HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evidence osob se specifickými potřebami

Generální ředitelství HZS ČR zřídilo informační systém evidence osob se specifickými potřebami, tedy pro osoby, které používají zvláštní způsob tísňové komunikace nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy. Tento seznam je veden Hasičským záchranným sborem podle § 38 zákona č. 320/2015 sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). O zařazení do tohoto seznamu osob může požádat osoba se zdravotním postižením nebo její zákonný zástupce.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje tedy přijímá žádosti o zařazení do seznamu osob, žádosti o změnu údajů v seznamu osob a žádosti o vyřazení ze seznamu osob, kterou žadatel podá osobně nebo písemně.

Při vedení seznamu osob lze zpracovávat osobní a citlivé údaje v rozsahu:

 1. jméno, popřípadě jména a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresa trvalého bydliště, případně adresa místa, kde se dlouhodobě zdržuje,
 4. telefonní číslo,
 5. druh zdravotního postižení, případně další údaje, které předmětná osoba považuje za důležité pro HZS ČR, či jiné složky integrovaného záchranného systému.

Údaje zpracovávané v IS osob se uchovávají po dobu platnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů. Údaje zpracovávané v IS osob mohou být využity v souladu s § 38 odst. 5 zákona o hasičském záchranném sboru.

Žadatel vyplní tyto formuláře:

 • Žádost o zařazení do seznamu osob
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

V žádosti o zařazení do seznamu osob uveďte požadované informace dle jednotlivých položek, tedy jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně i více adres (přechodných), na kterých se zdržujete a pokud je pro vás adresa přechodného bydliště ta hlavní, na které pobýváte nejvíce, označte ve formuláři preferenci značkou (např. křížek),  dále pak telefonní číslo (případně více vašich tel. čísel)  a také prosím uveďte i typ zdravotního postižení, který potřebují záchranáři vědět v případě vaší záchrany.  Do poznámky doplňte další důležité informace, které pomohou k rychlejší záchraně v případě, že za vámi vyšleme hasiče, policisty nebo zdravotníky (např. pokud je jiné jméno na zvonku, patro v panelovém domě, kdo jim otevře dveře,  kontakt na osobu blízkou a jiné informace).

V případě, že budete žádost podávat elektronicky:

 • stáhněte si žádost o zařazení,
 • vyplňte si žádost o zařazení a také souhlas se zpracování osobních údajů,
 • opatřete dokument Vašim elektronickým podpisem,
 • zašlete do datové schránky nejlépe Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná.

V případě, že budete žádost podávat listině poštou:

 • stáhněte si žádost o zařazení,
 • vyplňte si žádost o zařazení a také souhlas se zpracování osobních údajů,
 • na poště souhlas se zpracováním osobních údajů před pracovníkem pošty podepište a podpis nechte ověřit,
 • žádost o zařazení a souhlas se zpracováním osobních údajů zašlete nejlépe na adresu Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná.

V případě, že chcete žádost podat osobně:

 • stáhněte si žádost o zařazení,
 • vyplňte si žádost o zařazení a také souhlas se zpracování osobních údajů,
 • zajděte nejlépe na podatelnu Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, pokud je místo Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu v Ústeckém kraji, pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná,
 • na podatelně souhlas se zpracováním osobních údajů opatřete podpisem.  

Žádost o zařazení lze podat i prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě doporučujeme žádost podat listině poštou. Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být opatřen ověřeným podpisem žadatele, zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Kontakty pro registraci

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem

Telefon - Ústředna KŘ: 950 430 011
IČO: 70886300
ID Datové schránky: auyaa6n
e-podatelna: epodatelna@ulk.izscr.cz
e-mail: ulk.spisovna@hzscr.cz

vytisknout  e-mailem