HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje pro efektivní zásah je dokončen

K datu 31.8.2015 končí realizační fáze projektu Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje pro efektivní zásah („Efektivní zásah“). 

technika-mimoradky.png

Projekt byl realizován v letech 2013 – 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu. Celkové náklady projektu jsou ve výši 255 mil. Kč., přičemž spolufinancování Evropské unie činí 85 % způsobilých výdajů projektů.
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (efektivní zásah) a zlepšení podmínek na místě zásahu působením Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí, jako segmentu systému ochrany obyvatelstva.
Uvedeného cíle bylo dosaženo pořízením takové moderní, techniky, technologií a věcných prostředků pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, které umožní zvýšení efektivity, akceschopnosti a mobility při zásahové činnosti a zlepší podmínky na místě zásahu.
Projektem byla pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje pořízena následující technika, technologie a věcné prostředky:
Velitelský automobil, dopravní automobil, užitkový automobil, tlakové lahve k IDP, protichemické ochranné oděvy typu 1a, zásahový radiometr, mobilní infračervený spektrometr, pračka a sušič, celokovová loď s motorem a přívěsem pro přepravu, termokamera pro hasiče, prostředky statického zabezpečení budov - sada, těžká vyprošťovací sada na dopravní nehody.


Technika pořízená v rámci projektu se již mnohokrát osvědčila v praxi při řešení mimořádných událostí.

Tisková zpráva a fotografie ze slavnostního předání techniky:
 


Informace o projektu
Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje pro efektivní zásah
________________________________________________________

Dne 28.8. 2015 byla v požární stanici HZS Ústeckého kraje v Ústí nad Labem - Všebořicích slavnostně předána technika, technologie a prostředky spolufinancované z fondů Evropské unie. Projekt Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Ústeckého pro efektivní zásah („Efektivní zásah“) byl realizován v letech 2013 – 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.
V Integrovaném operačním programu bylo na projekty operace Efektivní zásah vyčleněno 255 mil. Kč. Projekty jsou spolufinancovány v poměru 85 % způsobilých nákladů
ze strukturálních fondů Evropské unie a 15 % způsobilých nákladů bude hrazeno z národních zdrojů (státní rozpočet).
Hlavním cílem projektu Efektivní zásah je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (efektivní zásah) a zlepšení podmínek na místě zásahu působením Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku
a ochrana životního prostředí, jako segmentu systému ochrany obyvatelstva.
Tohoto cíle bylo dosaženo pořízením takové moderní, techniky, technologií a věcných prostředků pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, které umožní zvýšení efektivity, akceschopnosti a mobility při zásahové činnosti a zlepší podmínky na místě zásahu.
Výstupem projektu je pořízená technika, technologie a prostředky, které umožní účinně reagovat na nové typy mimořádných činností a nové trendy v zásahové činnosti (nové hrozby).
Pořízení kvalitativně nových věcných prostředků zvyšuje také úroveň bezpečnosti práce hasičů při zásazích, kontrolu stavu a kvality ošetření osobních ochranných prostředků hasiče apod.
Projektem HZS Ústeckého kraje byla pořízena následující technika a prostředky:
Velitelský automobil, dopravní automobil, užitkový automobil, tlakové lahve k IDP, protichemické ochranné oděvy typu 1a, zásahový radiometr, mobilní infračervený spektrometr, pračka a sušič, celokovová loď s motorem a přívěsem pro přepravu, termokamera pro hasiče, prostředky statického zabezpečení budov - sada, těžká vyprošťovací sada na dopravní nehody.

Obdobné projekty byly realizovány v ostatních krajích v gesci dalších hasičských záchranných sborů krajů a Záchranného útvaru HZS ČR. Technika, technologie a prostředky budou rozmístěny plošně v každém kraji České republiky (mimo hl. m. Praha) tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost veřejných služeb poskytovaných Hasičským záchranným sborem České republiky byla občanům garantována ve všech regionech České republiky.

Tiskové zprávy z nasazení techniky z Integrovaného operačního programu:


Více o operaci Efektivní zásah:
http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-projekty-projekty-operace-technika-technologie-a-prostredky-hzs-cr-pro-efektivni-zasah.aspx


Více o Integrovaném operačním programu:
www.strukturalni-fondy.cz/iop
www.kvalitazivota.eu 

vytisknout  e-mailem