Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt PROACTIVE EU uskutečnil své druhé taktické cvičení ve spojení s projektem “eNOTICE” a výcvikovým centrem “Joint NBC Defence School”

Projekt PROACTIVE („Připravenost na CBRNE hrozby prostřednictvím společných přístupů bezpečnostních odborníků a zranitelné občanské společnosti“), financovaný unijním programem EU H2020, realizoval své druhé taktické cvičení v součinnosti s dalším projektem H2020 „eNOTICE“ . 

 

Logo-PROACTIVE.png

Tato akce se konala 16. listopadu v Rieti (Itálie) a pořádalo ji italské výcvikové centrum “Joint NBC Defence School” v jejich vojenském výcvikovém prostoru „NUBICH“. Při plánování a samotném provádění cvičení spolupracovali partneři konsorcia projektu PROACTIVE s tímto výcvikovým centrem a s  římskou univerzitou „Tor Vergata “

Jednalo se o mezi-agenturní cvičení, do kterého se zapojila italská armáda, hasičský záchranný sbor, karabiniéři a drážní personál.

CBRNe scénář tohoto cvičení sestával z městského vlakového nádraží s cestujícími již nastoupenými ve vlaku a čekajícími na odjezd. Další cestující se vyskytovali stále ještě na nástupišti, když se náhle ozval výbuch a následně bylo vidět intenzivní a hustý kouř, který byl simulován umělou mlhou. S evakuací stanice pomáhal cestujícím místní drážní personál.

Vzhledem k nedaleko stojícímu nákladnímu vlaku převážejícímu chlór se očekávalo, že se tato událost stane  chemickou nehodou. Proto byly povolány specializované CBRN jednotky hasičů k evakuaci nechodících osob (kterých bylo několik, simulovaných figurínami), zatímco jednotky armádních CBRN specialistů byly povolány k dekontaminaci postižených civilních osob a také k provádění identifikace osob a odběru vzorků. Díky analýze CBRN expertů se zjistilo, že podezřelou chemikálií nebyl chlór, ale netoxický chladící plyn, a proto zbývající civilisté již nemuseli podstupovat dekontaminaci.

Rieti_II.jpg

Výjimečností tohoto cvičení bylo, že projekt PROACTIVE zapojil dobrovolníky z řad skutečné veřejnosti, na rozdíl od časté praxe ve výcvikových cvičeních, kdy role postižených osob hrají herci nebo přímo příslušníci zásahových složek či oboroví specialisté. V tomto společném cvičení byli těmito dobrovolníky, představujícími oběti havárie, civilisté s malou nebo žádnou předchozí znalostí CBRNe havárií. Někteří dobrovolníci představovali členy skupiny se zvláštními nároky, jako jsou starší osoby, osoby se zrakovým nebo sluchovým postižením nebo osoby se sníženou pohyblivostí. Oblečení pro cvičení bylo pro dobrovolníky zajištěno v režii PROACTIVE.

Dobrovolníci, kteří byli evakuováni z nádraží, byli požádáni, aby počkali v tzv. „warm zone“, dokud nebude možné postavit dekontaminační stany. Následně prošli dekontaminačním procesem, který sestával z lékařské prohlídky, odložení oděvů (do plavek), dekontaminační sprchy a kontroly po dekontaminaci. V tomto místě cvičení pro dobrovolníky reálně končilo a společně s  dalšími dobrovolníky jsme zajišťovali poskytnutí dočasné obuvi, termofólie a dopravy osob do zázemí. Tato činnosti byla velmi podstatná, protože silně pršelo a došlo k citelnému ochlazení.

Všichni zúčastnění odborníci na vlastní kůži zažili technické a komunikační výzvy spojené s procesem dekontaminace osob části populace se zvláštními nároky. Identifikace a zkoumání mechanismů k překonání těchto výzev je v souladu s hlavním cílem projektu PROACTIVE, jímž je zvýšit efektivitu záchranných složek při řízení velkých skupin lidí se zastoupením všech částí obyvatelstva v prostředí CBRNe havárií.

Cvičení představovalo příležitost pro záchranáře, aby se osobně seznámili s potřebami a očekáváními občanské společnosti. Cvičení také umožnilo členům řešitelského týmu projektu PROACTIVE sledovat klíčové výzvy pro budoucí scénáře, které budou dále řešeny v našem projektu. Informace zúčastněných byly shromážděny v rámci moderovaných workshopů těsně po cvičení.

Úkolem řešitelů z IOO před cvičením bylo participovat na přípravných organizačních jednáních a poté se v průběhu cvičení postarat o  jeho účastníky za dekontaminační zónou: poskytnout jim zmiňované termofolie a obuv a odvézt je do autobusu, který je zavezl na místo pohovorů.

Rieti_I.jpg

vytisknout  e-mailem