Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace HZS ČR pro řešení mimořádných událostí - archiv

mezera mezera mezera mezera mezera mezera mezera mezera mezera mezera mezera mezera mezera mezera mezera mezera

Projekt Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) pro řešení mimořádných událostí je realizován v letech 2014 – 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.

Cílem projektu je zajistit spolehlivé a bezpečné rádiové spojení u HZS ČR v úrovni vozidlové techniky, krajských operačních a informačních středisek (KOPIS) a místa zásahu. Tím dojde ke zvýšení efektivnosti, kapacity a spolehlivosti při využívání radiokomunikačního systému PEGAS ze strany HZS ČR. V konečném důsledku realizace projektu umožní zvýšení akceschopnosti, mobility a efektivity působení HZS ČR jako jedné ze základních složek IZS, a tím přispěje ke zkvalitnění veřejných služeb poskytovaných fyzickým a právnickým osobám na úseku HZS ČR.
Cíle projektu bude dosaženo pořízením moderní a kvalitativně nové techniky a technologií v podobě komunikačních sad HZS ČR. Komunikační sady budou umístěny ve všech regionech České republiky a nasazeny do zásahové činnosti HZS ČR tak, aby bylo dosaženo zvýšení efektivnosti, kapacity a spolehlivosti radiokomunikačního systému PEGAS a to plošně, na území České republiky (s výjimkou hlavního města Prahy, které projektem nebude řešeno).
Výstupy projektu budou v majetku Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR, budou provozovány v gesci HZS ČR a budou používány k zabezpečení úkolů HZS ČR na úseku rádiového spojení. Výstupy projektu budou rozmístěny ve všech NUTS II (s výjimkou hlavního města Prahy).

Nasazením výstupů projektu bude v HZS ČR zaveden jednotný moderní komunikační prostředek na úrovni vozidlové techniky, KOPIS a místa zásahu. Díky projektu budou u HZS ČR s vyšší efektivností, kapacitou a spolehlivostí využívány služby radiokomunikačního systému PEGAS a současně bude zajištěno alternativní pokrytí rádiovým signálem nezávisle na infrastruktuře radiokomunikačního systému PEGAS. 

vytisknout  e-mailem