Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Problematika ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Následující cyklus článků byl otištěn v časopise Učitelské noviny ve školním roce 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a 2020/2021. Věříme, že vyučující využijí tyto informace jako vhodnou doplňkovou pomůcku k plánování a realizaci výuky tematiky ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. 

 

Školní rok 2016/2017 - články jsou určeny učitelům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií

01 článek Učitelské noviny - úvodní seznámení s cyklem článků - DOC, PDF
02 článek Učitelské noviny - záchranáři a jejich činnosti, uniformy - DOC, PDF
03 článek Učitelské noviny - přivolání pomoci, linky tísňového volání - DOC, PDF
04 článek Učitelské noviny - mimořádné události způsobené přírodními živly - DOC, PDF 
05 článek Učitelské noviny - mimořádné události způsobené přírodními živly-povodně - DOC, PDF 
06 článek Učitelské noviny - mimořádné události způsobené přírodními živly-povodně II - DOC, PDF
07 článek Učitelské noviny - požáry o Vánocích a zábavní pyrotechnika - DOC, PDF
08 článek Učitelské noviny - mimořádné události nebezpečí v zimních měsících - DOC, PDF
09 článek Učitelské noviny - mimořádné události nebezpečí v zimních měsících II - DOC, PDF 
10 článek Učitelské noviny - mimořádné události způsobené činností člověka - požáry v domácnostech - DOC, PDF
11 článek Učitelské noviny - mimořádné události způsobené činností člověka - dopravní nehoda - DOC, PDF
12 článek Učitelské noviny - mimořádné události způsobené činností člověka - havárie nebezpečných látek - DOC, PDF
13 článek Učitelské noviny - mimořádné události způsobené činností člověka - radiační havárie - DOC, PDF 

Školní rok 2017/2018

14 článek Učitelské noviny - pozvánka na akreditované kurzy HZS ČR - DOC, PDF 
15 článek Učitelské noviny - bezpečný odchod z domova - DOC, PDF
16 článek Učitelské noviny - varování - DOC, PDF
17 článek Učitelské noviny - improvizované ukrytí, improvizovaná ochrana - DOC, PDF
18 článek Učitelské noviny - evakuace, evakuační zavazadlo - DOC, PDF 
19 článek Učitelské noviny - bezpečný pohyb v budově - DOC, PDF
20 článek Učitelské noviny - nouzové přežití - DOC, PDF
21 článek Učitelské noviny - Hasiči v pátek třináctého - DOC, PDF
22 článek Učitelské noviny - integrovaný záchranný systém - DOC, PDF
23 článek Učitelské noviny - zásady bezpečného pobytu v přírodě - DOC, PDF 

Školní rok 2017/2018

24 článek Učitelské noviny - seznámení s aktivitami HZS ČR - DOC, PDF
25 článek Učitelské noviny - odkud hrozí nebezpečí u nás doma - DOC, PDF
26 článek Učitelské noviny - bezpečnost chodců, reflexní prvky - DOC, PDF
27 článek Učitelské noviny - příčiny požárů o Vánocích a na Silvestra - DOC, PDF
28 článek Učitelské noviny - pozor na elektrické spotřebiče - DOC, PDF 
29 článek Učitelské noviny - mrazy, sněhové kalamity, náledí - DOC, PDF
30 článek Učitelské noviny - silný vítr, větrné smrště - DOC, PDF
31 článek Učitelské noviny - lidový zvyk Pálení čarodějnic - DOC, PDF
32 článek Učitelské noviny - hasicí přístroje - DOC, PDF 
33 článek Učitelské noviny - detektory kouře a nebezpečných plynů - DOC, PDF 

Školní rok 2020/2021 - články jsou určeny učitelům středních škol

01 článek Učitelské noviny - aktivity HZS ČR pro střední školy - DOC, PDF
02 článek Učitelské noviny - bezpečnostní systém v ČR - DOC, PDF 
03 článek Učitelské noviny - integrovaný záchranný systém - DOC, PDF
04 článek Učitelské noviny - linky tísňového volání - DOC, PDF
05 článek Učitelské noviny - požární ochrana - DOC, PDF
06 článek Učitelské noviny - požáry - DOC, PDF 
07 článek Učitelské noviny - příčiny požárů v domácnosti a v přírodě - DOC, PDF
08 článek Učitelské noviny - přenosné hasicí přístroje, hydranty, hašení - DOC, PDF
09 článek Učitelské noviny - předcházení vzniku požárů - DOC, PDF
10 článek Učitelské noviny - požární bezpečnost staveb - DOC, PDF

...
 

Postupně doplňujeme         

vytisknout  e-mailem