HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příslušníci HZS Královéhradeckého kraje převzali služební medaile

Již tradičně, u příležitosti výročí Dne vzniku samostatného československého státu, ocenil Hasičský záchranný sbor ČR medailemi a plaketami příslušníky HZS ČR a osobnosti, které se dlouhodobě zasazují o vynikající spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR a podílí se tak na zajištění bezpečnosti občanů České republiky. Jeden ze slavnostních aktů oceňování se uskutečnil 6. 11. na zámku ve Zbirohu, druhý pak 8. 11. v budově Národního archivu v Praze, kde byly uděleny generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky medaile ke sto letům československé státnosti. 

Slavnostní akt 6. 11. 2018, zámek Zbiroh

Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba udělil medaili „Za zásluhy“ in memoriam Ing. Karlu Richterovi, bývalému starostovi Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který se dlouhodobě a intenzivně snažil o zlepšení podmínek pro práci jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Medaili „Za statečnost“, respektive za záchranu života v době mimo výkon služby, si v letošním roce odnesli dva příslušníci HZS ČR: z Libereckého a z Jihomoravského kraje.

Medailemi „Za zásluhy o bezpečnost“ jsou oceňováni občané, zástupci státní správy a samosprávy, ostatních složek integrovaného záchranného systému a dalších spolupracujících organizací za dlouhodobé obětavé pracovní úsilí, za osobní iniciativu a za zásluhy o rozvoj požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

„Čestná medaile“ byla připravena pro 20 oceněných za významnou a dlouhodobou spolupráci s HZS ČR.

Plaketa HZS ČR se uděluje za významný podíl na zajištění požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva v České republice.

V odpoledních hodinách byly uděleny Medaile „Za věrnost I. stupně“ za 30 let příkladného plnění služebních povinností a za vzornou reprezentaci HZS ČR navenek. Celkem bylo věrnostní medailí oceněno 40 hasičů z celkového počtu 9 745 příslušníků HZS ČR (Zdroj Statistická ročenka 2017).

Ocenění příslušníci HZS Královéhradeckého kraje:
Čestná medaile

  • mjr. Bc. Jiří Hrouda, vedoucí pracoviště PRE, OO a KŘ na územním odboru Rychnov nad Kněžnou
  • mjr. Bc. Bořivoj Hák, koordinátor-metodik, zemní odbor Jičín

Ocenění si převzali také osobnosti nominované ředitelem HZS Královéhradeckého kraje:
Medaile „Za zásluhy o bezpečnost“

  • MUDr. Stanislav Šopák, bývalý vedoucí lékař ZZMV v Hradci Králové
  • Mgr. Jiří Folvarský, vedoucí oddělení krizového managementu Fakultní nemocnice Hradec Králové

______________________________________________________________________________________________________________

Slavnostní akt 8. 11. 2018, Národní archiv v Praze 

Medaile si převzali jak vybraní příslušníci a zaměstnanci HZS ČR, kteří si dlouhodobě svědomitě plní svěřené úkoly i nad rámec svých povinností, tak řada osobností z veřejného i soukromého sektoru, které se zasloužily o rozvoj HZS ČR, a které ho v rámci své činnosti dlouhodobě podporují a pomáhají mu při jeho práci.

Medaili si převzali zástupci státní správy i samosprávy, Policie ČR, Armády ČR, Ministerstva vnitra a spolupracujících organizací. Jmenovitě například předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček, předseda vlády České republiky Andrej Babiš, první místopředseda vlády a ministr vnitra  Jan Hamáček, náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata nebo předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

„Přijměte tyto medaile jako naše poděkování za Vaši práci ve prospěch  HZS ČR a hlavně občanů této země. Vy všichni máte velkou zásluhu na tom, že integrovaný záchranný systém ČR funguje na vysoké úrovni. Chtěl bych Vám poděkovat nejen za tuto práci, ale i za podporu, kterou hasičům věnujete. Jsem plně přesvědčen, že Vám právem náleží dnešní ocenění. Věřím, že HZS ČR zachováte svou přízeň,“ řekl ve svém projevu generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba.

Medaile HZS ČR ke sto letům československé státnost převzali také ředitel HZS Královéhradeckého kraje brig. gen. Ing. František Mencl, jeho náměstci plk. Ing. Radek Vymlátil, plk. Ing. Petr Malina, plk. Mgr. Pavel Nejtek a ředitel kanceláře ředitele HZS kraje plk. Mgr. Martin Mičan. 

ZDROJ: HZS ČR
FOTO:  MV-GŘ HZS ČR

Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem