HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příslušníci HZS KHK převzali krajské a rezortní ocenění

Den kraje 2021 (13).jpgSlavnostní předávání krajských a resortních ocenění se konalo při příležitosti státního svátku dne 28. září 2021 na Pivovarském náměstí v Hradci Králové. Medaile si převzali zástupci složek integrovaného záchranného systému. Hejtman Martin Červíček předal oceněným Záslužné medaile Královéhradeckého kraje, s resortními medailemi se připojili ředitelé jednotlivých složek.

Během pandemie se prokázalo, že krizové řízení a fungování integrovaného záchranného systému v našem kraji je na velice dobré úrovni. Jako bývalý policejní prezident si po 26 letech služby hluboce vážím nasazení všech žen a mužů v uniformě a velmi oceňuji jejich vzájemnou spolupráci během nedávných mimořádných událostí. Toto je příležitost, kdy můžeme příslušníkům bezpečnostních a záchranných složek poděkovat nejen za boj s pandemií, ale i za každodenní práci, při níž obětavě chrání naše životy, zdraví i majetek,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Po dekorování oceněných předal hejtman čestné stuhy na slavnostní prapory Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Krajského vojenského velitelství Hradec Králové.

Za HZS Královéhradeckého kraje převzali ocenění:

Záslužná medaile Královéhradeckého kraje II. stupně – 5 osob

plk. Ing. Jan Čech
Plk. Ing. Jan Čech byl přijat k HZS ČR v květnu roku 2010, v současné době působí na krajském ředitelství jako vedoucí oddělení IZS a služeb.  Jmenovaný patří mezi příslušníky, kteří mají vynikající organizační schopnosti při výkonu funkce, čímž významně přispívá k rozvoji integrovaného záchranného systému  v Královéhradeckém kraji, velkou oporou byl zejména při realizaci úkolů HZS spojených se zvládnutím pandemie koronaviru.

plk. Ing. Jiří Ehl, MBA
Plk. Ing. Jiří Ehl působí v řadách HZS Královéhradeckého kraje již 20 let, v rámci své působnosti vedoucího oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení se významně podílí na účinné spolupráci nejen se složkami IZS, ale i se zástupci jednotlivých obcí s rozšířenou působností a zástupci krajského úřadu v oblasti krizového řízení. Významně se podílel na činnosti HZS při zvládání epidemiologické situace.

mjr. Bc. Roman Krásný
Mjr. Bc. Roman Krásný působí v požární ochraně nepřetržitě od roku 1990 a v současné době je u HZS Královéhradeckého kraje služebně zařazen ve funkci velitele požární stanice v Jičíně.
Záslužná medaile byla Romanu Krásnému udělena za více jak třicetiletou příkladnou práci v profesionální požární ochraně a je také oceněním za uplatňování odborných znalostí v přípravě dobrovolných a profesionálních jednotek požární ochrany.

Ing. Luboš Marhold
Ing. Luboš Marhold nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje dne 1. června 2006. Je zařazen jako referent majetkové správy, koordinuje, řídí a metodicky usměrňuje agendu oddělení provozního a správy majetku spojenou s investiční výstavbou a opravami nemovitostí. V uplynulém období se pan Marhold podílel výrazným způsobem na zajištění realizace řady stavebních akcí HZS Královéhradeckého kraje.

Mobilní odběrový tým HZS Královéhradeckého kraje – medaili převzala npor. Ing. Bc. Jana Kynclová, která působila v týmu jako jedna ze zdravotnických záchranářů
Mobilní odběrový tým HZS Královéhradeckého kraje, který byl složený z příslušníků – zdravotnických záchranářů a asistentů, zajišťoval v období pandemie koronaviru odběry vzorků pro testování na onemocnění COVID-19. Tým byl vysílán do terénu každý den v rámci celého kraje a odebíral vzorky v sociálních zařízeních nebo mezi občany. Celý tým pracoval s velmi vysokým nasazením, za což mu patří toto ocenění.  


Čestná medaile Hasičského záchranného sboru České republiky
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky podle § 49 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2003 Sb. a dále v souladu s pokynem č. 12/2016 uděluje Čestnou medaili Hasičského záchranného sboru České republiky a předáním pověřuje ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje těmto příslušníkům:

plk. Ing. Petr Luciak
Jmenovaný nastoupil k HZS Královéhradeckého kraje 1. 5. 2001 jako hasič. V současné době je zařazen na pozici vedoucího oddělení komunikačních a informačních systémů. Odborné znalosti plk. Luciaka v oboru informatiky jsou v rámci HZS ČR vysoce nadprůměrné a jsou často využívány pro konzultace a zpracování dílčích úkolů v centrální úrovni řízení HZS ČR. Udělení Čestné medaile HZS ČR je oceněním velmi dobrých výsledků jeho práce za dobu téměř 20 let služby.

npor. Bc. Zdeněk Šedivka
Jmenovaný je u HZS Královéhradeckého kraje zařazen na pozici komisař – velitel stanice Dvůr Králové nad Labem. V oblasti požární ochrany se pohybuje více než 40 let, příslušníkem je od února roku 1980, navíc zastává funkci trenéra krajského reprezentačního družstva v požárním sportu. Jmenovaný byl za své dlouholeté zkušenosti v oblasti profesionální požární ochrany oceněn v roce 2018 také titulem Hasič roku 2018. Udělení „Čestné medaile“ HZS ČR je oceněním za dosahování velmi dobrých výsledků v jeho práci pro požární ochranu za více než 40 let služby.

ppor. Marek Šiml
Ppor. Marek Šiml byl přijat k HZS v roce 1985 jako hasič na požární stanici v Hradci Králové U Přívozu. Ve svém pracovním zařazení prošel funkcemi hasiče, strojníka, velitele družstva a nyní zastává pozici velitele čety. Udělení „Čestné medaile“ je oceněním za dosahování výborných výsledků v jeho práci pro požární ochranu za 36 let služby.


 

Odkazy do noveho okna

Den kraje 2021 (1)

Den kraje 2021 (1) 

Detailní náhled

Den kraje 2021 (3)

Den kraje 2021 (3) 

Detailní náhled

Den kraje 2021 (2)

Den kraje 2021 (2) 

Detailní náhled

Den kraje 2021 (4)

Den kraje 2021 (4) 

Detailní náhled

Den kraje 2021 (6)

Den kraje 2021 (6) 

Detailní náhled

Den kraje 2021 (7)

Den kraje 2021 (7) 

Detailní náhled

Den kraje 2021 (5)

Den kraje 2021 (5) 

Detailní náhled

Den kraje 2021 (8)

Den kraje 2021 (8) 

Detailní náhled

Den kraje 2021 (9)

Den kraje 2021 (9) 

Detailní náhled

Den kraje 2021 (10)

Den kraje 2021 (10) 

Detailní náhled

Den kraje 2021 (11)

Den kraje 2021 (11) 

Detailní náhled

Den kraje 2021 (12)

Den kraje 2021 (12) 

Detailní náhled

Den kraje 2021 (13)

Den kraje 2021 (13) 

Detailní náhled

Den kraje 2021 (14)

Den kraje 2021 (14) 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem