Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

PRO VEŘEJNOST

haseni-panve-se-vznicenym-olejem-120-120.jpg

VÍTE, ŽE...

Připravili jsme pro vás cyklus krátkých vzdělávacích textů z problematiky požární prevence a ochrany obyvatelstva. Našim hlavním cílem je chránit životy a zdraví obyvatel, majetek a životní prostředí. Přidejte se také, vždyť štěstí přeje připraveným!

Sebeuhašení1 copy.png

PŘÍRUČKY, LETÁKY A MATERIÁLY

V uvedené rubrice naleznete informační příručky (publikaci o doporučených zásadách chování při chemických havárií; velice užitečnou příručku „Víš, odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?“, příručku „Pro případ ohrožení“ nejen v českém, nýbrž i v anglickém, německém a francouzském jazyce), letáky (jak přivolat pomoc; informace o způsobu varování obyvatelstva před bezprostředně hrozícími mimořádnými událostmi; informace o hasicích přístrojích, hlásičích požáru a jejich doporučeném umístění v obydlí), a materiály nejen pro děti (tematické vystřihovánky, hasičskou společenskou deskovou hru „Hasiči, pomóóóc“, vtipně pojaté krátké animované šoty zaměřené na požární prevenci, veršované hasičské říkanky).

  VV3.png

SOUTĚŽE

Rubrika obsahuje podrobnosti k právě probíhajícím soutěžím pro děti, mládež i dospělé, které organizuje Hasičský záchranný sbor ČR nebo na nichž se podílí.

  Ano NE.png

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Na stránkách naleznete odpovědi na nejčastější otázky, které nám na besedách pokládáte.

  projekty.jpg

 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A PROJEKTY

V uvedené rubrice je uveden přehled vzdělávacích programů a projektů z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, které jsou buď přímo realizovány Hasičským záchranným sborem ČR, nebo vytvářeny s jeho podporou.

  záchranáři ve člunu copy.png

HZS ČR PRO SENIORY

HZS ČR se dlouhodobě věnuje přípravě a vzdělávání seniorům. Jejich příprava probíhá zejména formou přednášek a besed prostřednictvím „senior akademií“, univerzit třetího věku nebo ve spolupráci s občanskými sdruženími seniorů.

  Waterdrop1.png

ODKAZY

V této části naleznete výběr odkazů na související webové portály (např. portál Asociace Záchranný kruh), které se věnují oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí a bezpečnosti obecně.

vytisknout  e-mailem