Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Profesní komora požární ochrany ČR

Za účelem dosažení vyšší kvality požární ochrany v ČR, zejména zvyšování odborné úrovně osob podnikajících v této oblasti a vytvoření zdravého konkurenčního prostředí, spolupracuje Hasičský záchranný sbor ČR s Profesní komorou požární ochrany ČR.  

Hasičský záchranný sbor ČR spolupracuje s Profesní komorou požární ochrany ČR (dále jen „PKPO“) za účelem zvýšení úrovně požární ochrany v České republice. Spolupráci rozvíjí v oblasti zvyšování odbornosti osob, jejichž podnikání souvisí s požární ochranou, zejména s požární prevencí. Hlavní činnosti, na které se při spolupráci zaměřuje, se odvíjejí od odborných sekcí, které jsou PKPO zřízeny. Jedná se o sekci hasicí přístroje, požární bezpečnost staveb, speciální technologie a zařízení, vzdělávání a sekci projektování. Zvlášť významnou je spolupráce v oblasti tvorby právních a normativních předpisů, přípravě odborných publikací a pořádání vzdělávacích akcí, jakými jsou odborné semináře a konference s mezinárodní účastí.

Valné shromáždění PKPO volilo nové prezidium
Praha, 22. května 2012 - V historických prostorách Břevnovského kláštera v Praze se setkali členové a hosté Profesní komory požární ochrany (PKPO) na valném shromáždění.

Jednotné doklady ke stavbě - už tři měsíce on-line 
V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat: František Kregl, prezident PKPO, tel. 603 868 676, Jarka Kovaříková, tajemnice PKPO, tel. 725 179 791
 
5. Mezinárodní konference Profesní komory požární ochrany Požární ochrana hmotného kulturního dědictví(soubor PDF ke stažení)
pplk. Ing. Vladimír Machander, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

 

 


Kontakt: rudolf.kaiser@grh.izscr.cz Poslední aktualizace: 25. 1. 2012

vytisknout  e-mailem