Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekty operace Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah

2. 9. 2014 (Nicole Zaoralová) - Hasičský záchranný sbor České republiky realizuje v letech 2013 – 2015 projekty operace Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah („Efektivní zásah“). Jedná se o projekty spolufinancované ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.  

V Integrovaném operačním programu je na projekty operace Efektivní zásah vyčleněno 255 mil. Kč. Projekty budou spolufinancovány v poměru 85 % způsobilých nákladů ze strukturálních fondů Evropské unie a 15 % způsobilých nákladů bude hrazeno z národních zdrojů (státní rozpočet).
 
Hlavním cílem projektů operace Efektivní zásah je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (efektivní zásah) a zlepšení podmínek na místě zásahu působením Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí, jako segmentu systému ochrany obyvatelstva.
 
Tohoto cíle bude dosaženo pořízením takové moderní, techniky, technologií a věcných prostředků pro Hasičský záchranný sbor České republiky, které umožní zvýšení efektivity, akceschopnosti a mobility hasičských záchranných sborů krajů a Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky při zásahové činnosti a zlepší podmínky na místě zásahu.Výstupem projektů operace Efektivní zásah bude pořízená technika, technologie a prostředky s novou technologií hasebních a záchranných prací pro Hasičský záchranný sbor České republiky, které umožní účinně reagovat na nové typy mimořádných činností a nové trendy v zásahové činnosti (nové hrozby).
 
Pořízení kvalitativně nových věcných prostředků zvyšuje také úroveň bezpečnosti práce hasičů při zásazích, kontrolu stavu a kvality ošetření osobních ochranných prostředků hasiče apod.
 
Technika, technologie a prostředky budou rozmístěny plošně v každém kraji České republiky (mimo hl. m. Praha – viz výše) tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost veřejných služeb poskytovaných Hasičským záchranným sborem České republiky byla občanům garantována ve všech regionech České republiky.
 
V rámci operace Efektivní zásah se jedná o 13 projektů hasičských záchranných sborů krajů (všechny mimo Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, který není financovatelný z uvedeného dotačního titulu) a 1 projekt Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky. Příjemci dotace jsou 13 hasičských záchranných sborů krajů a Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky. Projekty jsou realizovány s metodickým vedením Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.
 
Realizací obdobných projektů na území krajů (s výjimkou hl. m. Prahy) dojde k synergickému nadregionálnímu efektu projektů v rámci operace. 
 
 Více o Integrovaném operačním programu:
www.strukturalni-fondy.cz/iop
​www.kvalitazivota.eu

 

vytisknout  e-mailem