Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt Efektivní komunikace

30. 9. 2019 - Pro zajištění efektivní hlasové a datové komunikace pro řešení mimořádných událostí realizoval Hasičský záchranný sbor České republiky v letech 2014 až 2015 projekt, kterým byly pořízeny komunikační sady Hasičského záchranného sboru České republiky. 

technika-mimoradky.png

Ty jsou využívány v každodenní zásahové činnosti. Komunikační sady jsou složeny z:

 1. Vozidlových terminálů radiokomunikačního systému PEGAS nové generace s příslušenstvím
  Jde o vozidlové terminály typu TPM 700 včetně standardně dodávané kompletní montážní sady s možností odesílání GPS polohy vozidla na operační středisko.
 2. Převodníků typu AD/DA
  Jde o převodníky typu AD/DA k vozidlovým terminálům nové generace, jejichž prostřednictvím lze propojit komunikace mezi radiokomunikačním systémem PEGAS a analogovou radiovou sítí HZS ČR a součinnosti v IZS.
 3. Dispečerských terminálů radiokomunikačního systému PEGAS
  Jde o dispečerské terminály typu TPM 700 FC včetně standardně dodávaného příslušenství, tj. dispečerské konzole a základnové antény. S jejich využitím lze zajistit spojení krajského operačního a informačního střediska, které již nebude plně závislé na stávajících integrovaných dispečerských terminálech.
 4. Nezávislých digitálních opakovačů
  Jde o nezávislé digitální mobilní opakovače nové generace radiokomunikačního systému PEGAS, které umožní spojení základních složek integrovaného záchranného systému na místě mimořádné události nezávisle na infrastruktuře radiokomunikačního systému PEGAS.

V rámci projektu bylo pořízeno 1737 ks vozidlových terminálů s příslušenstvím, 851 ks převodníků, 132 ks dispečerských terminálů a 14 ks nezávislých digitálních opakovačů.

Nasazením komunikačních sad v HZS ČR je zajištěno spolehlivé a bezpečné rádiové spojení na úrovni vozidlové techniky, operačních a informačních středisek a místa zásahu, které Hasičskému záchrannému sboru České republiky umožňuje mj. efektivní řízení sil a prostředků na místě zásahu, koordinaci zasahujících jednotek a spolupráci s krajskými operačními a informačními středisky při řešení mimořádných událostí a krizových stavů.

Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu. Příjemcem dotaze z Integrovaného regionálního operačního programu je Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Cílem projektu bylo zajistit spolehlivé a bezpečné rádiové spojení u Hasičského záchranného sboru České republiky v úrovni vozidlové techniky, krajských operačních a informačních středisek a místa zásahu. Tím dochází ke zvýšení efektivnosti, kapacity a spolehlivosti při využívání radiokomunikačního systému PEGAS ze strany Hasičského záchranného sboru České republiky.

Více o projektu:
http://www.hzscr.cz/clanek/projekt-zajisteni-efektivni-hlasove-a-datove-komunikace-hzs-cr-pro-reseni-mimoradnych-udalosti.aspx

Tisková zpráva a fotografie ze slavnostního předání výstupů projektu:
http://www.hzscr.cz/clanek/informace-o-projektu-zajisteni-efektivni-hlasove-a-datove-komunikace-hasicskeho-zachranneho-sboru-pro-reseni-mimoradnych-udalosti.aspx


plk. Ing. Vladimíra Kracíková
vedoucí oddělení strukturálních fondů
Ministerstvo vnitra-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
Tel. 950 819 264
Mobil: 724 192 978
Fax: 950 819 637
vladimira.kracikova@grh.izscr.cz

Odkazy do noveho okna

Dispecer_final

Dispecer_final 

Detailní náhled

IDR_final

IDR_final 

Detailní náhled

vozidlo_final

vozidlo_final 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem