „Studie použitelnosti technologií VR / AR v oblasti civilní ochrany v České republice“, financovaný z nástroje The Union Civil Protection Mechanism (UCPM), Single Country Grants for Disaster Risk Management (“Track 1”) byl úspěšně ukončen k 1. 9. 2021. Poskytovatelem grantu bylo Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (DG ECHO).

V rámci projektu byly vytvořeny 3D aplikace v oblasti požární dokumentace včetně nástrojů zejména z oblasti VR, pro jejich využití při výcviku Hasičského záchranného sboru České republiky. Výstupem projektu je také závěrečná zpráva, která podrobněji popisuje a následně hodnotí řešení VR / AR / MR z hlediska jejich použitelnosti v podmínkách Hasičského záchranného sboru České republiky. Ambicí této zprávy je poskytnout vhled do řešených problémů a posloužit jako základní podkladový dokument pro určení azimutu dalšího vývoje.

Identifikační kód

808786

Rok zahájení

2020

Rok ukončení

2021

Financování

UCPM

Závěrečná studie

STUDIE_VYUZITELNOSTI_VR_AR__v011_ENG.pdf

Název projektu

DG ECHO - Návrh nových směrů rozvoje ochrany obyvatelstva v ČR

Anotace:

Projekt je zaměřen na hodnocení potřeb pro preventivní opatření a na podporu kultury prevence a zlepšení spolupráce v rámci systému civilní ochrany v České republice. Výsledkem projektu je komplexní analytická studie zaměřená na současný český systém a přezkoumání příkladů dobré praxe z jiných evropských zemí.

Identifikační kód

808786

Rok zahájení

2019

Rok ukončení

2020

Financování

UCPM

Závěrečná studie Final_Study.pdf


Vloženo: 1. 9. 2020 | Aktualizace: 16. 9. 2021 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem