HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příspěvky z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021

 

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021"

Pravidla stanoví jednotný postup pro poskytování finanční podpory obcím na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v rámci plnění povinností Plzeňského kraje dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.

Finanční podpora z tohoto programu může být poskytnuta pouze obci, která je zřizovatelem JSDHO zařazené do plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany.

Dotační program z rozpočtu Plzeňského kraje obsahuje: 

  1. Příspěvek na nákup nového DA (dopravní automobil)*
  2. Příspěvek na rekonstrukci CAS (cisternová automobilová stříkačka)*
  3. Příspěvek na nákup nové CAS (cisternová automobilová stříkačka)*
  4. Příspěvek na OVR CAS (opravy většího rozsahu CAS)
  5. Příspěvek na OMR CAS (oprava menšího rozsahu CAS nebo RZA)
  6. Příspěvek na nákup DP (přetlakové dýchací přístroje)
  7. Příspěvek na VV (vybavení a opravy neinvestiční povahy)

* podmínkou poskytnutí příspěvku z rozpočtu Plzeňského kraje je přiznání dotace z MV-GŘ HZS ČR z prostředků státního rozpočtu

V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU LZE PRO JEDNU JSDHO PODAT POUZE JEDNU ŽÁDOST. PRO TUTÉŽ JSDHO TEDY NELZE ŽÁDAT O DOTACI Z VÍCE DOTAČNÍCH TITULŮ.

Žádosti se podávají prostřednictvím systému eDotace (odkaz: http://dotace.plzensky-kraj.cz/).


Termín podání žádosti je od 26.3. do 19.4.2021.

vytisknout  e-mailem