Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt Připravenost HZS ČR k řešení povodní-archiv

tento text bude bílý tento text bude bílý tento text bude bílý tento text bude bílý

Projekt Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) k řešení povodní je realizován v letech 2013 – 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.
Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu řešení mimořádných událostí (zejména povodní) působením HZS ČR, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí, jako segmentu systému ochrany obyvatelstva. Současně bude zlepšena připravenost HZS ČR jako základní složky IZS na řešení rozsáhlých a bleskových povodní a dalších druhů mimořádných událostí tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost záchranných a likvidačních prací prováděných HZS ČR byla garantována občanům ve všech regionech České republiky
.
Těchto cílů bude dosaženo pořízením moderní techniky a technologií pro záchranné a likvidační práce prováděné HZS ČR a vytvořením hmotných podmínek pro účelnější zvládnutí logistického zabezpečení poskytnutí humanitární pomoci obyvatelstvu v ohrožených a zatopených oblastech a pro rychlejší nasazení speciálních sil HZS ČR, jedné ze základních složek IZS, pověřené budováním tohoto systému a řízením povodňových záchranných prací. Pořizovaná nová a moderní speciální technika, která bude k dispozici v dostatečném počtu, a kapacity umožní HZS ČR efektivnější zásah na místě mimořádné události a může vést ke zvýšení počtu zachráněných životů a nárůstu objemu uchráněných hodnot při mimořádné události.
Technika, technologie a kapacity pořizované projektem Připravenost Hasičského záchranného sboru k řešení povodní budou pořizovány do majetku Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR a budou umístěny na území krajů ČR (s výjimkou hl. m. Prahy, které je nutné financovat z jiných zdrojů než z Integrovaného operačního programu) . Výstupy projektu budou rozmístěny plošně tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost veřejné služby poskytované HZS ČR byla občanům garantována ve všech regionech České republiky.
Pořízením moderní techniky, technologií a prostředků a vybudováním kapacit bude zvýšena připravenost HZS ČR k řešení povodní ve vazbě na nové zkušenosti z posledních povodní, zejména z r. 2013. V důsledku tak bude dosaženo vyšší akceschopnosti, kvality a efektivnosti zásahů a zvýšení mobility HZS ČR při povodňových pracích, ale také při řešení jiných druhů mimořádných událostí, což přispěje ke zkvalitnění veřejné služby pro občany, která je HZS ČR poskytována na úseku řešení rizik v České republice. V neposlední řadě bude zvýšena operabilita HZS ČR, bude zkrácen čas dosažitelnosti záchranných a likvidačních prací.

vytisknout  e-mailem