Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému-archiv

Program „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ (dále jen IS IZS“) je souborem programů v oblasti informačních a komunikačních technologií, jehož cílem je systémová modernizace technologií a činností v rámci příjmu tísňového volání a operačního řízení na operačních střediscích základních složek integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby krajů a Hasičský záchranný sbor ČR). V současnosti se program IS IZS nachází v realizační fázi. 

Detailní informace o programu IS IZS naleznete na http://is-izs.izscr.cz/

Základní informace
Zkratka: IS IZS;
 
Dotační titul: Integrovaný operační program (IOP), prioritní osa 3. – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence, oblast podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik;
Rozpočet: cca 2 mld Kč, ve struktuře 85 % způsobilých nákladů podpory ze strukturálních fondů Evropské unie a 15 % způsobilých nákladů kofinanční podíl příjemců dotace (národní spolufinancování);
Gestor projektu: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (MV-GŘ HZS ČR).
Subjekty zapojené do přípravy projektu: Hasičský záchranný sbor ČR, Policie České republiky, zdravotnické záchranné služby krajů, kraje České republiky, Asociace krajů ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Realizací programu IS IZS dojde k:
 • zefektivnění příjmu tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému na všech tísňových číslech,
 • další cílem programu IS IZS je zajistit efektivní výměnu informací o vyslaných silách a prostředcích na místo události. Díky rychlejšímu zásahu přispěje projekt ke snížení škod na životech, zdraví a majetku cílových skupin – občanů ČR, ekonomických subjektů a návštěvníků ČR, a snížení následků na životní prostředí.

Program IS IZS je tedy zaměřen na vybudování jednotné systémové a technologické platformy pro příjem tísňového volání a výměnu dat operačního řízení jednotlivých základních složek IZS. Projekt IS IZS zajistí propojení technologií společně využívaných všemi základními složkami IZS na úseku operačního řízení a tísňového volání. Tímto krokem dojde k vyšší efektivitě fungování příjmu tísňových volání a vysílání sil a prostředků na místo události.

Struktura projektu IS IZS

Program IS IZS se skládá z:

 • 1 x Střechový projekt „Národní informační systém IZS“ – příjemcem dotace je MV-GŘ HZS ČR, uživateli výstupů projektu budou základní složky IZS a Ministerstvo zdravotnictví.
   
 • Krajské standardizované projekty programu IS IZS – příjemci dotace  jsou jednotlivé základní složky IZS v krajích. Krajské standardizované projekty (dále jen „KSP“) jsou realizovány ve struktuře:

  • 13 x KSP HZS kraje, 1 x centrální operační středisko HZS ČR + řešení společná pro složku HZS ČR, 1 x KSP HZS hl. m. Prahy (nezpůsobilý pro financování z IOP, bude pokryt ze zdrojů rozpočtu HZS ČR),
  • 13 x KSP krajských ředitelství policie (dále jen „KŘP“), 1 x centrální operační středisko P ČR + řešení společná pro složku P ČR, 1 x KSP P ČR hl. m. Prahy (nezpůsobilý pro financování z IOP, bude pokryt ze zdrojů rozpočtu P ČR),
  • 13 x KSP ZZS krajů, 1 x ZZS hl. města Prahy (nezpůsobilý pro financování z IOP, bude pokryt ze zdrojů rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy).

Celkem se tedy jedná o 45 dílčích projektů.

V rámci programu IS IZS dodá MV-GŘ HZS ČR všem základním složkám IZS prostřednictvím střechového projektu NIS IZS technologii pro příjem tísňového volání tzv. Národní systém příjmu tísňového volání, technologii jednotného geografického systému (GIS), technologii vizualizace operační situace a výměny dat (Integrační platforma).
  

MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha 414

vytisknout  e-mailem